De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Kerkvisitatie vindt plaats op dinsdag 3 juni om 20.00 uur. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. G.J.W. Braakman en G.J.A. Ypma en tot diaken, br. A.T. Sytsma. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 22 juni in de morgendienst. Kerkvisitatie vindt plaats op dinsdag 3 juni om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

4 Openbare geloofsbelijdenis zondag 8 juni door: Thomas Gort, Sjoerd de Graaf, Joachim Lenting, Elke Lukkien, Margreet Nelemans, Helen Semere, Wouter Slob, Frans Sollie, Martijn Ypma, Eva Stigter en Nico Bleij. Openbare geloofsbelijdenis zondag 8 juni door: Thomas Gort, Sjoerd de Graaf, Joachim Lenting, Elke Lukkien, Margreet Nelemans, Helen Semere, Wouter Slob, Frans Sollie, Martijn Ypma, Eva Stigter en Nico Bleij. Mededelingen kerkenraad

5 Morgenavond vergaderen de kerkenraad en diakenen. De vergadering begint om 19.30 uur. Donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9.30 Morgenavond vergaderen de kerkenraad en diakenen. De vergadering begint om 19.30 uur. Donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9.30 Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 25 mei 19:30: LEF 25 mei 19:30: LEF

7 27 mei:zr Svintha Krol 28 mei:Frank Wols 30 mei:br Daan van der Weijden 31 mei:br Iwan Kramer 27 mei:zr Svintha Krol 28 mei:Frank Wols 30 mei:br Daan van der Weijden 31 mei:br Iwan Kramer Deze week zijn jarig:

8 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

9 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

10 175 C

11 ● Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

12 Psalm 138: 1, 2 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

13 Psalm 138: 1, 2 2 Want U hebt om uw grote naam, gestand gedaan wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, uw grootheid prijzen.

14 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

15 Psalm138:1, 2 ● Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

16 Psalm 138: 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

17 Psalm 138: 1, 2, 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

18 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

19 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 ● 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

20 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 ● Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

21 Psalm 79: 2, 3 2 Hoe vloeide ’t bloed van zoveel duizendtallen. En niemand groef een rustplaats voor die allen. Wij zijn een smaad voor wie rondom ons wonen, die kunnen ons nu ongehinderd honen. Hoe lang nog duurt die spot? Hoe lang uw toorn, o God? Tref met uw straf de zonden van ’t volk dat U niet eert, dat Jakob heeft verteerd en heel zijn land geschonden.

22 Psalm 79: 2, 3 3 Gedenk niet meer het kwaad van voorgeslachten. Zie, hoe Wij uw barmhartigheid verwachten. God van ons heil, Wij zijn verzwakt doorlijden. Het geldt uw eer, kom spoedig ons bevrijden. Verzoen het grote kwaad dat ons voor ogen staat, laat U door ons verbidden. Het geldt uw naam, o God, wanneer de heiden spot: Is God niet in hun midden?

23 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

24

25 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

26 2 Koningen 8: 10

27 Mensen horen alleen wat ze willen horen

28 2 Koningen 8: 10 Mensen horen alleen wat ze willen horen - Zo Benhadad en Hazaël

29 2 Koningen 8: 10 Mensen horen alleen wat ze willen horen - Zo Benhadad en Hazaël - Zo ook Israël

30 2 Koningen 8: 10 Mensen horen alleen wat ze willen horen - Zo Benhadad en Hazaël - Zo ook Israël - En wij?

31 2 Koningen 8: 10 Mensen horen alleen wat ze willen horen - Zo Benhadad en Hazaël - Zo ook Israël - En wij? Let op Jezus die Gods woord voluit aanvaardt

32 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 ● Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

33 Opwekking: 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

34 Opwekking: 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

35 Opwekking: 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

36 Opwekking: 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

37 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

38 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

39 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: ● LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

40 1 In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht. LvdK 150: 1, 2, 3, 4, 5

41 2 Hij werd geboren in de nacht die al het licht heeft voortgebracht, aan zon en maan zijn teugel legt, Hij is de Heer, Hij werd een knecht. LvdK 150: 1, 2, 3, 4, 5

42 3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd, Hij woont temidden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat. LvdK 150: 1, 2, 3, 4, 5

43 4 Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat, Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister schiep. LvdK 150: 1, 2, 3, 4, 5

44 5 Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep, Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord. LvdK 150: 1, 2, 3, 4, 5

45 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: ● Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

46 182 E 4-stemmig

47 Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

48 Geef je op voor 1 juni! Als er bekend is hoeveel mensen meebidden volgt de definitieve locatie en verdere informatie. Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen. Van ‘s avonds 22.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur. Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com

49 Geef je op voor 1 juni! Als er bekend is hoeveel mensen meebidden volgt de definitieve locatie en verdere informatie. Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Start tijd Gebedsblok 122.00 uur Gebedsblok 200.15 uur Gebedsblok 302.10 uur Gebedsblok 404.05 uur Je kunt ook een gedeelte meebidden!


Download ppt "Psalm138:1, 2 Psalm 138:3, 4 2 Koningen8:7- 15 Psalm79:2, 3 Opwekking689: LvdK150: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google