De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Diensten 9:30voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds K. Harmannij uit Eindhoven- Best. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Mededelingen kerkenraad

3 Vanavond is er van 20.30 uur tot 22.30 uur gelegenheid om iedereen te feliciteren die vandaag belijdenis doet. Dat is in de school. Iedereen is van harte welkom! De reguliere collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Vanavond is er van 20.30 uur tot 22.30 uur gelegenheid om iedereen te feliciteren die vandaag belijdenis doet. Dat is in de school. Iedereen is van harte welkom! De reguliere collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Mededelingen kerkenraad

4 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot Deze week zijn jarig:

5 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

6 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

7 175 C

8 ● LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

9 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

10 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

11 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

12 LvdK477: ● HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

13 LvdK477: HC Zondag19: ● HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

14 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: ● Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

15 Gezang 36, Gz5: 3, 9 3 Uw koninkrijk koom' toch, o Heer' o, werp de troon des satans neer; regeer ons door uw Geest en Woord; uw lof word' eens alom gehoord en d' aarde met uw vrees vervuld, totdat G' uw rijk volmaken zult.

16 Gezang 36, Gz5: 2,9 9 Want uw is 't koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al d' eer. U, die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

17 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 ● Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

18 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

19 HC Zondag 19 & 20 DE GEEST MAAKT HET VERSCHIL

20 HC Zondag 19 & 20 DE GEEST MAAKT HET VERSCHIL Wat is zonde? “Dat ze niet in mij geloven” Wat is gerechtigheid? “Dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien” Wat is het laatste oordeel? “Dat de heerser over deze wereld is veroordeeld”

21 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 ● Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

22 Psalm 51: 5, 7 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

23 Psalm 51: 5, 7 7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, doe op haar pleinen weer de liedren klinken als eens in de welaangename tijd. Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht opnieuw het feest van uw bevrijding vieren.

24 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

25 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 ● Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

26 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

27 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

28 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

29 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: ● LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

30 LvdK 242: 2, 5 2 O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

31 LvdK 242: 2, 5 5 Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede. Deel Gij ons Christus' bloed en Christus' lichaam mede. Weer Gij de vijand af die sluw ons scheiden wil. Maak ons in Christus een, gelovig, blij en stil.

32 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

33 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

34 Al collecteren we niet voor Be Inaktie, het is wel een wezenlijk onderdeel van ons contact met Inaktelke.

35 We worden hartelijk welkom geheten door dominee Attila en de curator.

36 Op veel adressen verwennen de mensen ons met het beste wat ze hebben: voedsel en liefde.

37 Samen aan het werk. Al hoewel, het vakwerk doen ze liever zelf.

38 Hier wordt de samenwerking al duidelijker.

39 En dan is het hek klaar.

40 In de Bijbelstudie gingen we met Jozua door de "Jordaan"...

41 Het zwaard werd tussen de gedenkstenen een kruis.

42 Een blijvend monument van Gods genade.

43 De baby van Emöke is inmiddels geboren: Izabella. Wat betekent: gewijd aan God.

44 "U maakt ons één, U brengt ons te samen"!

45 Economie in Inaktelke: heb je een tuin, een varken en konijnen, dan heb je te eten!

46 Even wat anders dan taal en rekenen..

47 En na het feest mochten ze die mooie kleren houden!!!

48 Tijdens het dorpsfeest tonen de dorpelingen hun dankbaarheid met geschenken.

49 "Als jullie echt moeten gaan, beloof dan dat jullie terug komen!" Zo God het wil.

50 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 ● Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

51 Gezang 79, Gz 13: 1, 6 1 Hoe zal ik Hem bezingen, en loven in mijn lied, die boven alle dingen troont in zijn rijksgebied? Gods Geest wil ons verlichten, de fakkel van het Woord zal klaar ons onderrichten, hoe Hem de lof bekoort.

52 Gezang 79, Gz 13: 1, 6 6 Want Hij zal eens verschijnen als rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal. Nu zingt de kerk haar zangen, de Geest zegt met de bruid: Kom Heer, wij zien verlangend naar uw verschijning uit.

53 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 ● Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

54 182 C

55 LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke & Diaconie Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

56

57 Waar: GBS “Immanuël” van Lumeystraat 1 Best Tijd: Van 22.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur. Of een gedeelte daarvan. Bid mee voor onze vervolgde broers en zussen! Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Bid mee en geef je op:

58 Voor meer informatie kun je terecht bij Karine Braakman of www.nachtvangebed.nl best.nachtvangebed@gmail.com Start tijd Gebedsblok 122.00 uur Gebedsblok 200.25 uur Gebedsblok 302.20 uur Gebedsblok 404.15 uur Je kunt starten op de volgende momenten: Het is fijn als je laat weten welk blok je mee wilt doen


Download ppt "LvdK477: HC Zondag19: HC Zondag 20: Gezang36:3, 9 Johannes15: 26 - 16: 14 Psalm51:5, 7 Gezang179a: LvdK242:2, 5 Gezang79:1, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:Inaktelke."

Verwante presentaties


Ads door Google