De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van zorg bespreekbaar (potentiële) belangenverstrengelingGeen Disclosure belangen spreker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van zorg bespreekbaar (potentiële) belangenverstrengelingGeen Disclosure belangen spreker."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van zorg bespreekbaar (potentiële) belangenverstrengelingGeen Disclosure belangen spreker

2 Dr. Nanne Bos Projectleider Stichting Miletus 14 maart 2014 Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit de ogen van de patiënt Symposium: Organisatie van de CVA zorg anno 2014

3 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg ten behoeve van de zorginkoop en -bemiddeling, en keuze-informatie voor de patiënt en steeds verder ontwikkelt! Miletus

4 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Opdracht Miletus Bevorder ontstaan en gebruik landelijke standaard patiëntervaringsvragenlijst (zoals CQI en PROMs) Data bij voorkeur vanuit zorgaanbieders, mits toegang, vergelijkbaarheid en tijdigheid geregeld zijn Zo niet, dan eigen meting door zorgverzekeraars Collectief (voordeel: landelijk BM, kosten, geen overlap, geen versnippering, patiënt niet dubbel belast)

5 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Visie: samen meten Openbaarmaking Toetsing Sturing (ind.) zorgproces

6 Kwaliteit van zorg bespreekbaar

7 Patiëntenperspectief Verschillende wijze van meten patiëntervaringen met ieder eigen voor- en nadelen: Tevredenheid ↔ ervaringsvragen Zorgproces ↔ zorguitkomsten Thema’s ↔ losse vragen Verschillende wijze dataverzameling: Schriftelijk Online Mixed mode PROM – moment van afname

8 Kwaliteit van zorg bespreekbaar CQi - Consumer Quality Index Gebaseerd op CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en QUOTE (Quality Of care Through the patient's Eyes) Meten ervaringen van zorgconsumenten i.t.t. tevredenheidsvragenlijsten Tri-partite draagvlak Voordeel van vragen naar concrete ervaringen: 1.leveren concrete aanknopingspunten voor verbeteringen 2.(subjectieve) verwachtingen spelen een kleinere rol 3.Hanteert bij voorkeur thema’s 4.Vraagt m.n. naar proces van zorgverlening Nadeel 1.Lengte van vragenlijst 2.Differentiërend vermogen, grootte steekproeven

9 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Verschil Tevredenheid Bent u tevreden over de adviezen die u gekregen heeft gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen?  Ja  Nee Ervaring (CQI) Heeft u adviezen gekregen over hoe u op de juiste manier kunt oefenen en bewegen?  Nooit  Soms  Meestal  Altijd

10 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Doel: ontwikkeling CQI CVA Het ontwikkelen van een vragenlijst die de kwaliteit van zorg na een CVA meet, vanuit het perspectief van de zorggebruiker. Valide en praktisch toepasbaar. Deelonderzoek onder naasten van CVA patiënten.

11 Kwaliteit van zorg bespreekbaar CQI CVA 87 vragen Verdeeld over negen modules: - Introductie (5 vragen) - Acute zorg (4 vragen) - Ziekenhuiszorg (23 vragen) - Vervolgbehandeling en revalidatie (17 vragen) - Controles (11 vragen) - Samenwerking van zorgverleners (4 vragen) - Informatie en ondersteuning (11 vragen) - Over uzelf (13 vragen) - Contactgegevens (1 vraag)

12 Kwaliteit van zorg bespreekbaar CQI CVA Ervaringsvragen: Luisterden de verpleegkundigen aandachtig naar u? (nooit; soms; meestal; altijd) Feitvragen: Kreeg u van het ziekenhuis uw medische gegevens mee? (nee; ja) Probleemvragen: Was de tijdsduur tussen het inschakelen van hulp en het krijgen van hulp een probleem? (groot probleem; klein probleem; geen probleem)

13 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Onderzoeksdesign Feb. en mei 2010 (selecte steekproef) 5851 patiënten (TIA, hersenbloeding, herseninfarct) 26 ziekenhuizen Schriftelijke vragenlijst (Dillman methode) Respons n=2323 (41%)

14 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Waardering door de patiënt Positieve aspecten Ervaren wachttijden voor acute zorg, revalidatie en controles Bejegening door zorgverleners specialisten en verpleegkundigen Gem. waarderingscijfer(ziekenhuizen) = 8,1 (min. 7,8 – 8,7)

15 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Waardering door de patiënt Verbeterpunten Informatie over ondersteuning Controles Betrokkenheid mantelzorger Begeleiding ‘Meekrijgen van medische gegevens’

16 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Ervaringen naar type CVA SchalenTIA (n=795) Infarct (n=1415) Bloeding (n=106) Totaal (n=2316) Acute zorg*3,723,513,643,59 Bejegening verpleegkundigen3,613,533,413,54 Bejegening specialisten*3,753,613,453,65 Communicatie specialisten3,063,103,253,10 Behandelplan*2,983,163,353,16 Adviezen*3,083,303,513,30 Betrokken mantelzorger*2,262,682,932,66 Controles*2,122,602,832,48 Controles in het ziekenhuis*2,112,532,672,42 Controles niet in het ziekenhuis*2,132,702,882,56 Samenwerking van zorgverleners3,193,133,203,15 Informatie over ondersteuning*1,532,082,311,91 Begeleiding*2,452,812,952,72 * Significant verschil tussen type CVA (min. 1 – max. 4)

17 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Sterrenverdeling ziekenhuizen Schalen****** Acute zorg26 Bejegening verpleegkundigen1241 Bejegening specialisten26 Communicatie specialisten4193 Behandelplan26 Adviezen26 Betrokken mantelzorger26 Controles233 Controles in het ziekenhuis251 Controles niet in het ziekenhuis1241 Samenwerking van zorgverleners26 Informatie over ondersteuning5156 Begeleiding125 * Gecorrigeerd voor type CVA en aantal beperkingen (zelfrapportage)

18 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Conclusie Positieve ervaringen met CVA zorgverlening in ziekenhuizen Op 6 van de 11 kwaliteitsdimensies zijn verschillen tussen ziekenhuizen aan te tonen Ervaringen verschillen tussen type CVA Bron: den Brok W, Triemstra M, Rademakers J. CQ-index CVA: meetinstrumentontwikkeling. Nivel, 2011

19 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Discussie Effect ontwikkelen en meten met CQI CVA  kwaliteitsverbetering? Hoe gaan we om met de resultaten? Intern verbetermanagement Op maat voor bepaalde groepen? Voor welke gebruiker? CQI CVA beoogt keten van CVA-zorg te meten Gedifferentieerde analyse eenheden (instellingen of ketens)

20 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Toekomst Geen herhaling van de huidige CQI CVA meting: Proxy uitvraag (respons 10% ); Ervaringen overeenkomstig; waarderingscijfer lager Combineren met de CQI revalidatie? Setting: VV&T, revalidatiecentrum Patiëntenpopulatie zonder TIA Zorgzwaarte lastig in te schatten (niet gebruikt zorgverzekeraars)  uitvragen via (pre)PROMs?

21 Kwaliteit van zorg bespreekbaar PROMs Patiënt Reported Outcome Measurements Meten van uitkomst van de geleverde zorg, casemix gecorrigeerd Reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten Vragenlijst brengt in kaart of symptomen/klachten van de patiënt veranderd zijn door de behandeling Vragenlijsten worden nu al door artsen gebruikt om klachten / beloop van de aandoening te meten

22 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Uitkomst PROMs Welk soort domeinen: Generiek Welzijn, kwaliteit van leven Aandoeningsspecifiek Mobiliteit ADL / zelfverzorgend Fysieke beperkingen Cognitieve beperkingen Geheugen Communicatie Sociaal functioneren Etc. Meetinstrument: SF36, EQ5D Burden of stroke scale (BOSS) Stroke Impact Scale (SIS) The Barthel Index Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL) Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 item (SAQOL-39) Etc. Bron: A structured review of patient-reported outcome measures (PROMs) for stroke. Patient-reported Outcome Measurement Group; Department of Public Health, University of Oxford, 2009

23 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Interpretatie Wanneer is verschil tussen aanbieders niet alleen statische relevant maar ook voor de patiënt relevant?

24 Kwaliteit van zorg bespreekbaar NPS – Net Promotor Score In welke mate zou u zorgaanbieder X aanraden aan vrienden/familie/collega’s? Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% passief tevredenen en 20% criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

25 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Uitkomst NPS Voordelen NPS: Duidelijk en begrijpelijk kengetal cliëntloyaliteit Kanttekening bij de NPS: Biedt geen info over oorzaken en effecten houdt weinig rekening met de nuanceverschillen in de scores: een 0 of een 6 worden als evenwaardig beschouwd, terwijl dit toch een groot verschil betreft. geen verschil of er 70% promotors zijn en 30% criticasters t.o.v. 40% promotors en 0% criticasters. Beiden resulteren in een NPS van +40. Dit lijkt niet helemaal logisch te zijn. Bezwaar i.v.m. culturele beïnvloeding

26 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Ontwikkelen en meten Stichting Miletus streeft naar optimalisatie van de vragenlijst. Dit gebeurt door de CQi CVA te optimaliseren, aan te vullen met PROMs vragen en de NPS. Alle drie de methodieken meten een ander aspect van de zorg en correleren nauwelijks. Feedback op maat en korte feedback cycli Bij het ontwikkelen van een vragenlijst dient met deze informatie rekening te worden gehouden.

27 Kwaliteit van zorg bespreekbaar Instructie bijeenkomst Miletus 14 februari 2012 Samenvatting en conclusies www.stichtingmiletus.nl info@stichtingmiletus.nl


Download ppt "Kwaliteit van zorg bespreekbaar (potentiële) belangenverstrengelingGeen Disclosure belangen spreker."

Verwante presentaties


Ads door Google