De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Mededelingen kerkenraad In de middagdienst zullen we DV het Heilig Avondmaal vieren.

3 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos.

4 Agenda 19 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 5 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 19 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 5 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 22 maart Presentdag 22 maart Presentdag

5 Agenda 23 maart 19:30 LEF 23 maart 19:30 LEF

6 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscher 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart:Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscher 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart:Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije Deze week zijn jarig:

7 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

8 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

9 175 C

10 ● Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

11 Gezang 173: 1, 2, 4 1 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, ja zelfs het zaad, diep in de akker grond, zoekt naar het licht en opstaat om te leven, zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig Licht zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

12 Gezang 173: 1, 2, 4 2 Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht, uw luister staat geschreven in de sterren, zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, taal van genegenheid, tijding van verre. Wij zien verwonderd naar de stille pracht, zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

13 Gezang 173: 1, 2, 4 4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet, uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, uw adem geeft ons innigheid en gloed, o leid ons uit het huis van schad' en schande. Gij schenkt de sterveling een vergezicht, uw stad van licht daalt neer over de landen.

14 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

15 Gezang173:1, 2, 4 ● Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

16 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 ● Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

17 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 ● Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

18 Psalm 80: 1, 2, 4 8 Keer weer, o God der legerscharen. Aanschouw wat ons is wedervaren. Herstel uw wijnstok door uw hand, de stek die Gij eens hebt geplant. Gedenk de zoon die Gij bemint en grootbracht als uw eigen kind.

19 Psalm 80: 1, 2, 4 9 Uw wijnstok werd door vuur geschonden, als onkruid door de vlam verslonden. Uw volk vergaat voor uw gericht bij 't dreigen van uw aangezicht. Bescherm de man die Gij bemint en grootbracht als uw eigen kind.

20 Psalm 80: 1, 2, 4 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen Wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

21 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

22 Genesis 9: 20 WIJN EN DRANK 1.Feestelijk! 2.Toekijken of toedekken 3.Teken van Gods oordeel

23 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 ● Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

24 Psalm 4: 2,3 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

25 Psalm 4: 2,3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

26 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

27 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 ● Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

28 Psalm 9: 5, 6 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. 6 Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal Zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren.

29 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

30 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 ● LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

31 LvdK 360: 1, 2 1 Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn.

32 2 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent. LvdK 360: 1, 2

33 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

34 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 ● LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

35 LvdK 360: 3 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis.

36 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

37 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

38 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 ● Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

39 Gezang 108, Gz41 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word’ op aard’ en in de hemel, Here, voor uw liefd’ U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

40 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

41 182 E 4-stemmig

42 Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

43 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najoth.nlwww.najoth.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei

44 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

45 Meedoen om een christelijk geluid in Best te laten horen? > Neem de poster achter uit de kerk mee en hang die thuis op > Maak vandaag na de dienst kennis met Aaldert van der Vlies tijdens het koffiedrinken > Vraag aan André Verschelling, David van Harten jr., Henk Pielman, Ilse Herfst, Bert Kamps of Wouter Bondt waar we 19 maart voor gaan


Download ppt "Gezang173:1, 2, 4 Genesis9:20 - 27 Openbaring14:6 - 12 Psalm80:8, 9, 10 Psalm4:2, 3 Psalm9:5, 6 LvdK360:1, 2 LvdK360:3 Gezang108: Gezang182E:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google