De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op het ondersteunen van eigen gemeenteleden Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op het ondersteunen van eigen gemeenteleden Mededelingen kerkenraad Goedevrijdag De dienst begint om 19.30. In de dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren. Goedevrijdag De dienst begint om 19.30. In de dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

3 Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 16 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 7 Inl/bij: Henny Visscher 16 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 7 Inl/bij: Henny Visscher 23 april 20 00 Gemeentevergadering 23 april 20 00 Gemeentevergadering

5 Agenda 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 27 april 19 30 LEF 27 april 19 30 LEF

6 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jelmer Lukkien 15 april:Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jelmer Lukkien 15 april:Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk Deze week zijn jarig:

7 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 Psalm 90: 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

9 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 175 C

11 ● LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

12 LvdK 444: 1 - 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

13 LvdK 444: 1 - 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

14 LvdK 444: 1 - 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

15 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

16 LvdK444:1 - 3 ● Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

17 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

18 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. dat wij uw naam verhogen Heer

19 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

20 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 ● Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

21 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 ● Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

22 Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed, dan kan ik U alleen maar danken. Angst en verdriet in Geths‚man‚; door uw eigen vrienden verlaten en verraden door een kus, geschopt en geslagen, omdat U zoveel van mij hield.

23 Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed, dan kan ik U alleen maar danken. Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij, spijkers door uw handen en voeten; van het leven beroofd, om te sterven voor mij, omdat U zoveel van mij hield.

24 Opwekking 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed, dan kan ik U alleen maar danken. Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed, dan kan ik U alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed, dan kan ik U alleen maar danken, (3x) o, Heer.

25 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

26

27

28

29 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: ● Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

30 Op wie lijk ik? Barabbas? Pilatus? Het publiek? Jezus?

31 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 ● Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

32 Psalm 35: 11 - 13 11 U ziet toch ook dit alles, HEER. Houd U niet ver en zwijg niet meer. Ontwaak, mijn God, schenk mij bescherming en voer mijn rechtszaak, toon ontferming. Richt mij naar uw gerechtigheid. Verschijn, HEER, in uw majesteit. Verhinder dat de vijand lacht. Merk op mijn leed en hoor mijn klacht.

33 Psalm 35: 11 - 13 12 Dat zij niet zeggen in hun waan: Nu is aan onze wens voldaan. Laat dit nooit klinken uit hun monden: Wij hebben hem dan toch verslonden. Trek hun het kleed der schande aan om al de smaad, mij aangedaan. Dan kan mijn trotse weerpartij ook niet meer pralen tegen mij.

34 Psalm 35: 11 - 13 13 Laat vromen juichen, trouwe HEER, geef, dat zij zingen U ter eer, die mijn rechtvaardiging verlangen. Dan klinken blij hun lofgezangen: Groot is de HERE, onze God. Hij schenkt zijn knecht een heilrijk lot. Dan looft mijn tong de hele dag uw recht, o HEER, met diep ontzag.

35 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

36 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

37 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 ● Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

38 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 1 God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

39 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 2 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

40 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 3 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

41 Gezang 106, Gz28: 1, 2, 3, 4 4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

42 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

43 182 C

44 LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

45


Download ppt "LvdK444:1 - 3 Gezang157:1 - 4 Matteüs27:1, 2 & 11 - 26 Opwekking470: Matteüs 27:17 Psalm35:11 - 13 Gezang106:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google