De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invloeden uit het milieu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invloeden uit het milieu"— Transcript van de presentatie:

1 Invloeden uit het milieu
Paragraaf 1

2 Ecologie Alle organismen worden beïnvloed door hun milieu.
Alle organismen beïnvloeden het milieu waarin ze leven.  Ecologie bestudeert alle relaties tussen organismen en hun milieu.

3 Verschillende soorten invloeden
Organismen worden beïnvloed door veel verschillende factoren. Deze factoren kunnen worden verdeeld in twee groepen, namelijk: - abiotische factoren - biotische factoren

4 Abiotische factoren Abiotische factoren zijn invloeden van de levenloze natuur op een organisme. Belangrijke abiotische factoren zijn vaak: - temperatuur - licht - water - bodemgesteldheid

5 Biotische factoren Biotische factoren zijn invloeden van de levende natuur op een organisme. Belangrijke biotische factoren zijn vaak: - soortgenoten - concurrenten - predatoren - voedsel - parasieten en ziekteverwekkers

6 biotische factoren abiotische factoren
levende natuur levenloze natuur

7 De belangrijkste abiotische en biotische factoren die van invloed zijn op een konijn.

8 Niveaus van de ecologie
Invloeden vanuit het milieu op een organisme (of omgekeerd) kunnen op verschillende niveaus bestudeerd worden. We kunnen invloeden bestuderen bij: - een individu - een populatie - een levensgemeenschap - een ecosysteem

9 Het individu Eén enkel organisme wordt ook wel een individu genoemd.
Een individu kan een dier, plant, schimmel of bacterie zijn.

10 Een populatie Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort in één bepaald gebied, die zich onderling voortplanten.

11 Een levensgemeenschap
De binnen één bepaald gebied levende populaties van alle verschillende soorten samen noemen we een levensgemeen-schap. De soorten binnen een levensgemeen schap beïnvloeden elkaar, en worden beïnvloed door hun biotoop.

12 Biotoop Alle invloeden uit de levenloze natuur (abiotische factoren) samen worden ook wel de biotoop genoemd.

13 Ecosysteem Een ecosysteem is een bepaald gebied waarbinnen de biotische en abiotische factoren een eenheid vormen.

14 Biosfeer Alle ecosystemen op onze planeet samen noemen we ook wel de biosfeer.

15 De verschillende niveaus binnen de ecologie.
Individu Eén enkel organisme. Populatie Groep individuen van dezelfde soort in één gebied, die zich samen voortplanten. Levensgemeenschap Alle populaties samen van verschillende soorten organismen in één bepaald gebied. Ecosysteem De levensgemeenschap samen met de biotoop van één bepaald gebied. De verschillende niveaus binnen de ecologie.


Download ppt "Invloeden uit het milieu"

Verwante presentaties


Ads door Google