De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DB&SQL 1- 1 Databases & SQL Docent: Henny Klein spreekuur: di 13-15 Lesmateriaal en opdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "DB&SQL 1- 1 Databases & SQL Docent: Henny Klein spreekuur: di 13-15 Lesmateriaal en opdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 DB&SQL 1- 1 Databases & SQL Docent: Henny Klein email hklein@let.rug.nl spreekuur: di 13-15 Lesmateriaal en opdrachten http://www.let.rug.nl/~hklein/Databases/ onder Programma

2 DB&SQL 1- 2 Inhoud van de cursus Eerste periode: H 1 t.m. 5 Basiskennis voor het ontwerpen van en werken met relationele databases Tweede periode: H 6 t.m. 10 andere typen databases processen in een DBMS gedistribueerde systemen

3 DB&SQL 1- 3 Inhoud van de practica Access: de basishandelingen: tabellen, relaties, QBE, formulieren, rapporten Werken met Access- SQL –datadefinitie –datamanipulatie –queries Programmeren in Access –functies, gebeurtenisprocedures (VBA, DAO) Applicatiebouw

4 DB&SQL 1- 4 Voorbeelden en eigen ontwerp! Naast oefenen met voorbeelddatabases gaat iedere student ook een eigen database bouwen, als oefenmateriaal voor jezelf en voor anderen: in hoorcolleges: uitwisselen en bespreken van de ontwerpen in SQL practica: vragen bedenken / oplossen in eigen en andermans database Opdracht deze week: Bedenk alvast een onderwerp!

5 DB&SQL 1- 5 Het boek De essenties, maar beknopt, op colleges toelichting, voorbeelden Exercises, ook als zelfcontrole

6 DB&SQL 1- 6 Beoordeling OntwerpenProject SQL/VBATentamen 10%20% 30%40% Ontwerpopdrachten als huiswerk Eigen project: langzaam uitbreidend in practicum SQL en VBA: practicumoefeningen Tentamen: boek

7 DB&SQL 1- 7 Kaartenbak, file en database systeem Hoe zocht je voor het computertijdperk een boek in de bibliotheek? Voordelen electronisch systeem? Voordelen database systeem boven een (tekst)file? Hoe werkten organisaties/bedrijven voor het computertijdperk? Voordelen electronisch systeem? Voordelen database systeem boven losse files?

8 DB&SQL 1- 8 Database systemen Systematische en gestructureerde gegevensopslag ieder gegeven slechts eenmaal opgeslagen integriteit en veilgheid van gegevens bewaakt gegevens beschikbaar voor verschillende applicaties gelijktijdig gebruik mogelijk verschillende “views” op de data Toepassingen op vele gebieden (bedrijfs)administratie online gegevens invoeren en/of lezen databanken gegevens wetenschappelijk onderzoek data mining

9 DB&SQL 1- 9 Informatiekunde en databases DBMS: hèt systeem om informatie in op te slaan, en dus ook vaak centraal in informatiekundig werk: –bij veel bedrijfsstages wordt je gevraagd met (online) databases te werken –ook bij onderzoek of onderzoeksstage kun je een database nodig hebben

10 DB&SQL 1- 10 Database: conceptueel model van de werkelijkheid Bedenk welke gegevens (attributen) je zou kunnen opslaan van de volgende entiteiten: boeken bomen Keuzes van attributen hangen niet alleen af van de eigenschappen van de dingen, maar ook van de context. Een database is een model van de werkelijkheid.

11 DB&SQL 1- 11 Het meer-lagen systeem Presentatie van de data (views) Access: Formulieren, rapporten, VBA, SQL Buiten het DBMS: (web)applicaties Logische structuur van de data (conceptual level) DBMS Operating system Fysieke opslag van de data

12 DB&SQL 1- 12 Typen databases Eerdere typen: –Hiërarchische databases –Netwerk databases Momenteel meest gangbaar: –Relationele databases In ontwikkeling: –Object-georiënteerde databases

13 DB&SQL 1- 13 Relationele db: voorbeeld van een tabel CODELEV_NAAMADRESWOONPLAATS 004Hovenier G.H.Zandweg 50Lisse 009Baumgarten R.Taksstraat 13Hillegom 011Struik BVBessenlaan 1Lisse 013Spitman en Zn.Achtertuin 9Aalsmeer 014Dezaaier L.J.A.De Gronden 101Lisse 019Mooiweer FA.Verlengde Zomerstr. 24Aalsmeer Iedere rij representeert de gegevens van 1 leverancier Elke rij moet uniek zijn. Gegevens opgesplitst in eenvoudige attributen. Tabel Leveranciers: Schema: Leveranciers (code, lev_naam, adres, woonplaats)

14 DB&SQL 1- 14 De elementen van een tabel/ relation record, entiteit, rij, tupel Tuple, row Kolom column Veldwaarde value attribuut, veldnaam, Kolomkop attribute tabelkop: schema heading record Set body NB Attribuut heeft datatype, domein

15 DB&SQL 1- 15 De identificatieplicht Uiteraard wil je niet dat iets/iemand dubbel in je tabel komt. De keuze van je identificatie is belangrijk: ook nieuwe entiteiten moeten er aan kunnen voldoen. Welke identificatie kun je gebruiken voor de studenten in PROGRESS de boeken in de UB de leden van een tennisclub?

16 DB&SQL 1- 16 De identificatieplicht Welke problemen kun je verwachten bij gebruik van NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) ISBN geboortedatum? Vaak wordt gewerkt met een identificatienummer als ‘primaire sleutel’. Dit werkt gemakkelijk en maakt heel snel zoeken mogelijk, maar je moet wel nadenken over wat je entiteiten in feite onderscheidt!

17 DB&SQL 1- 17 Introductie databaseontwerp In een database heb je vaak meer dan 1 tabel nodig om je gegevens netjes op te slaan Als voorbereiding op het practicum gaan we alvast naar de belangrijkste basisprincipes bij het ontwerpen van een database kijken In H 4 komt het ontwerp van een relationele database systematischer aan bod.

18 DB&SQL 1- 18 Library als platte tabel: herhaalde gegevens Auteur- gegevens

19 DB&SQL 1- 19 Herhaalde gegevens - vervolg Bij elk boek staat de uitgever + het telefoonnummer van de uitgever Het telefoonnummer is een kenmerk van de uitgever, niet van het boek, maar staat op meerdere plaatsen Problemen bij duplicatie van gegevens: ruimtebeslag integriteit bij wijzigingen (update/insert/delete) Alleen gegevens die de entiteit zelf kenmerken en eventuele relaties met andere entiteiten horen in de tabel. Een uitgever is zelf een entiteit, met een eigen attribuut.

20 DB&SQL 1- 20 Een relatie: 1 op veel Boek Uitgever

21 DB&SQL 1- 21 De relationele oplossing voor herhaalde gegevens BOOKS PUBLISHERS Publisher en Book zijn aparte entiteitsklassen/ tabellen, de relatie wordt gelegd via PubID, dit is de verwijzende sleutel in BOOKS naar een Publisher in PUBLISHERS Elk boek heeft 1 uitgever

22 DB&SQL 1- 22 Auteur: een attribuut met meerdere waarden: provisorische oplossingen... 3 versies van table BOOKS:

23 DB&SQL 1- 23 “Multiple values”... en hun problemen Problemen: vinden van een auteur, sorteren op auteur Problemen: vinden van een auteur, sorteren op auteur, maximaal aantal auteurs onbekend, veel lege velden Problemen: herhaling van andere gegevens van een boek: integriteit en ruimte

24 DB&SQL 1- 24 De relationele oplossing voor multiple values Er is een aparte tabel gemaakt voor de multiple values. Per rij wordt een BOOK gekoppeld aan een AUTHOR. Book en Author komen beiden meermalen voor, maar een rij is uniek ISBN+Author zijn samen de primaire sleutel van BOOK-AUTHOR. ISBN is een verwijzende sleutel in BOOK-AUTHOR Table BOOKS Table BOOK-AUTHOR Regel: een attribuut is ‘atomair’, ondeelbaar, mag niet meer dan 1 waarde bevatten

25 DB&SQL 1- 25 Een relatie: veel op veel Boek Auteur

26 DB&SQL 1- 26 Library: auteur ook als aparte entiteit 2 entiteiten en een tussentabel

27 DB&SQL 1- 27 Databaseontwerp Welke entiteiten, met welke attributen? Sleutel? Boek:ISBN, Titel, Prijs Uitgever:PubID, Naam, Adres, Tel.nummer Schrijver:AuID, Naam, Adres, Tel.nummer Welke relaties? Een boek heeft 1 uitgever Een uitgever publiceert 1 of meer boeken  : oneindig: onbepaald hoeveel Een boek heeft 1 of meer schrijvers Een schrijver schrijft 1 of meer boeken U B 1 -  S B  - 

28 DB&SQL 1- 28 Entity-Relation Diagram (zie H2) Auteur Boek Uitgever publiceert gepubl. door heeft geschr. geschr. door   1  Methode: Ga uit van één rij in de ene tabel, noteer bij de andere tabel 1 of 

29 DB&SQL 1- 29 “Huiswerk” Nalezen, nog vragen? –Rolland: H1 en begin H3, exercises H1 –Evt Brookshear 9.1 en 9.2 Bedenk een eigen thema voor een database, en werk uit –welke verschillende entiteiten je onderscheidt –welke attributen je entiteiten hebben –wat voor relaties er tussen de entiteiten bestaan Neem dit in 2voud mee: om in te leveren en om te bespreken op het volgende college! Volgende week gaan we verder met hoofdstuk 2


Download ppt "DB&SQL 1- 1 Databases & SQL Docent: Henny Klein spreekuur: di 13-15 Lesmateriaal en opdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google