De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

2 Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden.

3 Agenda 10 mei 19 30 Lidwina in concert 10 mei 19 30 Lidwina in concert 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 27 april 19 30 LEF 27 april 19 30 LEF

4 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn 1 mei:Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn 1 mei:Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld Deze week zijn jarig:

5 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

6 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

7 175 C

8 ● Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

9 Psalm 150: 1, 2 1 Beurtzang Allen: Looft de HEER uw God alom, Mannen: looft Hem Vrouwen: in zijn heiligdom. Mannen: Looft Hem, Vrouwen: maakt zijn naam bekend, Mannen: looft Hem Vrouwen: in zijn firmament.

10 Psalm 150: 1, 2 1 Beurtzang(vervolg) Allen: Looft de HEER om al zijn deugden. Mannen: Looft Hem Vrouwen: om zijn sterke macht. Mannen: Looft Hem Vrouwen: die zijn werk volbracht. Allen: Looft de HEER met grote vreugde.

11 Psalm 150: 1, 2 2 Beurtzang Allen: Looft de HEER, brengt Hem uw dank, Vrouwen: looft Hem Mannen : met bazuingeklank. Vrouwen: Looft Hem Mannen :met de harp en luit, Vrouwen: Looft Hem Mannen :met de trom en fluit,

12 Psalm 150: 1, 2 2 Beurtzang (vervolg) Allen: Looft de HEER, elk moet Hem eren. Vrouwen: Looft Hem, Mannen : laat de cimbels slaan. Vrouwen: Looft Hem, Mannen : vangt de reidans aan. Allen: Al wat ademt, looft de HERE!

13 Psalm150: ● Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

14 Gezang 181d Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, amen.

15 Psalm150: Gezang181d: ● Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

16 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 ● 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

17 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 ● Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

18 Psalm 89: 7, 8 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

19 Psalm 89: 7, 8 8 Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der eredragen. Gij Heilge Israels, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

20 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 ● Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

21

22

23

24 Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven.

25

26

27 het teken van Jona 3 dagen en 3 nachten

28

29

30 Het teken van Jona

31

32

33 maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen!

34 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 ● Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

35 Gezang 95, NG52: 1, 2, 3, 4 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld; Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

36 Gezang 95, NG52: 1, 2, 3, 4 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

37 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: ● Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

38 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: ● Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

39 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 1/3

40 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! 2/3

41 Opwekking 354 Glorie aan God. (4x) Heersen met Hem op de troon en zijn stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God. (4x) 3/3

42 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

43 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

44 Aankomst Inaktelke 2014

45

46

47

48 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: ● Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

49 Opwekking 334: 1, 2, 3 1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

50 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

51 Opwekking 334: 1, 2, 3 2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

52 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

53 Opwekking 334: 1, 2, 3 3 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

54 Opwekking 334: 1, 2, 3 refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

55 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: ● Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

56 Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen Liturgie br. J. van den Dool Preeklezen Collecte:Inaktelke

57 182 D

58 HERKANSING……GEZOCHT! volwassen christen met een warm hart voor Jezus en jongeren (ca. 16 tot 23) Taakomschrijving / opdracht: - Discipelen maken door jongeren te coachen en hen de weg te wijzen Skills / vaardigheden: - gáán voor God en dat zielsgraag willen delen; je bent discipel! - klik met jongeren en hun (denk)wereld snappen - kan tegen een stootje, flexibel - bereid jezelf kwetsbaar op te stellen - kan werken in een team van collega-coaches en kringleiders - leeftijd en geslacht zijn niet belangrijk, echtparen zeer welkom - 4 tot 6 uur per week beschikbaar en fulltime bereikbaar

59 We zoeken volwassen christenen met een warm hart voor Jezus en voor jongeren van 16 tot 23 Indiensttreding /waardering: - per direct meedraaien en leren, vanaf september full operational - graag reageren voordat de zon ondergaat en andere gedachten je in beslag nemen…. Info bij: Sanne Bareman, Jesse van Leur, Roel van der Tempel, Sandra Pielman, Bart Meeske, Chris van de Kuilen, Carina Verschelling, Daan van der Weijden, Marco van Pijkeren, Lennard Sijtsma, Eelkje van de Kuilen, Luuk de Graaf, Arjan Borst


Download ppt "Psalm150: Gezang181d: Matteüs12:38 - 41 1 Korintiërs15:3 - 8; 12 - 20 Psalm89:7, 8 Matteüs 27:62 - 28: 15 Gezang95: Opwekking354: Opwekking334: Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google