De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

2 Diensten 9:30voorganger: ds. C. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Stichting Red een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Diensten 9:30voorganger: ds. C. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Stichting Red een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 26 januari 19 30 LEF 26 januari 19 30 LEF

4 26 januari:Lotte Heres zr Laura Sytsma 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw 1 februari:br R.P.G. van de Riet 26 januari:Lotte Heres zr Laura Sytsma 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw 1 februari:br R.P.G. van de Riet Deze week zijn jarig:

5 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

6 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

7 175 C

8 ● Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

9 Psalm 18: 14, 15 14 De HERE leeft en zij alleen geprezen. Hij is mijn rots en ik heb niets te vrezen. Hij is de God die mij voldoening geeft en volken aan mij onderworpen heeft. Hij heeft het altijd voor mij opgenomen, Hij deed mij aan mijn vijanden ontkomen. Van haat en opstand hebt Gij mij bevrijd en mij verlost van der tirannen nijd.

10 Psalm 18: 14, 15 15 Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen, onder de volken zal ik psalmen zingen. De HEER heeft mij gered uit elk gevaar. Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar! Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, zal door de tijden met ons verder gaan, met David en zijn huis nu en voortaan.

11 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

12 Psalm18:14, 15 ● Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

13 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 ● Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

14 Psalm 87: 1 - 5 1 Allen Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

15 Psalm 87: 1 - 5 2 Mannen Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

16 Psalm 87: 1 - 5 3 Allen De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

17 Psalm 87: 1 - 5 4 Vrouwen De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

18 Psalm 87: 1 - 5 5 Allen Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

19 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a ● Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

20 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a ● Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

21 Door zending verbreidt God de vrede op aarde Romeinen 15:30-33

22 Rom 15:30-33 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

23 Inleiding Na Kerst…?? Jezusbeweging op gang Kerk in missionair kader geboren

24 Door zending verbreidt God de vrede op aarde 1.Kerugma - bazuinstoot 2.Koinonia - participatiesamenleving 3.Diakonia – zelfopoffering 4.Liturgia - tempelglorie

25 Rom 15:30a Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest

26 1. Kerugma - bazuinstoot

27 Paulus de preker-veroveraar

28 1. Kerugma - bazuinstoot Paulus de preker-veroveraar

29 1. Kerugma - bazuinstoot Paulus de preker-veroveraar Wondertekenen Gehoorzaamheid

30 Rom 15:30b.32 … vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden […] Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.

31 2. Koinonia - participatiesamenleving Rome – wees paraat! Romeinenbrief is zendingsinstructie

32 2. Koinonia - participatiesamenleving Rom 1:5 > opdat ik aan alle volken gehoorzaamheid van het geloof zou verkondigen, Rom 15:18 > om de heidenen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen

33 2. Koinonia - participatiesamenleving Rom 1: 11 > Want ik verlang ernaar u te ontmoeten Rom 1: 13 > hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen Rom 15:32 > Dan kan ik, indien God het wil, vol vreug- de naar u toe komen om in uw gezel- schap nieuwe kracht op te doen.

34 2. Koinonia - participatiesamenleving Rome – wees paraat! Romeinenbrief is zendingsinstructie Gemeente – vredesbasis In missionair perspectief

35 Rom 15:31 Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd.

36 3. Diakonia - zelfopoffering Oecumenisch gebaar Schriftuurlijke boodschap ?? Spanning: verzet & overgave Internationale kerkelijke hulpverlening

37 3. Diakonia - zelfopoffering Oecumenisch gebaar Schriftuurlijke boodschap ?? Spanning: verzet & overgave Internationale kerkelijke hulpverlening INTEBROPE

38 Rom 15:33 De God van de vrede zij met u allen. Amen.

39 4. Liturgia - tempelglorie Paulus is priester Bekeerden = lofoffers

40 4. Liturgia - tempelglorie Paulus is priester Bekeerden = lofoffers Vrede op aarde ‘t Begint pas na kerst…

41 4. Liturgia - tempelglorie Paulus is priester Bekeerden = lofoffers Vrede op aarde ‘t Begint pas na kerst… AMEN

42 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 ● LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

43 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 1 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 2 Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

44 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 3 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed. 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

45 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

46 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 ● Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

47 Psalm 117 Looft, alle volken, looft den HEER,) roemt, alle naties, roemt zijn eer.) Want over ons is groot en wijd) zijn gunst en goedertierenheid,) voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.) Heft met ons Halleluja aan!)3x

48 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

49 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

50 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: ● Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

51 Gezang 147, NG 76: 3, 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

52 Gezang 147, NG 76: 3, 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

53 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

54 182 C

55 Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

56 Vergeet niet je in te schrijven voor de Presentdag / NL Doet voor 22 maart! De lijst ligt achterin de kerk.

57 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Volgende week zondag 2 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.


Download ppt "Psalm18:14, 15 Romeinen15:7 - 33 Psalm87:1a, 2m, 3a, 4v, 5a Romeinen15:30 - 33 LvdK281:1 - 4 Psalm117: Gezang147:3, 4 Gezang182C:Amen Liturgie ds. C. Haak."

Verwante presentaties


Ads door Google