De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bouwmethoden: STAPELBOUW GIETBOUW

Verwante presentaties


Presentatie over: "bouwmethoden: STAPELBOUW GIETBOUW"— Transcript van de presentatie:

1 bouwmethoden: STAPELBOUW GIETBOUW

2 STAPELBOUW

3 KENMERKEN STAPELBOUW Uitvoering in stenen, blokken of elementen
Veel naden in wandvlak en bij aansluitingen Verdiepingsvloeren meestal bekistingsplaatvloeren of kanaalplaatvloeren Door kleinere bouwdelen is grote variatie in maatvoering op te vangen

4 STAPELEN LANGS PROFIELEN

5 ELEMENTENSTELLER

6 VERANKERING Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

7 WANDUITSLAG Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

8 KANAALPLAATVLOEREN

9 APPARTEMENTENVLOER ruimte voor leidingen

10 BEKISTINGSPLAATVLOER
onderstempelen + storten

11 HULPCONSTRUCTIES

12 GEVELVULLING OOK KALKZANDSTEEN

13 KOZIJNEN EN GEVELBEKLEDING

14 STERKTE, STIJFHEID, STABILITEIT ALGEMEEN
Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

15 KRACHTSWERKING BIJ ‘SCHIJVEN’
Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

16 STABILITEIT STAPELBOUW
Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

17 LEIDINGWERK STAPELBOUW

18 GELUIDOVERDRACHT ALGEMEEN
Luchtgeluid De geluidsbron brengt de trillingen via de lucht over op de constructie. De trillingen worden vervolgens doorgegeven aan de ontvangruimte. Voorbeelden: spraak en muziek. Contactgeluid De geluidsbron brengt de trillingen direct over op de constructie. De trillingen worden vervolgens doorgegeven aan de ontvangruimte. Voorbeelden: lopen en kloppen. Flankerende geluidsoverdracht Geluid wordt overgedragen via aansluitende bouwdelen zoals de gevel, de verdiepingsvloeren en de begane grondvloeren. Geluidlekken Geluid verplaatst zich door lekken die ontstaan tussen constructiedelen of bij het doorvoeren van leidingen. Omloopgeluid Geluid wordt overgedragen via de buitenlucht of gemeenschappelijke kanalen of gangen. Luchtgeluid Bron: Website

19 GELUIDSISOLATIE ALGEMEEN
De geluidsisolatie van de woningscheidende constructie wordt bepaald door: de massa en de stijfheid van de constructie / het materiaal de bouwkundige detaillering de betrouwbaarheid van de uitvoering

20 GELUIDSISOLATIE KALKZANDSTEEN
A Hoge volumieke massa Een massieve bouwmuur van 300 mm dik (>500 kg/m2) of het Hoogbouwelement® 250 mm voldoen in principe aan het bouwbesluit. B Ontkoppelen van constructiedelen door het toepassen van een ankerloze spouwmuur, voornamelijk bij eengezinswoningen. Met beperkte meerkosten wordt dan een hogere geluidsisolatie bereikt. Geluidsisolatie van kalkzandsteen wanden Wanddikte in mm Ilu;k in dB 250*/300 ³ + 0 2 x 120 ³ + 3 300* ³ + 5 2 x 150 ³ + 6 2 x 214/2 x 175* ³ + 9 * Hoogbouwelement®  met verhoogde volumieke massa van 2200 kg/m3.

21 BRANDWERENDHEID KALKZANDSTEEN
Wanddikte in mm Dragende wand Niet-dragende wand 67 ³  45 100 ³  90 120 ³ 120 150 ³ 200 ³ 240 214 ³ 360 ³ 480

22 DUURZAAM BOUWEN Kalkzandsteen : Gemaakt van natuurlijke materialen Kost weinig energie om te produceren Is ademend; kan vocht absorberen en afstaan

23 GIETBOUW

24 KENMERKEN GIETBOUW Op de bouwplaatst storten van betonspecie in bekistingen Massieve monoliete constructie; alle onderdelen aan elkaar vast gestort Woningcasco van woningscheidende wanden en verdiepingsvloeren Combinatie mogelijk met geprefabriceerde betonnen vloerelementen

25 GIETBOUW

26 SOORTEN SYSTEEMBEKISTINGEN
Tunnelbekisting: wand- en vloerbekisting in één Wandbekisting: combineren met vloerbekisting Vloerbekisting: tafelbekisting Verloren bekisting: bekistingsplaatvloer, holle wandbekisting

27 TUNNELBEKISTING Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

28 STORTSCHEMA Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

29 GROOT MATERIEEL

30 WAPENING, SPARINGEN, LEIDINGEN

31 BETONSTORTEN

32 UITRIJDEN TUNNELBEKISTING

33 WANDBEKISTING Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

34 ANKERLOZE SPOUWWAND Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

35 BEKISTINGSPLAATVLOER ONDERSTEMPELEN

36 HOLLE WAND BEKISTING

37 LEIDINGWERK BEKISTINGSPLAATVLOER

38 BOUWVORMEN Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof

39 HOUTEN GEVELELEMENT

40 PUI IN SPONNING

41 BETONNEN GEVELELEMENT

42 Momentvaste verbindingen
STABILITEIT GIETBOUW Momentvaste verbindingen Bron: Jellema 8 Uitg. Thiememeulenhof Dwarswanden

43 GELUIDSISOLATIE GIETBOUW
Bron: Brochure VOBN

44 DUURZAAM BOUWEN Gebruik grindvervangers als puingranulaat
Ontwerp voor de toekomst: flexibel indeelbare draagconstructie Scheidingswanden en –vloeren met voldoende geluidsisolatie

45 NUTTIGE INFORMATIE

46 OPGAVE 1C ONDERZOEK BOUWMETHODEN
1 Vergelijking 4 bouwmethoden 30% Bestudeer relevante hoofdstukken uit Jellema deel 8 en vergelijk de 4 verschillende bouwmethoden voor meerlaagse woningbouw op de volgende aspecten: Algemene methodeomschrijving, Constructie, Stabiliteit, Opnemen leidingwerk, Geluidwerendheid, Brandwerendheid, Bouwplaats, Voorbereiding, Uitvoering, Bouwtijd, Materieel, Logistiek, Bouwkosten.. Maak een puntsgewijze beschrijving in eigen woorden op maximaal 1 A4 per methode.

47 OPGAVE 1C ONDERZOEK BOUWMETHODEN
2 Uitwerking 2 bouwmethoden 2x 30% a Geef in kopieën van standaardplattegrond, begane grond en doorsnede (uit opdracht A) per bouwmethode aan wat de draagconstructie is en wat de overspanningsrichting van de vloeren is. b Geef per bouwmethode aan waar alle wanden, vloeren en gevels van gemaakt zijn. Benoem materialen en afmetingen(diktes). Dit kan met kleuren, arceringen en renvooi. Houdt rekening met de eisen die er aan gesteld worden.

48 OPGAVE 1C ONDERZOEK BOUWMETHODEN
3 Keuze bouwmethode 10% Geef aan welke bouwmethode(s) voor jouw gebouw wel of niet mogelijk zijn, en waarom. Maak een keuze voor je eigen gebouw en motiveer die.

49 VOORBEELD WERKWIJZE GIETBOUW

50 SUCCES !


Download ppt "bouwmethoden: STAPELBOUW GIETBOUW"

Verwante presentaties


Ads door Google