De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 23 februari LEF 23 februari LEF

5 23 februari:br Henk Pielman br David de Wit 24 februari:br Ben van der Horst 25 februari:br Kees Slob 26 februari:zr Brigitta van Dijken-Visscher br Meindert Oosterhuis zr Ineke Siesling-Maneschijn zr Petra Sytsma-van Luijk 27 februari:zr Ineke Postema-Hendriksen zr Bets Pruim-Mulder br Harry Spakman 28 februari:Martin de Fouw Wisse Herfst 23 februari:br Henk Pielman br David de Wit 24 februari:br Ben van der Horst 25 februari:br Kees Slob 26 februari:zr Brigitta van Dijken-Visscher br Meindert Oosterhuis zr Ineke Siesling-Maneschijn zr Petra Sytsma-van Luijk 27 februari:zr Ineke Postema-Hendriksen zr Bets Pruim-Mulder br Harry Spakman 28 februari:Martin de Fouw Wisse Herfst Deze week zijn jarig:

6 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

7 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

8 175 C

9 ● Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

10 Psalm 100: 1 - 4 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

11 Psalm 100: 1 - 4 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

12 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

13 Psalm100: ● Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

14 Psalm100: Johannes1:35- 51 ● Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

15 Psalm 21: 7 7 O HEER, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij uw macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang.

16 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 ● Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

17 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 ● Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

18 Gezang 62, NG36: 1, 2, 3, 4 1 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte jakobsladder, de enige weg omhoog. 2 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

19 Gezang 62, NG36: 1, 2, 3, 4 3 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood. 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

20 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

21 Kom en zie! Johannes 1: 43-52

22 Weet je het zeker?

23 Kom en zie!

24 Weet je het zeker? Kom en zie! Want Jezus heeft jou al gezien

25 Weet je het zeker? Kom en zie! Want Jezus heeft jou al gezien Maar dat is nog maar het begin:

26 Weet je het zeker? Kom en zie! Want Jezus heeft jou al gezien Maar dat is nog maar het begin: De hemel gaat open!

27

28 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 ● LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

29 LvdK 168: 1, 4 - 6 1 O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. 4 Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof.

30 LvdK 168: 1, 4 - 6 5 Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan. 6 Dan zullen wij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen danken U.

31 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 ● Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

32 Gezang 180b Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemelen en van de aarde, van alle zienlij- ke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God van God, licht van licht, waarachtig God van waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om ons heil

33 Gezang 180b afgedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is; ten derde dag is Hij opgestaan volgens de Schriften en opgestegen naar de hemel, is Hij nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, En wederom zal Hij komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden;

34 Gezang 180b en zijn koningrijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden En ik verwacht de opstanding der doden

35 Gezang 180b en het leven van de wereld die komen zal. Amen.

36 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

37 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

38 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: ● Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

39 Psalm 121: 1 - 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

40 Psalm 121: 1 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

41 Psalm 121: 1 - 4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

42 Psalm 121: 1 - 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

43 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

44 182 E 4-stemmig

45 Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:de diaconie

46 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

47 Beste jeugleiders Toerusting en Inspiratie, Lofprijzing en Aanbidding, Dromen dromen en Plannen maken Zaterdag 29 maart in Pitstop Verdere informatie volgt namens de Jongerencommissie


Download ppt "Psalm100: Johannes1:35- 51 Psalm21:7 Genesis28:10- 22 Gezang62: 1- 4 LvdK168:1, 4 - 6 Gezang180b: Psalm121: Gezang 182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum."

Verwante presentaties


Ads door Google