De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. G.E. Geerds (em. Ommen) 16:30 voorganger: ds. K. Folkersma (em. Bunschoten) U wordt herinnerd aan de samenkomsten op woensdag aanstaande ivm biddag. Om uur is er een samenkomst speciaal gericht op de kinderen. ‘s Avonds begint de dienst om uur

3 Mededelingen kerkenraad
Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om uur. Volgende week zondag zullen we in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken.

4 Agenda 9 maart 1930 LEF

5 Deze week zijn jarig: 9 maart: br Hans Meeske
10 maart: zr Rita Barelds-de Vries Kim de Boer 11 maart: zr Elisabeth Schaaij br Gijsbertus Schaaij Joost van Wolfswinkel 12 maart: zr Karine Braakman-Sies 13 maart: zr Judith de Groot-Petrusma br Dries de Ruiter 14 maart: zr Marieke de Groot 15 maart: Silke van Dijken zr Heleen Sytsma-van Loo

6 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

7 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

8 175 C

9 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
● Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

10 Psalm 119: 13, 14 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

11 Psalm 119: 13, 14 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

12 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

13 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 ● Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

14 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: ● Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

15 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: ● Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

16 Psalm 61: 3, 4, 6 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Waar uw vleugels, vol ontfermen, mij beschermen, wil ik schuilen immermeer.

17 Psalm 61: 3, 4, 6 4 Want, o God, U hebt tevoren willen horen mijn geloften U gedaan. U zult hun het erfdeel geven die hun leven wijden aan uw grote naam.

18 Psalm 61: 3, 4, 6 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd. 'k Zal geloften U betalen vele malen tot uw lof in eeuwigheid.

19 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 ● HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

20 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: ● NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

21 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 ● HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

22 Gods voorzienigheid vraagt om onze gehoorzaamheid.
HZ Zondag 10, NGB 13 Gods voorzienigheid vraagt om onze gehoorzaamheid. Die houdt in dat wij 1. geduldig zijn in tegenspoed; 2. dankbaar zijn in voorspoed; 3. een vast vertrouwen hebben voor de toekomst.

23 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: ● LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

24 LvdK 427: 5, 6, 7 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

25 LvdK 427: 5, 6, 7 6 Wel kan zijn hulp vertragen, en 't schijnt soms in de nacht, alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht, als u de angst doet beven dat God u niet meer kent, dat Hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend.

26 LvdK 427: 5, 6, 7 7 Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal Hij u bevrijden ook van de zwaarste last, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

27 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

28 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 ● Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

29 Psalm 18: 9 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE1, 2 Wie is de rots die alles kan trotseren1, 2 Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

30 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

31 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

32 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 ● Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

33 Gezang 137, Gz40: 1, 2 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avond lied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij, milde bron van zegeningen: zulk een ontfermer waart Gij mij.

34 Gezang 137, Gz40: 1, 2 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

35 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 ● Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

36 182 E 4-stemmig

37 Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten
Psalm 119: 13, 14 Genesis 22: Lucas 11: Psalm 61: 3, 4, 6 HC Zondag 10: NGB 13: LvdK 427: 5, 6, 7 Psalm 18: 9 Gezang 137: 1, 2 Gezang 182E: Amen Collecte: De Hoop, verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht.

38 JEUGLEIDERS inspiratie dag
Wie? Aan alle jeugdleiders Wanneer? 29 maart 2014 Waar? Pitstop, Eindhoven Hoe laat? Van uur Graag via mail doorgeven dat je komt: Tot dan ! de jongerencie

39 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

40 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najoth.nl
Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei Najoth kamp 2014 Moenie Worrie Nie….. De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar:


Download ppt "Liturgie ds. K. Folkersma Bunschoten"

Verwante presentaties


Ads door Google