De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze."— Transcript van de presentatie:

1 Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze mededeling Hij is anderzijds zelf verantwoordelijk voor eventuele schending van de copyrigth-rechten van derden binnen zijn dia-voorstelling De VVOG zal deze beelden enkel gebruiken op de homepagina en voor de aanmaak van de cdrom die van iedere studiedag gemaakt wordt De VVOG zal deze presentatie zelf niet verder ter beschikking stellen van derden. Deze teksten en/of beelden kunnen onder geen enkel beding gecopieerd worden, ook niet voor persoonlijke doeleinden Als u deze teksten en/of beelden toch wenst te gebruiken, dient u toelating te vragen aan de auteur die u kunt bereiken op bovenstaande telefoon of emailadres. Het gebruik of dupliceren van deze teksten en/of beelden (voor een voordracht, publicatie, electronische verspreiding, e.a. ) kan alleen als u de bron vermeldt en als u de auteur 'voorafgaandelijk' laat weten waar en wanneer u gebruik zult maken van deze data. Deze teksten en/of beelden kunnen zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur nooit deel uitmaken van een voordracht, publicatie, noch van één of andere commerciële uitgave. Wanneer u de oorspronkelijke auteur niet kunt bereiken, neemt u contact op met de webmaster Dr. Luc De Baene ldebaene@unicall.be +32.(0)475.465440 Marc Dhont Vrouwenkliniek, UZ-Gent marc.dhont@rug.ac.be Leeftijd en (in)fertiliteit Nazareth 2/03/2002

2 Leeftijd en (in)fertiliteit Marc Dhont Vrouwenkliniek, UZ-Gent

3 Leeftijd en infertiliteit Effect op natuurlijke vruchtbaarheid Pathofysiologie De waarde van predictieve tests Beleid bij de reproductief oudere vrouw Waarde van geassisteerde voortplanting

4 Natuurlijke vruchtbaarheid en leeftijd MENKEN J, TRUSSELL J, LARSEN U. Age and infertility. Science, 1986; 233:1389-94.

5 Evolutie leeftijd onvruchtbaarheid en menopause

6 Cumulatieve zwangerschapskans na K.I.D. in functie van de leeftijd SCHWARTZ D, MAYAUX MJ. Female fecundity as a function of age: results of artificial insemination in 293 nulliparous women with azoospermic husbands. Federation CECOS. N Engl J Med, 1982; 306: 404-6.

7 Fysiopathologie van reproductieve veroudering Intrinsieke oorzaken –Ovaria –Endometrium –Hypothalamus en hypofyse Extrinsieke oorzaken –Cumulatief effect van aandoeningen van de genitale tractus –Mannelijke factor

8 Leeftijd en depletie van follikels Leeftijd Faddy et al.; 1992; 7: 1342 - 1346

9 Incidentie afwijkingen meiose bij eicellen van jonge en oudere vrouwen Volarcik et alBattaglia et al

10 Predictieve tests FSH Inhibine B Oestradiol Ovarieel volume Clomifeentest

11 De waarde van tests voor eicelreserve Specificiteit, sensitiviteit en positieve predictieve waarde afhankelijk bestudeerde populatie (prevalentie van onvruchtbaarheid door verminderde eicelreserve) De tests hebben geen diagnostische waarde maar een waarde als screening Potentieel belangrijk voor advies leeftijd om kinderwens te vervullen The proof of the pudding is in the eating

12 Zwangerschap en miskraam na IVF in functie van leeftijd

13 Beleid bij de reproductief oudere vrouw met kinderwens Versnelde diagnostiek Informatie over intrinsieke vermindering vruchtbaarheid

14 Behandelingsstrategie Intra-uteriene inseminatie in gestimuleerde cycli IVF

15 Intra-uteriene inseminatie: prognostische factoren Leeftijd Aantal follikels Kenmerken semen Stone et al., Analysis of outcomes of 9.963 consecutive cycles. AJOG 1999; 80: 1522-34.

16 Zwangerschap na IVF en IUI in functie van leeftijd

17 Leeftijd en (in)fertiliteit Conclusie Tussen de leeftijd van 37 en 40 jaar vermindert de vruchtbaarheid van de vrouw exponentieel. De fundamentele biologische reden kan ook met de moderne technieken van voortplanting niet worden opgeheven. De talrijke tests om de eicelreserve te bepalen helpen om de individuele discordantie tussen chronologische en biologische leeftijd bij te sturen maar hebben geen absolute waarde. Zelfs de meest efficiënte behandeling kan ten hoogste het intrinsieke maar verminderde vruchtbaarheids- potentieel van de vrouw optimaal benutten.


Download ppt "Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze."

Verwante presentaties


Ads door Google