De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

3 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor De Verre Naasten (DVN), het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland. DVN richt zich op hulpverlening in derdewereldlanden. DVN voert de projecten meestal uit in samenwerking met de Zending of met nationale kerken.

4 Agenda 12 januari 1930 LEF

5 Deze week zijn jarig: 12 januari: br Peter van Leur
13 januari: br Erik Schot zr Jolien Treurniet-Boxman 16 januari: br Tjerk Blom br Lucas Herfst br Ingmar Kramer 17 januari: Gertjan Spakman zr Karin Vonk-Nieuwlaat 18 januari: br Aart van Wolfswinkel

6 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

7 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

8 175 C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
● Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

10 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Psalm 104: 1, 2 1 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. Bekleed is Hij met majesteit en pracht, het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. Hij die de hemel uitspant als een tent, Hij bouwt zijn zalen in het firmament. Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven. 10

11 Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
Psalm 104: 1, 2 2 Gij grondvest het heelal, houdt het in stand, onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand. Gij deedt de vloed over de aarde golven en hoge bergen werden diep bedolven. Uw donder joeg het water op de vlucht, het dal viel droog, de rots rees in de lucht. De afgrond moest zich op uw woord betomen, uw vloed zal d' aarde nooit meer overstromen. 11

12 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

13 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 ● Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

14 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: ● LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

15 LvdK 285: 2, 3, 4 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

16 LvdK 285: 2, 3, 4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

17 LvdK 285: 2, 3, 4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

18 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 ● Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

19 Ziekte en bezetenheid zijn beide het werk van de vijand
Marcus 1: 38 Ziekte en bezetenheid zijn beide het werk van de vijand Jezus genas om ruimte te maken voor het evangelie Vraag om het grote wonder van Gods liefde!

20 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 ● LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

21 LvdK 470: 1, 4 1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

22 LvdK 470: 1, 4 4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

23 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

24 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 ● Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

25 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

26 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

27 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

28 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: ● Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

29 Psalm 104: 8, 10 8 Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft. Ontsluit G’ uw hand, zij zamelen de gaven waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, stof worden zij weer in der aarde schoot. Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven: het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 29

30 Psalm 104: 8, 10 10 Ik zal den HEER lofzingen levenslang.
Zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang. Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde, dan zal ik steeds mij in den HEER verblijden. De aarde wordt van alle zondaars rein, de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof, halleluja, loof, mijn ziel, den HERE, alles in allen zal Hij triomferen. 30

31 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

32 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

33

34 Partners in India PTS, Dehra Dun
RPCNEI: Manipur, Assam, Tripura, Mizoram, Myanmar

35 Zending en Hulpverlening KihZ ondersteunen: 3 projecten
Theologisch onderwijs PTS Dhera Dun Missionair werk en voedselzekerheid RPCNEI Kerkplanting Delhi RPCI

36 De Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI)
Missionair werk/evangelisatie Capaciteitsversterking Landbouw (voedselzekerheid) Microkredieten Pakt de armoedeproblemen praktisch aan Toont naastenliefde in de praktijk en zoekt verbinding met mensen

37 Het missionaire werk van de RPCNEI:
Capaciteitsversterking (zendingsopleiding) Opzetten en begeleiden van (jeugd)afdelingen Opzetten seminars Ontwikkelen liedboeken en Bijbelse literatuur De aankoop van grond en de bouw van kerkjes

38 Het hulpverlening werk van de RPCNEI:
Duurzame Landbouw Anticiperen op klimaatveranderingen Empowerment van de bevolking (zelfredzaamheid) Keukentuinen en kleinvee Trainingen

39 Helpt u mee? Rondom de zendingsposten in de regio Manipur zijn in 2011 meer dan 110 mensen bekeerd. De kerk wil nog meer mensen bereiken en Jezus liefde zichtbaar maken. Door groei worden nieuwe kerken gebouwd.

40 In Noord-India (Dehra Dun) staat de PTS
Gemiddeld 30 studenten ontvangen een studiebeurs om theologie te kunnen studeren. Ze komen uit: Bhutan, Nepal & India en gaan na het afstuderen terug naar hun eigen gemeente. * In totaal studeren er ongeveer 120 studenten aan de PTS waarvan zo’n 30 studenten een studiebeurs via Kerken in het Zuiden en De Verre Naasten ontvangen.

41 Beurzen PTS Sinds 2001 hebben al 22 studenten van de RPCNEI uit Noordoost- India, gebruik gemaakt van de PTS-opleiding. Er zijn momenteel 31 beurzen aan studenten theologie uitgegeven. Deze sheet kan wat mij betreft vervallen. Als het klopt dat sinds studenten gebruik hebben gemaakt van de opleiding PTS, hoe kan ik dat rijmen met de 30 van 120 studenten over die 12 jaar? 31 beurzen? Deze sheet heb ik eerder gezien en elke keer denk ik: “Wat staat daar eigenlijk?”

42 Namens onze broeders en zusters in India
BEDANKT voor uw steun!

43 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 ● Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

44 Gezang 169: 2, 3, 5 2 Op U kan ik vertrouwen in moeitevolle tijd, ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan met heel mijn zoekend leven aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan.

45 Gezang 169: 2, 3, 5 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

46 Gezang 169: 2, 3, 5 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs!

47 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 ● Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp

48 182 E 4-stemmig

49 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Psalm 104: 1, 2 Marcus 1: LvdK 285: 2, 3, 4 Marcus 1: 38 LvdK 470: 1, 4 Gezang 179a: Psalm 104: 8, 10 Gezang 169: 2, 3, 5 Gezang 182E: Amen Collecte: De Verre Naasten Ontwikkelingshulp


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"

Verwante presentaties


Ads door Google