De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014 Beatrijs Van de Casteele & Luc lemarcq PBD Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014 Beatrijs Van de Casteele & Luc lemarcq PBD Gent."— Transcript van de presentatie:

1 5 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014 Beatrijs Van de Casteele & Luc lemarcq PBD Gent

2 Terugblik op de vorige sessies! 1.Het jaarthema: “Ondersteuning op leerkrachtenniveau” Een stand van zaken! 2. Het M-decreet. (beeldmateriaal presentatie OVSG beschikbaar) 3. Twee aangebrachte casussen Tamira: Een inclusietraject Ilse: LVS in functie van onderwijsbehoeften

3 De toetertest in de kleuterklas! http://www.radio1.be/hautekiet/de-toetertest-de-derde-kleuterklas-jouw-mening

4 Programma vandaag: 4) Annemie Desoete komt spreken over dyscalculie n.a.v het filmpje http://youtu.be/ai8T-dwUtpc verschenen in de nieuwsbrief van Letop en kadert dit binnen het M-decreet. http://youtu.be/ai8T-dwUtpc 5) Effect van onze acties rond het thema zittenblijven. 6) Integrale jeugdhulp: betekenis voor het onderwijsveld 7) Armen vergissen zich vaker.

5 => ONZE DOELEN Via casusbespreking en collegiale intervisie brede kijk ontwikkelen rond bepaalde thema’s en handelingsbekwaamheid vergroten. In kaart brengen van ontwikkelingen op scholen i.f.v. de thematiek zittenblijven.

6 Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften, één van de specifieke uitdagingen bij het realiserenvan het M-Decreet Dyscalculie, als leerkrachten het verschil mogen/durven maken. Dyscalculie, als leerkrachten het verschil mogen/durven maken. Gastspreker Prof Dr Annemie Desoete http://youtu.be/ai8T-dwUtpc

7 Pauze

8 Effecten van onze acties rond het problematiseren van het fenomeen zittenblijven

9 Vernieuwde jeugdhulp: betekenis voor het onderwijsveld? De jeugdhulpverlening in Vlaanderen ziet anders uit. Dat vloeit voort uit het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet, dat op 13 juli 2013 werd goedgekeurd. Het decreet trad in werking op 1 maart 2014, met een voorstart in de provincie Oost-Vlaanderen die inging op 16 september 2013. Uitgangspunt van de vernieuwing is dat elke jongere met een hulpvraag snel en op eenduidige wijze, passende hulp krijgt. CLB’s worden rechtstreeks gevat door dit nieuwe decreet en ook scholen zullen in hun samenwerking met het CLB en de begeleiding van leerlingen, veranderingen ervaren. http://www.youtube.com/watch?v=ktowmbKNeok https://www.youtube.com/watch?v=WpzmATjHMfU

10 Armen vergissen zich vaker… http://www.radio1.be/programmas/interne- keuken/armen-vergissen-zich-vaker

11 Casussen…

12 Volgende bijeenkomst… Woensdag 14 mei 2014 Zeker op de planning: -een potluck? -evaluatie Tot dan!


Download ppt "5 de collegagroep voor zorgcoördinatoren 26 maart 2014 Beatrijs Van de Casteele & Luc lemarcq PBD Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google