De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intensive Care in de psychiatrie Wouter van Ewijk, psychiater, MBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intensive Care in de psychiatrie Wouter van Ewijk, psychiater, MBA."— Transcript van de presentatie:

1 Intensive Care in de psychiatrie Wouter van Ewijk, psychiater, MBA

2 Discussie over IC-psychiatrie: - Definitie van IC in de psychiatrie: Babylonische spraakverwarring - Plaats van ACT in het spectrum - Dwang en drang: Heeft het toepassen van dwang therapeutische toegevoegde waarde? - Ambulante IC

3 Intensive Care: Voortdurende bewaking van en behandeling van zeer ernstig zieke patiënten waarbij steeds bepaalde toestellen ingeschakeld zijn zoals: beademingsapparaten (Van Dale).

4 Indicaties: - bedreigde en/of dysfuntionerende vitale functies met de potentie van reversibiliteit

5 Indicaties: - bedreigde en/of dysfuntionerende vitale functies met de potentie van reversibiliteit - bedreigde bovenste luchtwegen waarvoor niet allereerst een OK-indicatie bestaat.

6 Geen IC-indicatie: - levensbedreigende aandoening bij (pré) terminale patiënt zonder dat er sprake is van potentiële reversibiliteit.

7 CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan)-richtlijn Aansturing: - Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist

8 CBO-richtlijn Aansturing: - Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist - Primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling wordt overgedragen aan de intensivist

9 CBO-richtlijn Aansturing: - Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist - Primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling wordt overgedragen aan de intensivist - Intensivist coördineert de zorg en zorgt ervoor door aantoonbare formele afspraken op lokaal niveau dat andere betrokken specialisten hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen

10 CBO-richtlijn Continuïteit van zorg: - Overdag: intensivist zeven dagen per week aanwezig en exclusief beschikbaar voor de IC

11 CBO-richtlijn Continuïteit van zorg: - Overdag: intensivist zeven dagen per week aanwezig en exclusief beschikbaar voor de IC - In avond en nacht: Intensivist exclusief beschik- baar en indien nodig binnen 20 minuten aanwezig en op voorwaarde dat een IC-arts binnen 5 minu- ten aanwezig is en er aantoonbare waarborgen zijn voor de directe behandeling van acute proble- men op het gebied van circulatie, respiratie en luchtwegmanagement.

12 Betekenis voor de IC-psychiatrie: - Continuïteit van zorg ipv continuïteit van behandelaar

13 Betekenis voor de IC-psychiatrie: - Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar - Visite lopen door de psychiater in het weekend

14 Betekenis voor de IC-psychiatrie: - Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar - Visite lopen door de psychiater in het weekend - Continue medische (psychiatrische) beschikbaarheid

15 Betekenis voor de IC-psychiatrie: - Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar - Visite lopen door de psychiater in het weekend - Continue medische (psychiater) beschikbaarheid - Iedere opgenomen patient wordt binnen een uur door de psychiater onderzocht en er wordt een behandelplan opgesteld

16 Somatiek Bedreigde vitale functies Aandachtsgebied IC

17 Somatiek Psychiatrie Bedreigde vitale functies Ernstige gedrags- stoornissen Aandachtsgebied IC

18 Somatiek Psychiatrie Bedreigde vitale functies Ernstige gedrags- stoornissen Aandachtsgebied IC Vervolgbehandeling door specialist vervolgbehandeling door specialist

19 Consequenties voor het continuum van opnamemogelijkheden: - Uitplaatsgarantie ten bate van de IC - Specialisatie vervolgafdelingen - Verminderde formatie op vervolgafdelingen (minder toezicht)

20 Indicaties IC-psychiatrie: ernstige -reversible- gedragsstoornissen * agressie * ontremming * suïcidaliteit

21 IC-somatiek gesloten afdeling psychiatrie Gemiddelde verblijfsduur 5,3 dagen 21,8 dagen

22 IC-somatiek gesloten afdeling psychiatrie Mediaan verblijfsduur 1,5 dagen 11,9 dagen

23 Instroom patiënten per jaar Aantal bedden 141210 gem. verbl. duur 1 week728624520 2 weken364312260 3 weken243208173 4 weken182156130 5 weken146125104 6 weken12110487

24 Personele bezetting op een unit van 6 bedden: AfdelingIC-niveau 3IC-niveau 2IC-niveau 1Gesl.opn. Formatie in fte Verpleegkundig25,2 (100%)21 (83%)16,2 (64%)2,8 (11%) Medische fte11 (100%)6,7 (61%)5,5 (50%)0.76 (6,9%) Formatie IC versus Gesloten opnameafdeling

25 Personele bezetting op een unit van 6 bedden: AfdelingGestoten opn.IC-psychiatrie Formatie in fte Verpleegkundig2,848 (32%) Psychiater0,27 0,6 ( + 1.5 = samen 23%) AIGO0,651,5 Benodigde formatie IC- psychiatrie: uitgaande van twee units van 6 (geschakeld)

26 Verpleegkundig dienstrooster Unit 6 bedden: - 3 vroeg - 3 laat - 2 nacht

27 Overwegingen bij dienstrooster/fte-plan: - Veiligheid gegarandeerd (goede bijstand indien nodig: 6 mensen aanwezig tijdens dienst - 0.5 fte beschikbaar voor begeleiding/patient: Bij volwaardig activiteitenprogramma van vier uur exclusief ontspanning en cgt

28 Vaardigheden verpleegkundig team: - hanteren agressie en geweld - de-escalerend - pro-actief / vroegsignalering risico’s - oplossinggericht - steunend - vertrouwenwekkend

29 Multidisciplinair team IC: - Psychiater - Cognitief therapeut - AGIO - Verpleging - PM-therapeut - Creatief therapeut - Bewegingtherapeut

30 Dagprogramma IC: - 2 uur beweging - 2 uur creatieve therapie - cognitieve gedragstherapie - ontspanning/beweging

31 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit

32 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet

33 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk

34 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk - eenpersoonskamers

35 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk - eenpersoonskamers - eigen sanitair

36 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk - eenpersoonskamers - eigen sanitair - op de begane grond

37 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk - eenpersoonskamers - eigen sanitair - op de begane grond - veel daglicht

38 Bouwkundige eisen: - flexibele beddencapaciteit - ruim van opgezet - overzichtelijk - eenpersoonskamers - eigen sanitair - op de begane grond - veel daglicht - vriendelijke uitstraling

39 Bouwkundige eisen: - binnentuin - therapieruimte

40 Bouwkundige eisen: - binnentuin - therapieruimte - sportzaal - afzonderingsruimte - goed uitzicht

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Conclusies : - Meer personeel - Specialisatie ‘ernstige gedragsproblemen’ - Behandelmogelijkheden op vervolgafdeling verbeteren - Transformatie formatieplaatsenplan - Intensievere bemoeienis van de psychiater - Toepassen van dwang heeft geen therapeutische toegevoegde waarde - Geen dwang en drang meer in de psychiatrie= politietaak


Download ppt "Intensive Care in de psychiatrie Wouter van Ewijk, psychiater, MBA."

Verwante presentaties


Ads door Google