De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

2 Diensten 9:30voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Diensten 9:30voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Mededelingen kerkenraad

3 Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Mededelingen kerkenraad

4 Kerkvisitatie vindt plaats op dinsdag 3 juni om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33

6 18 mei:Jurian Ypma 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vreman 21 mei:zr H. Visscher-de Lange 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad 24 mei:br Auke Joosse br Richard de Kruijff 18 mei:Jurian Ypma 19 mei:br Jaap Blom Annemijn Sytsma 20 mei:Jenna van Dijken Jesse van Middelkoop br J.B. Vreman 21 mei:zr H. Visscher-de Lange 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad 24 mei:br Auke Joosse br Richard de Kruijff Deze week zijn jarig:

7 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

8 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

9 175 C

10 ● Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

11 Psalm 95: 1, 2 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

12 Psalm 95: 1, 2 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

13 Psalm95:1, 2 ● Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

14 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

15 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

16 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

17 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

18 Psalm95:1, 2 Gezang174: ● Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

19 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 ● Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

20 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 ● Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

21 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 ● Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

22 Psalm 62: 1, 3 1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. Alleen bij Hem is hulp in nood. Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

23 Psalm 62: 1, 3 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

24 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 ● Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

25 Verbonden in eenzaamheid Spreuken 14: 18

26 Verbonden in eenzaamheid 1.eenzaam zijn is reëel 2.alleen zijn is niet goed 3.verbonden zijn is genade

27 Verbonden in eenzaamheid 1.eenzaam zijn is reëel 2.alleen zijn is niet goed 3.verbonden zijn is genade

28 Verbonden in eenzaamheid 1.eenzaam zijn is reëel 2.alleen zijn is niet goed 3.verbonden zijn is genade

29 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 ● Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

30 Psalm 139: 1, 3, 11 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

31 Psalm 139: 1, 3, 11 3 Waar zou ik ooit uw Geest ontgaan? Waar zou U mij niet gadeslaan? Steeg ik ten hemel, U bent daar, uw oog wordt mij terstond gewaar. Zou ik in ’t rijk der doden dalen, zelfs daar zou U mij achterhalen.

32 Psalm 139: 1, 3, 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

33 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 ● Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

34 Gezang 176b: 1 - 10 1 Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd 2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

35 Gezang 176b: 1 - 10 3 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag. 4 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

36 Gezang 176b: 1 - 10 5 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan. 6 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

37 Gezang 176b: 1 - 10 7 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw. 8 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

38 Gezang 176b: 1 - 10 9 En breek niet met je woorden een anders leven stuk: want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. 10 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven als je ook geven kunt.

39 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

40 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

41 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: ● LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

42 LvdK 454: 1 - 4 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werk'lijk wist van mijn verdriet?

43 LvdK 454: 1 - 4 2 Een diepe nacht zou mij omvangen waarna geen blijde morgen daagt. Ik werd verteerd door wild verlangen, door 's levens maalstroom weggevaagd. Ik zou alleen zijn, van het heden en van de toekomst ongewis. Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel is?

44 LvdK 454: 1 - 4 3 Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken, het grond'loos lot krijgt zin door Hem. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn, omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

45 LvdK 454: 1 - 4 4 Gaat uit in wegen en in velden en breng verdwaalden bij ons thuis. Reikt hun de broederhand en meldt hun: De Koning noodt u in zijn huis'. Door het geloof zien wij het ware: de eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren die Christus' naam met ons belijdt.

46 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 ● Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen

47 182 D

48 Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie & Moslims Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen


Download ppt "Psalm95:1, 2 Gezang174: Genesis2:18- 25 Spreuken14:10 Hebreeën4: 14- 16 Psalm62:1, 3 Psalm139:1, 3, 11 Gezang176b: LvdK454:1- 4 Gezang 182D:Amen Collecte:Evangelie."

Verwante presentaties


Ads door Google