De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ds. Jasper Klapwijk Gebed en genezing Voorganger Thema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ds. Jasper Klapwijk Gebed en genezing Voorganger Thema."— Transcript van de presentatie:

1 Ds. Jasper Klapwijk Gebed en genezing Voorganger Thema

2 Zingen Gezang 171: 1 - 3

3 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Zingen gezang 171: [1] 2 3 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. want heilig is de Heer

4 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Zingen gezang 171: 1 [2] 3 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, Waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. omgeeft ons in dit uur

5 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
Zingen gezang 171: 1 2 [3] Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

6 Kort moment voor stil gebed

7 Wij stellen ons voor God:
Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

8 Zingen Liedboek 15: 1,3 en 4

9 Looft nu, mijn ziel, de Here, looft, al wat in mij is, zijn naam!
Zingen Liedboek 15: [1] 3 4 Looft nu, mijn ziel, de Here, looft, al wat in mij is, zijn naam! Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan. Hij wil uw schuld vergeven, u reden van de dood, gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot. De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar, Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

10 die voor zijn kinderen 't beste wil; wie Hem vertrouwend naad'ren,
Zingen Liedboek 15: 1 3 4 De Heer is als een vader, die voor zijn kinderen 't beste wil; wie Hem vertrouwend naad'ren, die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. Hij immers kent ons broze bestaan, want stof zijn wij, een teer geluk, als rozen zo schoon, zo snel voorbij; als gras zijn wij, als blaren, wanneer de najaarswind door 's levens boom komt varen, wie is er die ze vindt?

11 Maar 't rijk van Gods genade staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zingen Liedboek 15: 1 3 4 Maar 't rijk van Gods genade staat vast en blijft in eeuwigheid. Zijn trouw komt hun te stade, die Hem getrouw zijn toegewijd. Gij engelen, sterke helden, die doet zij heilig woord, nooit moede ons te melden al wat gij van Hem hoort, looft Hem, gij zult Hem geven de lof van 't gans heelal; en gij mijn ziel, mijn leven, loof gij Hem bovenal!

12 Gebed

13 Lezen Lezen: Jakobus 5: 7-20

14 Zingen Ps 40: 1,5 en 7

15 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Zingen Ps 40: [1] 5 7 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

16 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid
Zingen Ps 40: 1 [5] 7 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

17 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer
Zingen Ps 40: 1 5 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

18 Preek

19 Opzet van de serie: Preek 1: Het ‘Onze Vader’ als gebedsmodel
Preek 2: gebed en verhoring Preek 3: gebed en genezing Preek 4. gebed en vergeving

20 Opzet van de preek: Behandeling Jakobus 5: over gebed en zalving 1) Waarom nu die aandacht? 2) Uitleg Jacobus 5: ) Hoe zou het er uit kunnen zien

21 Vragen of opmerkingen? gebed en zalving 1) Waarom nu die aandacht?
Andere cultuur/tijd  andere accenten minder verzuild, meer aandacht voor andere tradities meer openheid voor gevoel en symboliek meer aandacht voor de hele mens Vragen of opmerkingen?

22 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Het zalven van de zieken is een duidelijk gebod van God. Het moet kunnen met of zonder toestemming van de kerkenraad

23 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
In onze tijd met de hand op de Schrift een lans willen breken voor ziekenzalving (in wezen een heidens gebruik) vind ik onzin en een voorbeeld van naïef biblicisme. Het is meer magie dan op een geestelijke wijze biddende onze nood in Gods hand leggen en aan Hem toevertrouwen.

24  Heb geduld, de Heer komt spoedig
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees net zo gedul-dig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 10 Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 11 Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was  Heb geduld, de Heer komt spoedig

25 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 13-14a Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen ; laten ze voor hem bidden

26 in elke situatie: richt je op God
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 13-14a Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen ; laten ze voor hem bidden Alles draait om gebed in elke situatie: richt je op God niet: ziekenzalving, maar gebed en zalving

27 sommigen: zwak (geestelijk) sommigen: te ziek om zelf te bidden
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 13-14a Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen ; laten ze voor hem bidden  Ernstige ziekte RK: laatste oliesel sommigen: zwak (geestelijk) sommigen: te ziek om zelf te bidden

28 sommigen: de oudsten van Jeruzalem logischer: oudsten van de gemeente
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 13-14a Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen ; laten ze voor hem bidden sommigen: de oudsten van Jeruzalem logischer: oudsten van de gemeente  Een zaak van de gemeente

29 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

30 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 1: 5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.

31 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 4: 2-3 U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

32  Verwacht het volledig van de Heer
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  Verwacht het volledig van de Heer Niet: als jij maar echt gelooft….. “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp” Bidden niet bevelen

33 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16  Belofte 1: verlossing
Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  Belofte 1: verlossing Markus 10: 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

34 bewust dubbele betekenis
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  Belofte 1: verlossing bewust dubbele betekenis

35 bewust dubbele betekenis
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  Belofte 2: opstaan bewust dubbele betekenis

36 ziekte kan gevolg zijn van zonde ziekte maakt je open voor je zonde
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  Belofte 3: vergeving ziekte kan gevolg zijn van zonde ziekte maakt je open voor je zonde onbeleden zonden werken blokkerend

37 olie als geneesmiddel > bidt en ga de medische weg
gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16 Vers 14b -15 laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. olie als geneesmiddel > bidt en ga de medische weg olie als symbool > toewijding, verfrissing, de Geest

38 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

39 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. genezen van ziekte

40 gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Beter: ‘dat u zult…’ genezen van ziekte

41 Vragen of opmerkingen? gebed en zalving 2) Uitleg Jakobus 5: 13-16
Vers Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen ; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Vragen of opmerkingen?

42 Vragen of opmerkingen? gebed en zalving
3) Hoe zou het er uit kunnen zien aanvraag van een ernstig zieke gesprek over verwachtingen gemeentebreed bekendgemaakt ouderling + predikant +…… gezongen, schriftlezing zonden te belijden? gebed zalving Vragen of opmerkingen?

43 Zingen Ps 103: 1,3 en 5

44 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Zingen Ps 103: [1] 3 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid..

45 Hij is een God van liefde en genade,
Zingen Ps 103: 1 [3] 5 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

46 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Zingen Ps 103: 1 3 [5] Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

47 Zingen Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1 - 4

48 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Zingen Geloofsbelijdenis: Gezang 161: [1] 2 3 4 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

49 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
Zingen Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1 [2] 3 4 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

50 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Zingen Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1 2 [3] 4 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

51 Vader van het leven, ik geloof in U.
Zingen Geloofsbelijdenis: Gezang 161: [4] Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

52 Gebed

53 Collecte: 1e : Kerk 2e : Diaconie

54 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal.

55 Collecte: 1e : Kerk 2e : Diaconie

56 Zingen Liedboek 460: 1,3 en 5

57 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Zingen Liedboek 460: [1] 3 5 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

58 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Zingen Liedboek 460: 1 [3] 5 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

59 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog!
Zingen Liedboek 460: 1 3 [5] Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

60 Zegen Zegen Zingen: Amen, amen, amen!


Download ppt "Ds. Jasper Klapwijk Gebed en genezing Voorganger Thema."

Verwante presentaties


Ads door Google