De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk - Werkendam) Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk - Werkendam) Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden.

3 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Volgende week zondag gaat in de middagdienst ds Solanki voor. Collecte volgende week: De Verre Naasten : “Kerken helpen bij kerkplanting in New Delhi”. Volgende week zondag gaat in de middagdienst ds Solanki voor. Collecte volgende week: De Verre Naasten : “Kerken helpen bij kerkplanting in New Delhi”.

4 Agenda 23 maart 19 30 LEF 23 maart 19 30 LEF 26 maart 20 00 Gemeentevergadering 26 maart 20 00 Gemeentevergadering

5 24 maart:zr Janneke Helder 25 maart:br Martin Geertsema 27 maart:zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart:zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer 24 maart:zr Janneke Helder 25 maart:br Martin Geertsema 27 maart:zr Rita Blom-Kwakkel 28 maart:zr Wilma Bondt-Postema zr Dieneke Uringa-Harwig 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer Deze week zijn jarig:

6 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

8 175 C

9 ● Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

10 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

11 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

12 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

13 Psalm98:1, 2 ● Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

14 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 ● Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

15 Psalm 130: 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

16 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 ● HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

17 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 ● HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

18 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: ● Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

19 Gezang 78, Gz 10: 2, 3 2 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij ste-rven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten e-rven, die nimmermeer vergaan.

20 Gezang 78, Gz 10: 2, 3 3 Wat deed uit ’s hemels zalen, o Heer der heerlijkheên, op aard’ U nederdalen? Uw grote liefd’ alleen! Uw eindeloos erba-rmen met onze grote nood, dat als met zeegnend’ a-rmen en reddend ons omsloot.

21 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 ● Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

22 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

23 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

24 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

25 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

26 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: ● LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

27 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! LvdK 21: 3, 4, 7

28 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! LvdK 21: 3, 4, 7

29 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! LvdK 21: 3, 4, 7

30 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

31 182 D

32 Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk - Werkendam Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

33 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

34 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najoth.nlwww.najoth.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei


Download ppt "Psalm98:1, 2 Matteüs 1:1, 18 - 25 Psalm130:4 HC Zondag11: Gezang78:2, 3 Gezang179a: LvdK21:3, 4, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. van der Sloot Almkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google