De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet hiv in het lichaam en wat doet de behandeling ? donderdag 23 november 2006 Patrick Lacor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet hiv in het lichaam en wat doet de behandeling ? donderdag 23 november 2006 Patrick Lacor."— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet hiv in het lichaam en wat doet de behandeling ? donderdag 23 november 2006 Patrick Lacor

2 hiv veroorzaakt... hiv-infectiehiv-infectie –hiv dringt in het lichaam binnen –hiv zoekt gastheercellen op –hiv vermenigvuldigt zich (replicatie) hiv-ziektehiv-ziekte –het afweersysteem van het lichaam reageert tegen hiv –het afweersysteem verzwakt (deficiënt) –opportunisten slaan toe

3 hiv-ziekte is een kwestie van balans stimulatie van het afweersysteem verzwakking van het afweersysteem

4 verzwakking van het afweersysteem immuundeficiëntie T4-lymfocytenhiv infecteert T4-lymfocyten –waardoor destructie van T4-lymfocyten –waardoor mettertijd afname van het aantal meetbare T4- lymfocyten in het bloed * T4-lymfocyten vervullen een centrale, coördinerende rol in de werking van het afweersysteem *vooraleer hun aantal afneemt, is hun werking reeds verstoord !

5 stimulatie van het afweersysteem immuunstimulatie het afweersysteem reageert “op klassieke wijze” tegen hiv antilichamen –er worden doelgerichte antilichamen aangemaakt cytotoxische T8-cellen –geïnfecteerde gastheercellen worden aangevallen en geëlimineerd door “een speciale eenheid” van T8-lymfocyten, de cytotoxische T8-cellen cytokineser worden allerlei cytokines aangemaakt

6

7 Welke natuurlijke middelen gebruiken we dus tegen hiv? antilichamendoelgerichte (specifieke) antilichamen –zij vernietigen/elimineren hiv niet –zij maken het hiv moeilijker om nieuwe cellen te infecteren (neutraliserende werking) cytotoxische T8-cellengespecialiseerde “killer cells”= cytotoxische T8-cellen –zij doden cellen geïnfecteerd met hiv –zij produceren cytokines (RANTES, MIP, CAF) die de vermenigvuldiging (replicatie) van hiv belemmeren

8 T4-cellen cytokines de natuurlijke afweerreactie wordt georchestreerd door T4-cellen en in goede banen geleid door cytokines IL-2 IL-12 T8 APC T4 IL-2= interleukine-2, IL-12= interleukine-12, APC= antigenpresenterende cel

9 goed werkende T4-cellen goed werkende T8-cellen goede afremming van de hiv-replicatie geen opportunistische ziekte hiv

10 hiv-ziekte is een kwestie van balans stimulatie van het afweersysteem verzwakking van het afweersysteem T4-cellen T8-cellen IL-2 IL-12 hiv T4-cellen IL-2 IL-12 T8-cellen let op! vroege faselate fase

11 Clinical, virological and immunological course of infection Clinically asymptomatic phase Seroconversion Symptomatic AIDS phase Time 012 Years <1000 copies/ml >1000 cells/mm 3 VIRUS IN PLASMA CD4 CELL COUNT approx. 1 million copies/ml <200 cells/mm 3 CD4 cell count Infection RNA in plasma Virus in blood Symptoms Death

12 HAART highly active antiretroviral treatment een cocktail van verschillende geneesmiddelen zij blokkeren de replicatie van hiv

13 gp120 reverse transcriptase RNA p24 STRUCTUUR VAN HET HIV-PARTIKEL

14 DE LEVENSCYCLUS VAN HIV EN WAAR DE FARMACA AANGRIJPEN

15 herstelt anti-hiv-therapie de balans? stimulatie van het afweersysteem verzwakking van het afweersysteem T4-cellen T8-cellen IL-2 IL-12 hiv T4-cellen IL-2 IL-12 T8-cellen HAART

16 HAART remt de replicatie van hiv er is minder hiv het afweersysteem werkt efficiënter dus er is minder immuundeficiëntie en: er is minder immuunstimulatie

17 herstelt anti-hiv-therapie de balans? stimulatie van het afweersysteem verzwakking van het afweersysteem T4-cellen T8-cellen IL-2 IL-12 T4-cellen IL-2 IL-12 T8-cellen HAART

18 HAART is een tweesnijdend zwaard ! HAART blokkeert de replicatie van hiv maar: –minder “hiv-aanbod” aan de T4-cellen –dus minder “ waakzaamheid” der T4-cellen –dus minder mobilisatie van T8 “killer cells” –dus minder afweer tegen hiv ! en bovendien is HAART is complex en toxisch

19 herstelt anti-hiv-therapie de balans? stimulatie van het afweersysteem verzwakking van het afweersysteem T4-cellen T8-cellen IL-2 IL-12 T4-cellen IL-2 IL-12 T8-cellen HAART

20 HAART cum grano salis? hit hard and hit early! but HAART is not enough! HAART forever? of HAART ondersteunen... “immune based therapy”...met “immune based therapy” ?

21 immune based therapy cytokinesessentiële cytokines toedienen “aanbod aan hiv”“aanbod aan hiv” verhogen om het afweersysteem te stimuleren essentiële cellenessentiële cellen beschermen essentiële cellenessentiële cellen toedienen –T4- of T8-cellen –gentherapie immuunstimulatie afzwakken (?)te sterke immuunstimulatie afzwakken (?) –corticosteroïden –thalidomide –hydroxyurea –cyclosporine –mycofenolaat mofetil

22

23 essentiële cytokines toedienen(1) interleukine-2interleukine-2 –Kovacs et al. NEJM 1996; 335:1350-1356 gerandomiseerde studie: HAART +/- IL-2 IV n=60, T4-celaantal >200/mm³ –Levy et al. AIDS 2003; 17:343-351 gerandomiseerde studie: HAART +/- IL-2 SC n=68, T4-celaantal >200/mm³ het aantal T4-cellen neemt toe; maar geen “clinical benefit” aantoonbaar

24

25 essentiële cytokines toedienen(2) –ESPRIT (=Evaluation of Subcutaneous Proleukin in a Randomized International Study) >4000 patiënten, 254 sites eindpunten= morbiditeit en mortaliteit –SILCAAT (=Study of Interleukin-2 in people with Low CD4 counts on Active Anti-HIV Therapy) bij meer gevorderde ziekte recentelijk gestopt

26 essentiële cytokines toedienen(3) interleukine-12interleukine-12 –een product van geactiveerde antigeenpresenterende cellen –stimuleert de functie van hiv-specifieke T8-cellen in vitro quid in vivo?

27 essentiële cellen beschermen fusie-inhibitorenfusie-inhibitoren –T-20 of pentafuside= Fuzeon R receptorblokkersreceptorblokkers –CXCR4 AMD3100 –CCR5 UK-427,857; SCH-D

28 essentiële cellen toedienen T8-cellen –bij een patiënt met chronische hiv-infectie –buiten het lichaam gestimuleerd met IL-2 –re-infusie + IL-2-toediening Koenig et al. Nat Med 1995; 1:330-336 geen effect op viral load: gebrek aan hulp van T4-cellen? T4-cellen –bij 8 patiënten onder stabiele HAART –buiten het lichaam gestimuleerd met anti-CD3 en anti-CD28 Levine et al. Nat Med 2002; 8:47-53 toename in T4-celaantal en minder CCR5-expressie

29 het “hiv-aanbod” verhogen(1) structured treatment interruption (STI)HAART tijdelijk stopzetten = structured treatment interruption (STI) –anecdotische gevallen van spontane en “langdurige” controle van hiv-replicatie bij patiënten die HAART kregen tijdens de acute fase van de hiv-infectie quid “clinical benefit” op lange termijn? –geen gelijkaardig effect bij patiënten die HAART kregen in de chronische fase van de hiv-infectie

30 het “hiv-aanbod” verhogen(2) vaccinexterne toevoer van hiv-eiwitten = vaccin –alléén eiwitten  vnl antilichaamrespons (bv Remune) –hiv-eiwitten in “vectoren”/dendritische cellen –geïnactiveerd hiv –levend virus mét hiv-eiwitten méér méér T8-celrespons?

31


Download ppt "Wat doet hiv in het lichaam en wat doet de behandeling ? donderdag 23 november 2006 Patrick Lacor."

Verwante presentaties


Ads door Google