De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Martin Roeten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Martin Roeten"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Martin Roeten
23 November 2009

2 Autonomie Weldoen Niet schaden Rechtvaardigheid Beauchamp and Childress, 2001

3 Grondwet Art. 10 íeder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer Art. 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Art. 15 Buiten die gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen Art. 22, lid 1 De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid

4 Stoornis van de geestesvermogen
In de Wet BOPZ wordt onder ‘stoornis van de geestesvermogen”verstaan: een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogen Samenhang stoornis en gevaar Geringe stoornis ernstige stoornis Groot gevaar groot gevaar Gevaar →stoornis ernstige stoornis gering gevaar

5 Goed hulpverlenerschap
Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachten in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de professionele standaard

6 Professionele standaard
Rechten van “buiten” Wettelijke voorschriften Jurisprudentie Rechten van “binnen” Beroepscodes en gedragsregels Vakinhoudelijke, technische regels Standaarden, richtlijnen, protocollen Regels van hulpverlenings- ethische kwesties Mengvormen Richtlijnen van inspectie Algemene juridische, ethische en beroepsnormen

7 Beleid; aanwezig, afwezig, operationeel, geborgd, wie wat en hoe, wanneer
Professioneel reglement (bevoegd-bekwaam) Zorgprogramma’s Klachtenreglement VIM (Veilig Incidenten Melding) HKZ Convenanten (bemoeizorg, gegevensuitwisseling, thuiszorg, AMK, Bureau Jeugdzorg, Politie-Zorg en GGD

8 Vaststellen State of the Art mbt Agressie / suïcidaliteit
Als niet mogelijk: Documenteren Problematiseren Conflict van plichten ? MIP / Incidentenregistratie

9 Geweld: Soms stoornis gerelateerd Vermindering executieve functies Toename van de disinhibitie Effect op de aandachtsfunctie Antisociale persoonlijkheidsstoornis Impulsiviteit Onbeantwoorde behoeftes

10 Van kalmte tot paniek Prefrontale cortex naar de hersenstam (Perry 2002) Van mentaliseren tot reflexmatig reageren Fight, flight, fear reflexen die vragen veiligheid en comfort en troost

11 Geweldsvoorspellers Zelf slachtoffer van een misdrijf Armoede
Middelen gebruik Eerder geweld Staf kenmerken

12 Een patiënt op de afdeling vertoont regelmatig uiterst agressief gedrag. Hij valt daarbij steeds medewerkers en medepatiënten lastig. Het gedrag heeft te maken met zijn (psychiatrische) ziektebeeld. Kan ik de behandelovereenkomst beëindigen en patiënt ontslaan?

13 Beëindiging van de behandelingsovereenkomst door de hulpverlener
Voorwaarden Onheus of agressief gedrag van de patiënt Weigering patiënt medewerking aan de behandeling (frequente) wanbetaling patiënt Aanmerkelijk belang hulpverlener

14 Empathie met: Patiënt Collega Familie Maatschappij Zelf

15 Primaire preventie : CPAP, Assessment van elke discipline met integrale regie
Secondaire preventie : talking down Tertiaire preventie : fight, flight en fear , CFB beheersing

16 Schema van Kaplan en Wheeler :
Trigger leidt tot crisis die na een plateau fase leidt tot herstel

17 Kennis, vaardigheden en attitude
Kennis: Behandeling, best practise, ideeën over wat welzijn genezing en herstel is. Vaardigheden: CFB, Talking down Attitude: Kracht van de cultuur, hantering verschillende loyaliteiten, oog voor diversiteit Stafmoraal, Cynisme leidt tot toename agressie potentiële ruimte, stemversterker, zorgen voor zichzelf

18 Organisatie: Geïntegreerd behandelen Aansluiten op mogelijkheden van patiënt Belang van veiligheid Veilig gebouw Processen die leren mogelijk maken Overlap geweld, psychiatrische aandoening Geweld in een onvermijdelijke reactie op een gewelddadig, agressief omgeving (Scratton ea 91)


Download ppt "Presentatie Martin Roeten"

Verwante presentaties


Ads door Google