De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lukas 3 Het geslachtsregister van de Messias. Beloften aan voorvaders Aan veel voorvaders uit het geslachts- register van Jezus is beloofd dat uit hun.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lukas 3 Het geslachtsregister van de Messias. Beloften aan voorvaders Aan veel voorvaders uit het geslachts- register van Jezus is beloofd dat uit hun."— Transcript van de presentatie:

1 Lukas 3 Het geslachtsregister van de Messias

2 Beloften aan voorvaders Aan veel voorvaders uit het geslachts- register van Jezus is beloofd dat uit hun nageslacht de Messias geboren zou worden. Tot ca. 70 n.Chr. is van de Joden hun register bijgehouden (1 Kron. 9:1), ook van Jezus. Dit register is door Joden niet bestreden

3 Waarom geslachtsregisters? Om Jood-zijn te bewijzen Om openbare functies te kunnen vervullen (b.v. priester) Om familieband tot komst van de Messias in stand te houden

4 De vaders van Jezus Jozef, Eli (vader van Maria), Matthat, Levi, Melchi, Jannai, Jozef, Mattathias, Aoms, Nahum, Esli, Naggaï, Maäth, Mattathias, Semeï, Josech, Joda, Johanan, Resa, Zerubbabel, Séalthiël, Neri, Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Jozua, Eliëzer, Jorim, Matthat, Levi, Simeon, Juda, Jozef, Jonan, Eljakim, Meleas, Menna, Mattatha, Nathan, David, Isaï, Obed, Boaz, Salmon, Nahesson, Aminadab,,,, Hezron, Perez, Juda, Jacob, Izaäk, Abraham, Serah, Nahor, Serug, Rehu, Peleg, Heber, Selah, Kaïnan, Arfachsad, Sem, Noach, Lamech, Methusalah, Henoch, Jered, Maleleël, Kaïnan, Enos, Seth, Adam

5 Belangrijke namen/beloften Adam … Abraham Izaäk Jacob Juda … Isaï David Genesis 3:15 Genesis 22:18/ Galaten 3:16 Genesis 26:4 Genesis 28:14 Genesis 49:10/ 1 Kronieken 5:2 Jesaja 11:1 Jeremia 23:5/ Psalm 89:34-38


Download ppt "Lukas 3 Het geslachtsregister van de Messias. Beloften aan voorvaders Aan veel voorvaders uit het geslachts- register van Jezus is beloofd dat uit hun."

Verwante presentaties


Ads door Google