De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "5de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 5de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014
Beatrijs Van de Casteele & Luc lemarcq PBD Gent

2 Terugblik op de vorige sessies!
Het jaarthema: “Ondersteuning op leerkrachtenniveau” Een stand van zaken! 2. Het M-decreet. (beeldmateriaal presentatie OVSG beschikbaar) 3. Twee aangebrachte casussen Tamira: Een inclusietraject Ilse: LVS in functie van onderwijsbehoeften

3 De toetertest in de kleuterklas!
Met een bijdrage van Isabelle Step en reclame voor de schoolrijpheidscirkel. Hoe zit het inmiddels met de gedigitaliseerde versie? Begin oktober 2011 was dit reeds een item op onze collegagroep.

4 Programma vandaag: 4) Annemie Desoete komt spreken over dyscalculie n.a.v het filmpje verschenen in de nieuwsbrief van Letop en kadert dit binnen het M-decreet. 5) Effect van onze acties rond het thema zittenblijven. 6) Integrale jeugdhulp: betekenis voor het onderwijsveld 7) Armen vergissen zich vaker.

5 => ONZE DOELEN Via casusbespreking en collegiale intervisie brede kijk ontwikkelen rond bepaalde thema’s en handelingsbekwaamheid vergroten. In kaart brengen van ontwikkelingen op scholen i.f.v. de thematiek zittenblijven.

6 Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften, één van de specifieke uitdagingen bij het realiserenvan het M-Decreet Dyscalculie, als leerkrachten het verschil mogen/durven maken. Gastspreker Prof Dr Annemie Desoete

7 Pauze

8 Effecten van onze acties rond het problematiseren van het fenomeen zittenblijven
Historiek: - Studiedag 3 jaar terug KUL waar gegevens van longitudinale studie ivm onderwijsloopbaan van kinderen van bepaald geboortejaar voorgesteld werden. Zittenblijven was er een hot item dat sindsdien hot item dat wekelijks in één of andere vorm aandacht krijgt. - In dezelfde periode is er een terugkoppeling geweest naar deze collegagroep, ook toen was de info voor velen verrassend. - Het jaar nadien was zittenblijven een thema op het platform innovatief onderwijs, voor directies aantal zoco’s, toenmalige departementshoofd. - In hetzelfde jaar was dit een inhoudelijk thema voor de Letterdoos 4 teams met daaraan gekoppelde werkgroep die onder meer de 10 geboden rond zittenblijven hebben uitgewerkt. Ook vandaag de dag is zittenblijven rechtstreeks of onrechtstreeks een item in de media. Ongekwalificeerde uitstroom. -Vandaag zien we dat een aantal scholen het verhaal oppikten en er aan de slag mee gegaan zijn. In een proces zitten om dit constructief aan te pakken. Verhaal van de Regenboog. Maar er zijn ongetwijfeld nog verhalen…

9 Vernieuwde jeugdhulp: betekenis voor het onderwijsveld?
De jeugdhulpverlening in Vlaanderen ziet anders uit. Dat vloeit voort uit het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet, dat op 13 juli 2013 werd goedgekeurd. Het decreet trad in werking op 1 maart 2014, met een voorstart in de provincie Oost-Vlaanderen die inging op 16 september 2013. Uitgangspunt van de vernieuwing is dat elke jongere met een hulpvraag snel en op eenduidige wijze, passende hulp krijgt. CLB’s worden rechtstreeks gevat door dit nieuwe decreet en ook scholen zullen in hun samenwerking met het CLB en de begeleiding van leerlingen, veranderingen ervaren. https://www.youtube.com/watch?v=WpzmATjHMfU

10 Armen vergissen zich vaker…

11 Casussen…

12 Volgende bijeenkomst…
Woensdag 14 mei 2014 Zeker op de planning: een potluck? evaluatie Tot dan!


Download ppt "5de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google