De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intensive Care in de psychiatrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intensive Care in de psychiatrie"— Transcript van de presentatie:

1 Intensive Care in de psychiatrie
Wouter van Ewijk, psychiater, MBA

2 Discussie over IC-psychiatrie:
Definitie van IC in de psychiatrie: Babylonische spraakverwarring Plaats van ACT in het spectrum Dwang en drang: Heeft het toepassen van dwang therapeutische toegevoegde waarde? Ambulante IC

3 Intensive Care: Voortdurende bewaking
van en behandeling van zeer ernstig zieke patiënten waarbij steeds bepaalde toestellen ingeschakeld zijn zoals: beademingsapparaten (Van Dale).

4 Indicaties: bedreigde en/of dysfuntionerende vitale functies met de potentie van reversibiliteit

5 Indicaties: bedreigde en/of dysfuntionerende vitale functies met de potentie van reversibiliteit bedreigde bovenste luchtwegen waarvoor niet allereerst een OK-indicatie bestaat.

6 Geen IC-indicatie: levensbedreigende aandoening bij (pré) terminale patiënt zonder dat er sprake is van potentiële reversibiliteit.

7 CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan)-richtlijn
Aansturing: Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist

8 CBO-richtlijn Aansturing: Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist Primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling wordt overgedragen aan de intensivist

9 CBO-richtlijn Aansturing: - Het medisch hoofd en zijn vervanger zijn intensivist - Primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling wordt overgedragen aan de intensivist Intensivist coördineert de zorg en zorgt ervoor door aantoonbare formele afspraken op lokaal niveau dat andere betrokken specialisten hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen

10 CBO-richtlijn Continuïteit van zorg: Overdag: intensivist zeven dagen per week aanwezig en exclusief beschikbaar voor de IC

11 CBO-richtlijn Continuïteit van zorg: - Overdag: intensivist zeven dagen per week aanwezig en exclusief beschikbaar voor de IC In avond en nacht: Intensivist exclusief beschik- baar en indien nodig binnen 20 minuten aanwezig en op voorwaarde dat een IC-arts binnen 5 minu- ten aanwezig is en er aantoonbare waarborgen zijn voor de directe behandeling van acute proble- men op het gebied van circulatie, respiratie en luchtwegmanagement.

12 Betekenis voor de IC-psychiatrie:
Continuïteit van zorg ipv continuïteit van behandelaar

13 Betekenis voor de IC-psychiatrie:
Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar Visite lopen door de psychiater in het weekend

14 Betekenis voor de IC-psychiatrie:
Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar Visite lopen door de psychiater in het weekend Continue medische (psychiatrische) beschikbaarheid

15 Betekenis voor de IC-psychiatrie:
Continuïteit van behandeling ipv continuïteit van behandelaar Visite lopen door de psychiater in het weekend Continue medische (psychiater) beschikbaarheid Iedere opgenomen patient wordt binnen een uur door de psychiater onderzocht en er wordt een behandelplan opgesteld

16 Aandachtsgebied IC Somatiek Bedreigde vitale functies

17 Aandachtsgebied IC Somatiek Psychiatrie Bedreigde vitale functies
Ernstige gedrags- stoornissen

18 vervolgbehandeling door specialist
Aandachtsgebied IC Somatiek Psychiatrie Bedreigde vitale functies Ernstige gedrags- stoornissen Vervolgbehandeling door specialist vervolgbehandeling door specialist

19 Consequenties voor het continuum van opnamemogelijkheden:
Uitplaatsgarantie ten bate van de IC Specialisatie vervolgafdelingen Verminderde formatie op vervolgafdelingen (minder toezicht)

20 Indicaties IC-psychiatrie:
ernstige -reversible- gedragsstoornissen * agressie * ontremming * suïcidaliteit

21 Gemiddelde verblijfsduur
IC-somatiek gesloten afdeling psychiatrie 5,3 dagen ,8 dagen

22 Mediaan verblijfsduur
IC-somatiek gesloten afdeling psychiatrie 1,5 dagen ,9 dagen

23 Instroom patiënten per jaar
Aantal bedden 14 12 10 gem. verbl. duur 1 week 728 624 520 2 weken 364 312 260 3 weken 243 208 173 4 weken 182 156 130 5 weken 146 125 104 6 weken 121 87

24 Formatie IC versus Gesloten opnameafdeling
Personele bezetting op een unit van 6 bedden: Afdeling IC-niveau 3 IC-niveau 2 IC-niveau 1 Gesl.opn. Formatie in fte Verpleegkundig 25,2 (100%) 21 (83%) 16,2 (64%) 2,8 (11%) Medische fte 11 (100%) 6,7 (61%) 5,5 (50%) 0.76 (6,9%)

25 Benodigde formatie IC-psychiatrie: uitgaande van twee units van 6 (geschakeld)
Personele bezetting op een unit van 6 bedden: Afdeling Gestoten opn. IC-psychiatrie Formatie in fte Verpleegkundig 2,84 8 (32%) Psychiater 0,27 0,6 ( = samen 23%) AIGO 0,65 1,5

26 Verpleegkundig dienstrooster Unit 6 bedden:
- 3 vroeg - 3 laat - 2 nacht

27 Overwegingen bij dienstrooster/fte-plan:
Veiligheid gegarandeerd (goede bijstand indien nodig: 6 mensen aanwezig tijdens dienst 0.5 fte beschikbaar voor begeleiding/patient: Bij volwaardig activiteitenprogramma van vier uur exclusief ontspanning en cgt

28 Vaardigheden verpleegkundig team: hanteren agressie en geweld
de-escalerend pro-actief / vroegsignalering risico’s oplossinggericht steunend vertrouwenwekkend

29 Multidisciplinair team IC: Psychiater
Cognitief therapeut AGIO Verpleging PM-therapeut Creatief therapeut Bewegingtherapeut

30 Dagprogramma IC: 2 uur beweging 2 uur creatieve therapie
cognitieve gedragstherapie ontspanning/beweging

31 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit

32 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet

33 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk

34 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk eenpersoonskamers

35 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk eenpersoonskamers eigen sanitair

36 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk eenpersoonskamers eigen sanitair op de begane grond

37 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk eenpersoonskamers eigen sanitair op de begane grond veel daglicht

38 Bouwkundige eisen: flexibele beddencapaciteit ruim van opgezet
overzichtelijk eenpersoonskamers eigen sanitair op de begane grond veel daglicht vriendelijke uitstraling

39 Bouwkundige eisen: binnentuin therapieruimte

40 Bouwkundige eisen: binnentuin therapieruimte sportzaal
afzonderingsruimte goed uitzicht

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Conclusies: - Meer personeel Specialisatie ‘ernstige gedragsproblemen’
Behandelmogelijkheden op vervolgafdeling verbeteren Transformatie formatieplaatsenplan Intensievere bemoeienis van de psychiater Toepassen van dwang heeft geen therapeutische toegevoegde waarde Geen dwang en drang meer in de psychiatrie= politietaak


Download ppt "Intensive Care in de psychiatrie"

Verwante presentaties


Ads door Google