De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds G. Zomer uit Waardhuizen. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds G. Zomer uit Waardhuizen. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen Mededelingen kerkenraad

3 Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 8 uur. Op de agenda staat onder andere de talstelling. Met belijdenisattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Apeldoorn-Centrum br en zr Smith (Willem en Jolanda) Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 8 uur. Op de agenda staat onder andere de talstelling. Met belijdenisattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Apeldoorn-Centrum br en zr Smith (Willem en Jolanda) Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 6 april 19 30 LEF 10 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 30 12 april 19 30 Lidwina in concert 6 april 19 30 LEF 10 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 30 12 april 19 30 Lidwina in concert

5 6 april:zr Alie Bos-Praamstra 7 april:Jasper Herfst Sjoerd de Kruijff 8 april:Dick Ellen 9 april:zr Marleen van Harten br Maarten Kamps Wout Ypma 11 april:zr Adriana Parren-Jobse 12 april:Lieke van de Riet 6 april:zr Alie Bos-Praamstra 7 april:Jasper Herfst Sjoerd de Kruijff 8 april:Dick Ellen 9 april:zr Marleen van Harten br Maarten Kamps Wout Ypma 11 april:zr Adriana Parren-Jobse 12 april:Lieke van de Riet Deze week zijn jarig:

6 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

7 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

8 175 C

9 ● LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

10 LvdK 409: 1 1 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zij woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

11 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

12 LvdK409:1 ● Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

13 LvdK409:1 Jesaja53: ● Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

14 Psalm 6: 1-3 1 O HERE, sla mij gade, Denk aan mij in genade. Hoe is uw toorn ontbrand! Wil mij niet hard kastijden, schenk mij uw medelijden. Ik vrees uw slaande hand.

15 Psalm 6: 1-3 2 Wil, HERE, mij genezen en mij genadig wezen. Ik ben verschrikt en bang. Zie, al mijn leden beven, doodsangst verteert mijn leven. Ach, HERE, tot hoelang?

16 Psalm 6: 1-3 3 Keer weer en red mijn leven. HEER, wil mij uitkomst geven, uw trouw is immers groot. Wie kan uw naam nog noemen, uw grote daden roemen, U loven in de dood?

17 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 ● 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

18 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 ● LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

19 LvdK 181: 1-3 1 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, noem mij uw zonden.

20 LvdK 181: 1-3 2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, geminacht als de minste der verloor'nen, en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, aan 't kruis geslagen.

21 LvdK 181: 1-3 3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, moest Gij dus sterven?

22 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 ● 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

23

24 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 ● Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

25 Psalm 42: 3 - 5 3 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem en zie naar boven, want ik zal mijn God nog loven.

26 Psalm 42: 3 - 5 4 'k Denk aan U, terneergebogen, bij de bronnen der Jordaan; ik heb Hermons top voor ogen, roep U ver van Sion aan. Watervloed roept watervloed, kolkt en bruist mij tegemoet, al uw tomeloze golven hebben mij geheel bedolven.

27 Psalm 42: 3 - 5 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem verstilt mijn klacht. ’k Zal de God mijns levens prijzen, biddend Hem mijn dank bewijzen.

28 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

29 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 ● Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

30 Psalm 38: 5, 11 5 Heer, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen, mijn verlangen en mijn leed. Voor uw oog zijn al mijn zorgen niet verborgen, daar U alles ziet en weet.

31 Psalm 38: 5, 11 11 Wil mij, HERE, niet begeven, red mijn leven, blijf toch niet van verre staan. Haast U, kom mij uit mijn lijden snel bevrijden, Heer, mijn heil, ik roep U aan.

32 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

33 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

34 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 ● Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

35 Gezang 89, Gz 14: 2 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden, Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

36 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

37 182 E 4-stemmig

38 LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:de Driehoek

39 Zaterdag 12 april 19.30-20.30 uur Eindhovense Oratorium Vereniging Programma op www.lidwinaconcerten.nl

40


Download ppt "LvdK409:1 Jesaja53: Psalm6:1- 3 1 Petrus2:18- 25 LvdK181:1- 3 1 Petrus2: 21 Psalm42:3- 5 Psalm38:5, 11 Gezang89:2 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer."

Verwante presentaties


Ads door Google