De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op Communicatiekunde Hoorcollege 3. Communicatie als proces beknopte definitie: Communicatie is een proces waarbij door middel van tekens informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op Communicatiekunde Hoorcollege 3. Communicatie als proces beknopte definitie: Communicatie is een proces waarbij door middel van tekens informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op Communicatiekunde Hoorcollege 3

2 Communicatie als proces beknopte definitie: Communicatie is een proces waarbij door middel van tekens informatie wordt overgedragen

3 Tekens ( ‘Signs’ ) the semiotic triangle Sign vehicle (betekenisdrager): the form of the sign Sense (betekenis): the sense made of the sign Referent (referent; object): what the sign 'stands for' betekenis TEKEN betekenisdrager referent

4 Soorten van tekens (C.S. Peirce) TEKENRELATIE TEKEN - OBJECTVOORBEELD icoon gelijkenis (afbeelden)foto, tekening index nabijheid (aanwijzen)pijl symbool conventie (afspraak, regel)woord vaak wordt nog een bijzonder soort index onderscheiden: symptoomcausale relatie (inductie)rook (- vuur)

5

6

7

8 Lineaire Communicatiemodellen Harold Lasswell (1948) wie zegt wat in welk kanaal tegen wie met welk effect ? Shannon & Weaver (1949): Transmission model ruis bron  verzender  kanaal  ontvanger  bestemming feedback

9 Kritiek op het ‘transmission model’ communicatie als informatie-overdracht (onzekerheidsreductie) transport-metafoor vooronderstelt vaste code relatie en doelen van de deelnemers ? de rol van het medium ? context ?

10 Anna vraagt aan Bart: Weet jij hoe laat het is? Bart:Kwart over drie. Anna:Dank je wel. Bart:Ja. Anna:?! Bart:Nee, mijn horloge is kapot.

11 Enkele interpretaties van “Weet jij hoe laat het is?” verzoek“Zeg mij hoe laat het is.” voorstel“Laten we maar gauw naar huis gaan.” verwijt“Je bent te laat!” argument“[Je mag nu niet meer naar buiten.] Het is te laat.” vraag“Kun jij de klok al lezen?”

12 H. Paul Grice (1975): 1. samenwerkingsbeginsel Cooperative Principle Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Vrij vertaald: Maak je gespreksbijdrage zo dat die, op de plaats waar je hem zet, voldoet aan de (impliciet of expliciet) overeengekomen doelen van het gesprek waaraan je deelneemt.

13 H. Paul Grice (1975): 2. Vier maximen Maxim of quantity zeg net zoveel als in de situatie nodig is Maxim of quality zeg niets waarvan je zelf denkt of weet dat het onjuist is of waarvoor je geen onderbouwing hebt Maxim of relation wees relevant Maxim of manner vermijd versluierend/onduidelijk taalgebruik (“obscurity of expression”) vermijd ambiguïteit vermijd onnodig uitwijden (“be brief”) wees ordelijk

14 H. Paul Grice (1975): 3. zeggen en impliceren A:I'm out of petrol. B:There is a garage around the corner. A impliceert een vraag naar een benzinestation B impliceert dat zijn informatie een oplossing biedt (dus o.m. dat het benzinestation naar zijn beste weten ook open is) conversational implicatures zijn niet geconventionaliseerd (dus niet conventioneel indirecte taalhandelingen zoals “kun je het zout aangeven graag?”) berekenbaar uit de maxims of quantity, quality, relation & manner “defeasible”, d.w.z., ze kunnen teruggenomen worden (“… maar ik vrees dat die nu niet open is.”)

15

16 Basis voor coördinatie: Common Ground fysieke aanwezigheid eerdere communicatie gemeenschappelijke ervaringen lid zijn van een bepaalde groep/maatschappij

17 Kennis-elementen in groep of maatschappij objecten, personen, feiten conventies, gewoontes (‘scripts’) instituties, procedures, regels, wetten

18 Opdracht 3 Rosengren (2000: 80/82) bespreekt zeven aspecten van ‘sociale afstand’ en suggereert een bepaalde volgorde m.b.t. de consequenties voor interpersoonlijke communicatie (leeftijd zou het minst moeten uitmaken, nationaliteit het meest). Verder schijnt hij te beweren (op pag. 80) dat deze aspecten een zgn. ‘Guttman scale’ (cumulatieve schaal) vormen [zie het Glossarium op de collegewebsite met een link naar een andere website waar een zeer goede uitleg staat over Guttman scales]. Wat vind je van deze twee suggesties/beweringen? Stuur uiterlijk dinsdagochtend 11 april maximaal 10 regels naar je newsgroup (als reply op de mail die Geertje Scholten er op 6 april zal posten) en reageer dan uiterlijk woensdag 12 april op een van de meningen (weer met reply).


Download ppt "Oriëntatie op Communicatiekunde Hoorcollege 3. Communicatie als proces beknopte definitie: Communicatie is een proces waarbij door middel van tekens informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google