De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 19:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

3 Agenda 23 april 2000 Gemeentevergadering 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 27 april 1930 LEF

4 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

5 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

6 175 C

7 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
● Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

8 Gezang 90, Gz 15: 1, 2 1 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen.

9 Gezang 90, Gz 15: 1, 2 2 Gij sterft, en laat die troost ons na: de zonden zijn vergeven. Gij hebt voldaan op Golgotha, dit geeft ons kracht ten leven. Uw zoendood lenigt onze smart, verkwikt, vertroost, versterkt ons hart, niets heeft zo grote waarde. Mij sta uw liefde bij in nood, en zij uw trouw tot in de dood mijn vaste troost op aarde.

10 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

11 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 ● Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

12 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: ● Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

13 Psalm 22: 1, 3, 5 1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?

14 Psalm 22: 1, 3, 5 3 Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man, een smaad voor ’t volk dat mij beschimpen kan. Al wie mij ziet, spreekt vol verachting van mijn Godsvertrouwen. “Laat hij zijn hoop maar op de HERE bouwen. Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden; die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden”, zo klinkt hun spot.

15 Psalm 22: 1, 3, 5 5 Haast U dan nu, o God, en sta mij bij, want grote angsten overvallen mij. Er is geen helper, HEER, behalve Gij. Verlos mijn leven. Stieren uit Basan hebben mij omgeven. Zij stormen aan, komen van alle zijden. Hoe kan ik ooit dit gruwelijke lijden alleen doorstaan?

16 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 ● Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

17 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 ● Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

18 Psalm 116: 1, 2, 3 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

19 Psalm 116: 1, 2, 3 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid.
Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

20 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

21 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

22 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

23 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 ● LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

24 LvdK 328: 1, 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

25 LvdK 328: 1, 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

26 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

27 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 ● Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

28 Psalm 5: 9, 10 9 Wie bij U schuilt, zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, uw naam belijden.

29 Psalm 5: 9, 10 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

30 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

31 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

32 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 ● Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

33 Psalm 118: 5, 6 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

34 Psalm 118: 5, 6 6 Des HEREN hand is hoog verheven,
des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

35 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 ● Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

36 182 E 4-stemmig

37 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Gezang 90: 1, 2 Matteüs 27: Psalm 22: 1, 3, 5 Matteüs 27: 46 Psalm 116: 1, 2, 3 LvdK 328: 1, 3 Psalm 5: 9, 10 Psalm 118: 5, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"

Verwante presentaties


Ads door Google