De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 "Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte" Montesquieu (1689-1755)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 "Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte" Montesquieu (1689-1755)"— Transcript van de presentatie:

1 1 "Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte" Montesquieu (1689-1755)

2 Indiceringfase en adviesfase Basisopleiding HGW sessie VI 15 december 2010

3 DOEL  Kritisch reflecteren op het gebruik van kijkwijzers.  Rol van het CLB tijdens de onderzoeks, indicerings- en adviesfase.  Theoretische achtergronden toelichten van indicerings-en adviesfase.

4 Dagverloop  8u50 Terugkoppeling aan de slag met kijkwijzers.  9u30 Theorie indicering en advies  10u00 Pauze  10.20 Rol CLB in deze fase  11.00 Film van Ken Robinson ivm paradigmawissel. + bespreking

5 Delen van bevindingen in een coöperatieve werkvorm.  Wie ging aan de slag met een kijkwijzer?  Wat was de aanleiding?  Hoe heb je dit voorbereid?  Hoe werd het gebruik ervan onthaald?  Wat heb je gedaan met de info van de observatie?  Op welke manier heb je dit teruggekoppeld?  Wat zijn je ervaringen?  Welke inzichten deed je op?

6 Indiceringfase en adviesfase  Theoretische toelichting

7 7 INTAKEFASESTRATEGIEFASE ONDERZOEKSFASE INDICERINGSFASE ADVIESFASE DE 5 FASES VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN Aanmeldin g Evaluati e EVALUATIE

8 8 Indiceringsfase => van diagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften  net zoals de strategiefase is dit een fase van reflectie  Doel => diagnostische gegevens vertalen in gewenste aanpak of aanbeveling  we hebben antwoorden op verklarende en onderkennende vragen.  We krijgen antwoord op de vraag: Wat is er aan de hand met dit kind bij deze leerkracht in deze groep van deze school met deze ouders?  Dit beeld geeft aan wat er moet veranderen, maar is nog geen advies!

9 9 Indicatiestelling aan de hand van 4 vragen VAN WAT.... NAAR HOE...! 1.Wat willen we veranderen/beïnvloeden bij de leerling,leerkracht en ouders; welke zijn de doelen? 2.Wat hebben ze nodig om de gestelde doelen te bereiken?  Welke zijn de pedagogisch didactische behoeften van de leerling?  Welke zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/ouders 3.Hoe ziet het gewenste onderwijsaanbod er uit? 4.Hoe kan het aanbod gerealiseerd worden; hoe maken we dit haalbaar?

10 10 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN  Dit kind heeft… Instructie nodig die … Opdrachten nodig die … Leeractiviteiten nodig die … Feedback nodig die … Een leerkracht nodig die … Groepsgenoten nodig die …  Pedagogische maatregelen  Didactische maatregelen  Organisatorische maatregelen

11

12 12  Ondersteun mij als leerkracht door … - samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren. - mee te denken en van gedachten te wisselen over … - praktijkvoorbeelden te laten zien van … - uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak. - schriftelijke informatie te geven over … - samen een planning te maken gericht op … - de gelegenheid om bij een collega op groepsbezoek tgaan - een collega bij mij in de groep te laten komen om voor te doen. - bij mij te komen observeren hoe ik … en feedback te krijgen op. - mij te herinneren aan … - mij aan te spreken als …. - mij uit te dagen door … - mij te coachen op …

13 13 LEERKRACHTVAARDIGHEDEN  Als leerkracht wil ik bereiken dat …(doel).  Zelf kan ik al ….  Verder heb ik nodig … kennis van … vaardigheden om … ondersteuning tijdens … materialen waarmee … collega’s die … een zorgcoördinator die … een leidinggevende die … ‘meer handen in de klas’ in de vorm van... ouders die … Een clb-medewerker die Hulpverlening buiten de school die…

14 14 Adviesfase => van wenselijke aanbeveling – in gezamenlijk overleg- naar een “haalbaar” advies  We bespreken de wenselijke aanbevelingen met leerkrachten en ouders.  Adviezen worden niet opgelegd, maar voorgelegd. YES-advies!  De gekozen aanbeveling wordt het uiteindelijk advies.  Participanten hebben overzicht, inzicht en uitzicht.

15 15 Handelingsplan indien nodig.  Wordt opgesteld met alle betrokkenen.  Klasleerkracht behoudt de regie.  Ondersteuning waar nodig van zoco – GOK- en andere specialisten  Effectieve interventies (MARZANO) evidence based handelen  Groepshandelingsplanningen zijn efficiënt voor verschillende leerlingen en verlagen werkdruk. => staan garant voor succes

16 16 Adviesfase wordt afgerond!  Alle vragen zijn beantwoord.  Definitief advies is vastgelegd.  Afspraken over uitvoering zijn gemaakt en opgeschreven.  Evaluatiepunten zijn voor iedereen helder. 1) Gaat het beter met het kind? Worden de gestelde doelen behaald voor leren, werkhouding/gedrag? 2) Voelt de leerkracht zich geholpen? 3) Verloopt samenwerking tussen school en ouders goed?

17 17 Evaluatie  Vanuit HGW-visie zijn vaste momenten belangrijk!  Systematische evaluaties verbeteren de kwaliteit - procesevaluatie => proces HGW traject ( checklists HGW-traject) - productevaluatie => producten van het proces ( samenvattend beeld en het advies)

18 18 Evalueren van een HGW traject!  Nagaan of het advies tot verbetering heeft geleid en of de doelen behaald zijn. Indien nodig het traject bijsturen.  Gaat het nu beter met het kind? Zijn de gestelde doelen voor leren, werkhouding en/of gedrag behaald?  Voelt de lkr. zich geholpen? Zijn de doelen behaald die hij ten aanzien van zichzelf stelde?  Verloopt de samenwerking tussen school en ouders goed?  Zijn de ouders tevreden? Zijn ook hun doelen behaald?  Afspraken voor het vervolgtraject Opnieuw een (deel van de) HGW-cyclus doorlopen Doorgaan met de begeleiding Begeleiding afronden

19 19 Vragen...

20 20 Rol CLB en verantwoordelijkheid in deze fase van een HGW traject.

21 Indiceringfase en adviesfase  Film van Ken Robinson paradigmawissel.

22 Mogelijke opdrachten  Bekijk het filmpje van Ken Robinson in kernteam/team en bespreek de kansen.  Vertalen in concrete handelingen op schoolniveau/ leerkrachtniveau.  Lezen in het groene boek p. 79 tot 93.

23 23 Volgende sessie!  Dinsdag 18 januari 2011!  Handelingsplanning

24 Veilig eindejaar!


Download ppt "1 "Als sprekers diepte missen, hebben ze nooit te kort aan lengte" Montesquieu (1689-1755)"

Verwante presentaties


Ads door Google