De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsrevalidatie na NAH Hylke de Witte Cognitief revalidatie therapeut/ergotherapeut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsrevalidatie na NAH Hylke de Witte Cognitief revalidatie therapeut/ergotherapeut."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsrevalidatie na NAH Hylke de Witte Cognitief revalidatie therapeut/ergotherapeut

2 Inhoud presentatie Aanleiding tot ontwikkeling behandelprogramma revalidatie na NAH Welke obstakels kom je tegen bij arbeidsre-integratie? Wat kan de rol van een ergotherapeut zijn bij arbeidsre- integratie? Arbeidspoli Casusvoorbeeld Vragen?

3

4 Aanleiding tot ontwikkeling behandelprogramma Grote populatie, merendeel nog aan het werk voor NAH Speerpunt van de afdeling revalidatie algemeen ziekenhuis Scholing tot cognitief revalidatie therapeut

5 Behandelprogramma 80-100 revalidanten per jaar Multidisciplinair programma Screenings-behandelfase Veelal cognitieve problematiek Arbeid essentiële doelstelling van de revalidatie (hebben van een baan draagt bij aan ervaren levenskwaliteit) Spoor 1 en spoor 2

6 Obstakels bij arbeidsre- integratie Onwetendheid van cognitieve problematiek bij bedrijfarts-werkgever-collega’s Te veel accent op werkhervatting zonder rekening te houden met thuissituatie Veel onzekerheid rondom wet-regelgeving en eventuele mogelijkheid van aanpassingen werk (spoor 1) Verandering in financiële situatie (Te)veel partijen betrokken bij arbeidshervatting

7 Obstakels bij arbeidsre- integratie Veelal cognitieve (onzichtbare) beperkingen, waardoor er te hoge eisen worden gesteld Gedragsverandering, waardoor verandering relaties Beperkt ziekte-inzicht en zelfoverschatting, waardoor overbelasting ontstaat Vermoeidheid

8 Rol ergotherapeut In kaart brengen van de volgende gebieden: Cognitief en sensomotorisch functioneren Copingstijl Werktaken Werkwijze Werktijden Werkdruk Werkplek

9 Interventie mogelijkheden Werkplekbezoek Strategietraining (in-externecompensatie) gerelateerd aan arbeidstaken Overleg met revalidant, werkgever, bedrijfsarts en evt overige betrokkenen

10 Arbeidspoli Consult met revalidatie-arts en arbeidsdeskundige

11 Doelstelling Adviesfunctie naar revalidant en eventueel naast betrokkenen ten behoeve van arbeidsmogelijkheden

12 Mogelijke interventies Medisch profiel -Diagnose(s), prognose, lichamelijk onderzoek Belastbaarheidsprofiel -Motorisch, energetisch, communicatief, psychisch, sociaal Arbeidsdeskundigadvies mbt wet-en regelgeving Mogelijkheid assesment: Meerdaagspraktijkonderzoek

13 Meerdaagspraktijk onderzoek Ergosonderzoek Mentaal belastbaarheidsonderzoek gerelateerd aan arbeidstaken Uitgebreid arbeids- neuropsychologisch onderzoek Taak-en omgevingskenmerken tav arbeid worden in kaart gebracht Persoonlijkheidsonderzoek Beroepskeuze onderzoek

14 Rapportage Medische brief Belastbaarheidsprofiel Arbeidsdeskundige rapportage Onderzoeksverslagen en adviezen Gaat alleen naar revalidant Met akkoord revalidant telefonisch overleg of schriftelijke rapportage naar bedrijfsarts/werkgever/UWV/gemeente of verzekeraar

15 Vergoeding Via revalidatie dagbehandeling Anders via werkgever, verzekeraar of letselschade

16 Casus Persoon Dhr. S, 45 jaar Infarct thalamus li juni ’11 Verminderde coördinatie, duizelig, vermoeidheid lichte hemiparese rechts Verminderde volgehouden aandacht, snel afleidbaar, verminderde arsousal, vertraagde informatieverwerking, verminderd werktempo en vertraagd herstelproces, verminderd executief functioneren. Onzekerheid, faalangst, gevoelig voor negatieve feedback

17 Taak Uitgebreid takenpakket als zeefdrukker bij een drukkerij (doorloopt gehele proces van aannemen order tot aflevering product)

18 Omgeving Werkt full-time Vast dienstverband Hoge werkdruk Veel omgevingsfactoren (geluid, geuren) 1 grote loods waar alle processen plaatsvinden Goede aandacht bij hanteren machines is een vereiste ivm veiligheid

19 Verloop en advies Intensieve revalidatieperiode (FT, ET, LO, PSY) Accent op activiteitentraining en strategietraining 9 maanden na NAH start werkhervatting (Spoor 1) Opbouw uren en taken blijkt niet haalbaar binnen spoor 1, gesprek met betrokkenen. Inschakelen arbeidspoli, meerdaagsonderzoek 15 maanden na NAH start spoor 2

20 CONCLUSIE Arbeidsrevalidatie is maatwerk, maakt arbeid vanaf dag 1 bespreekbaar! Ergotherapeut kan bijdragen bij re-integratie spoor 1! Langdurige trajecten met intensieve begeleiding! Onderschat cognitieve problematiek niet bij werkhervatting!

21 Vragen


Download ppt "Arbeidsrevalidatie na NAH Hylke de Witte Cognitief revalidatie therapeut/ergotherapeut."

Verwante presentaties


Ads door Google