De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

2 Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Mededelingen kerkenraad

3 Dinsdagavond vindt de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Volgende week zullen wij in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondag 8 juni zal een aantal mensen belijdenis doen van hun geloof. Dinsdagavond vindt de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Volgende week zullen wij in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Op zondag 8 juni zal een aantal mensen belijdenis doen van hun geloof. Mededelingen kerkenraad

4 Op die zondagavond is er van 20.30 uur tot 22.30 uur gelegenheid hen te feliciteren in de school. Iedereen is van harte welkom! Mededelingen kerkenraad

5 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni:br Mattijn van Leur 4 juni:br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni:br Mattijn van Leur 4 juni:br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker Deze week zijn jarig:

6 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

7 ● Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

8 Psalm 121: 1 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

9 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

10 Psalm121:1 ● Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

11 Psalm 121: 2 - 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

12 Psalm 121: 2 - 4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

13 Psalm 121: 2 - 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

14 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

15 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 ● Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

16 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 ● Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

17 Psalm 71: 8 - 10 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag vermelden met ontzag. Uw heil gaat elk begrip te boven. Ik kan die grote schatten niet tellen of bevatten.

18 Psalm 71: 8 - 10 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

19 Psalm 71: 8 - 10 10 Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten.

20 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 ● Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

21 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 ● LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

22 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

23 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 2 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

24 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 3 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

25 LvdK 7: 1, 2, 3, 4 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.

26 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 ● Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

27 Gezang 123, Gz 2: 1 1 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

28 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

29 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 ● Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

30 Gezang 123, Gz 2: 5 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

31 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

32 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

33 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 ● Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

34 Opwekking 334: 1, 2, 3 1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

35 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

36 Opwekking 334: 1, 2, 3 2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

37 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

38 Opwekking 334: 1, 2, 3 3 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

39 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

40 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

41 182 E 4-stemmig

42 Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:Stichting Het Passion

43 Waar: GBS “Immanuël” van Lumeystraat 1 Best Tijd: Van 22.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur. Of een gedeelte daarvan. Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen! Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Bid mee en geef je op:

44 Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Start tijd Gebedsblok 122.00 uur Gebedsblok 200.25 uur Gebedsblok 302.20 uur Gebedsblok 404.15 uur Je kunt starten op de volgende momenten: Het is fijn als je laat weten welk blok je mee wilt doen


Download ppt "Psalm121:1 Psalm121:2- 4 Romeinen10:4- 21 Psalm71:8- 10 Romeinen10:9 - 11 LvdK7: 1- 4 Gezang123:1 Gezang123:5 Opwekking334: Gezang 182E:Amen Liturgie ds."

Verwante presentaties


Ads door Google