De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven December 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven December 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven December 2010 1

2 “Voor God is niets onmogelijk.”
Lucas 1,37

3 In het evangelie van Lucas lezen we dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat uit haar Jezus geboren zou worden.

4 Toen Maria vroeg: “Hoe zal dat gebeuren
Toen Maria vroeg: “Hoe zal dat gebeuren?", kreeg ze als antwoord: “Voor God is niets onmogelijk”. Als bewijs daarvan noemde de engel haar het voorbeeld van Elisabeth, die op haar oude dag een zoon had gekregen. Maria geloofde en werd moeder van de Heer.

5 God is de Almachtige. Deze titel treffen we in de Bijbel vaak aan
God is de Almachtige. Deze titel treffen we in de Bijbel vaak aan. Daarmee wordt de grote kracht van God uitgedrukt: God zegent, oordeelt, stuurt de loop van gebeurtenissen, brengt zijn plannen ten uitvoer. De almacht van God kent maar één beperking: de vrijheid van de mens, die zich tegen Gods wil kan verzetten. Maar juist dan wordt de mens, die geroepen is te delen in de kracht van God, onmachtig.

6 “Voor God is niets onmogelijk.”
Lucas 1,37

7 Uit deze woorden kunnen we opmaken dat we een onbeperkt vertrouwen mogen hebben in de liefde van God, die onze Vader is. Want als God bestaat en Hij Liefde is, dan is een volledig vertrouwen in Hem alleen maar een logisch gevolg.

8 Alles ligt in zijn macht, alle materiële en spirituele genaden, alles wat mogelijk en onmogelijk is. Hij geeft ze aan wie erom vraagt en aan wie er niet om vraagt. Want, zoals het evangelie zegt, de Vader laat “zijn zon opgaan over goede en slechte mensen” (Mt 5,45). Aan ons allemaal vraagt Hij om te handelen zoals Hij, dus met dezelfde liefde voor iedereen, in het geloof

9 “Voor God is niets onmogelijk”
Hoe kunnen we dit Woord van leven toepassen in ons dagelijks leven?

10 We krijgen allemaal wel eens te maken met moeilijke situaties, zowel in ons eigen leven als in de omgang met anderen.

11 Soms beseffen we dat ons hart niet vrij is, omdat we zo gehecht zijn aan dingen of aan mensen dat het niet lukt om daar los van te komen.

12 Soms gaan we gebukt onder onverschilligheid of voelen we ons egoïstisch. Of we raken ontmoedigd door gebeurtenissen die ons boven het hoofd groeien.

13 Precies op zulke momenten is dit Woord van leven ons een hulp
Precies op zulke momenten is dit Woord van leven ons een hulp. Want juist als we onze onmacht ervaren, laat dit Woord ons begrijpen dat voor God niets onmogelijk is.

14 Het gevoel van onmacht is dan een voorbereiding op de ervaring dat Gods genade tot alles in staat is. En die genade wordt duidelijk juist wanneer we merken dat onze eigen krachten jammerlijk tekortschieten.

15 “Voor God is niets onmogelijk.”
Lucas 1,37

16 Probeer dus op de meest kritieke momenten aan deze woorden te denken
Probeer dus op de meest kritieke momenten aan deze woorden te denken. Dan zul je ervaren wat een energie ze je geven. In zekere zin laten ze je delen in de almacht van God!

17 Maar wel op voorwaarde dat we de wil van God doen en proberen om de liefde die God in ons hart heeft gelegd door te geven aan de mensen om ons heen. Op die manier werken we samen met de almachtige Liefde van God voor zijn schepselen en dragen we bij aan zijn plannen voor ieder mens en voor heel de mensheid.

18 “Voor God is niets onmogelijk.”
Lucas 1,37

19 Een bijzonder moment om dit Woord in leven om te zetten en er de kracht van te ervaren, is het gebed. Jezus heeft gezegd dat we in zijn naam wat dan ook aan de Vader kunnen vragen en dat Hij het zal geven.

20 Laten we Hem dan vragen wat ons het meest aan het hart gaat, met de zekerheid en het geloof dat voor Hem niets onmogelijk is: de vrede in de wereld, een uitweg voor hopeloze gevallen, de genezing van een ernstig zieke, de oplossing voor conflicten binnen het gezin of in de samenleving.

21 Wanneer we met meerderen zijn, en we zijn door de wederzijdse liefde in volle harmonie met elkaar, krijgt ons gebed een nog grotere kracht: als we de Vader dán onze vragen voorleggen, zal het Jezus in ons midden zijn die bidt tot de Vader. En we weten dat Jezus gezegd heeft dat we zullen verkrijgen wat we eensgezind in zijn naam vragen.

22 We kunnen dus een onbegrensd vertrouwen hebben, want we rusten in de armen van een Vader voor wie alles mogelijk is. Dit vertrouwen kan ons altijd vergezellen, in alle omstandigheden van ons leven.

23 Het is niet gezegd dat we altijd precies zullen verkrijgen wat we vragen. Want Gods almacht is die van een Vader, die altijd en alleen denkt aan het welzijn van zijn kinderen, of ze dit nu begrijpen of niet. Belangrijk is dat we leven vanuit de zekerheid dat voor God niets onmogelijk is. Dat zal ons een innerlijke vrede geven zoals we die nog niet eerder gekend hebben.

24 “Voor God is niets onmogelijk.”
Lucas 1,37 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), geschreven in december 1999 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su


Download ppt "Woord van Leven December 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google