De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal ontwikkelde examens t & r

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal ontwikkelde examens t & r"— Transcript van de presentatie:

1 Centraal ontwikkelde examens t & r
Voorlichtingsbijeenkomst pilotjaar Jan Paul de Vries September 2013

2 Programma Algemeen: brochure over 2013-2014 Brochure over Facet
Voortgangsrapportage binnenkort naar TK Terugblik afname P4 2012 Conclusies Hoe verder Vooruitblik komend jaar: Examenbladmbo & Act. Planning Waar is wat te vinden Wat is anders

3 Terugblik P4 Aantallen afnames waarover Cito data ontvangen heeft:
3F Taal: F Rekenen: (63 inst.) 2F Taal: F Rekenen: (56 inst.) Nauwelijks storingen gemeld. Resultaten: Verg. met P3 2F taal iets beter, 2F rekenen iets slechter 3F taal gelijk, 3F rekenen iets slechter Uit aanvullende enquêtes (N=148): Mbo-4 (107): 79% geeft aan dat % van de studenten rekenlessen gehad hebben, 77% in aparte rekenlessen; Mbo-2/3 (94): 85% geeft aan dat % van de studenten rekenlessen gehad hebben, 81% in aparte rekenlessen;

4 Hoe verder Rekenen: Aanpassingen in 3F nog niet echt zichtbaar, wel meer studenten binnen de gegeven tijd klaar; Andere rekenmachine met meer gebruiksvriendelijke functionaliteiten; Nieuwe syllabus (met meer kale sommen); Maakbaarheid en complexiteit blijven punt van aandacht! Cito gaat onderzoek doen naar effect van niet terugbladeren op scores; Taal: Betrouwbaarheid is laag: dus o.a. extra tekst voor 3F, later ook voor 2F (P4);

5 Dus.. Rekenen: Oefenen met rekenmachine Oefenen met voorbeeldexamens
Presentatie van veel gemaakte fouten (eerst in rekennetwerken okt. 2013)  handreiking van CvE (dec. 2013). Taal: Dit jaar laatste pilotjaar voor 3F NL: dus voldoende voor pilot NL 3F dit jaar kan gelden voor diplomering in ! In februari: nieuwe voorbeeldexamens in EX en verversing van html- voorbeeldexamens.

6 Examenbladmbo.nl Vervangt Handboek COE
Alle regels die gelden voor de (pilot) COE’s Planningen, tijdpad en agenda Inhoudelijke info voor docenten (syllabi, voorbeeldexamens) Verschillende doelgroepen: contactpersonen COE, examenfunctionarissen, ICT-deskundigen, docenten; Later wordt er ook een mail systeem gemaakt waarmee die verschillende functionarissen g d en benaderd kunnen worden met voor hen relevante informatie (in de loop van proef);

7 Wat is anders Activiteitenplanning met filter (met verkorte doorlooptijd) FT meting met terugkoppeling via Cito portal: Uiterlijk 24 uur nadat dataretour is gedaan, kan de portal-accountbeheerder via Cito Portal de terugkoppeling zien van hetgeen Cito gemeten heeft. (zie Servicedoc. EX) Nieuwe rekenmachine met Flash, dus nieuwe FT nodig!!! Afname: tijdslot op packages Examenprotocol (nog steeds te printen als PDF): Richtlijnen voor geheimhouding (bij art. 1) NB Docenten mogen wel surveilleren! Termijn voor aanvraag inzage (art. 43) Op termijn: mogelijk wijzigingen in procedure ongeldigheidsverklaring;

8 Wat is anders Resultaten:
Niet meer via bericht maar te vinden op Cito portal; Bij vergeten dataretour, zelf resultaten genereren (instructie van Cito volgt); Terugkoppeling van resultaten uit studentenenquête (per instelling) Deelrapportages (op subdomein en/of vaardigheid) per 1 mei 2014 Hulpmiddelen: Geen losse rekenmachine toegestaan!

9 Wat is anders Kandidaten met beperking:
Doven-variant distributie via Portal (voor P2 en P4), bestellen niet nodig; Blinden-variant (mogelijk in P3 en P4) opgave voor 15 oktober via dyslexie: geen aparte enquêtes meer. dyscalculie: toelichting op pilot op 30-09; Zoektermen: voer in, ze worden aangevuld!

10 En verder? Pilot voor mbo-1 gaat door (deze deelnemers aanmelden!), besluit over toekomst in 2014; In februari nieuwe voorbeeldexamens en nieuwe html-examens; Presentatie van veelgemaakte fouten in rekenexamens (oktober) daarna “Handreiking” hierover van CvE. Jaarring : Afnameperiodes vastgesteld door CvE en goedgekeurd door M.; worden z.s.m. gepubliceerd in Staatscourant en dan ook op examenbladmbo; Engels: roostering afnames in 1e pilotjaar wordt eerst onderzocht/gepeild door MBO Raad, daarna besluit; Facet: beperkte pilots in P2 en P3, vanaf P4 wordt cirkel van deelnemende instellingen uitgebreid (info later).


Download ppt "Centraal ontwikkelde examens t & r"

Verwante presentaties


Ads door Google