De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Curriculum herziening 2008-2009 Studenten die nu in Bachelor 3 studeren woensdag 26 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Curriculum herziening 2008-2009 Studenten die nu in Bachelor 3 studeren woensdag 26 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Curriculum herziening 2008-2009 Studenten die nu in Bachelor 3 studeren woensdag 26 september 2007

2  uitleg over het waarom van de herziening  uitleg over hoe de herziening eruit ziet  adviseren hoe de studie afgerond kan worden  gevolgen voor de studieplanning illustreren  mededelen van de mastertoelatingseisen  gelegenheid bieden voor stellen van vragen Doel van deze informatiesessie:

3 Het huidige BA curriculum wordt algemeen gezien als een uitstekend programma (nationale en internationale keurmerken), echter: 1.we zien zelf een noodzaak om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarvoor gebruiken we signalen en suggesties van: - studenten (evaluaties), - instanties binnen de universiteit (onderwijskundige wensen), - externe instanties (kwaliteitsvergroting ten opzichte van andere nationale en internationale vergelijkbare opleidingen), - het bedrijfsleven 2.Ontwikkeling op universitair niveau geven aanleiding tot verandering van het curriculum: invoering van het EUR brede minorsysteem (verruiming van de vrije keuzeruimte) Waarom deze herziening?

4 Hoe ziet de herziening eruit? Snellere kennismaking in eerste jaar met bedrijfskundige thema’s Verbreding vaardigheden traject (analytisch, sociaal communicatief, management) Meer aandacht voor onderzoeksmethodologie Meer onderlinge samenhang van vakken Meer nadruk op de manier waarop de vakken worden aangeboden (interactiever, uitdagender, meer feedback) Meer aandacht voor de praktijk (in projecten en facultatieve stage) Meer mogelijkheden in het programma om internationale ervaring op te doen Meer keuzemogelijkheden binnen het programma

5 1.Sommige vakken veranderen niet 2. Vakken krijgen meer/minder ECTS punten 3. Sommige vakken vervallen en nieuwe vakken komen daarvoor in de plaats 4. Sommige vakken worden samengevoegd tot 1 nieuw vak 5. Sommige vakken veranderen van trimester en/of van jaar Wat houdt de herziening in?

6 Trimester 4 september - december Trimester 5 januari - maart Trimester 6 maart - juni Organisatietheorie en -ontwikkeling (6)Accounting (6)Marketing Management (5) Operations Research & Modelbouw (6) Statistische Methoden & Technieken (6)Marktonderzoek (3) Wetenschapsleer (3)Strategisch Management (6)Technologie voor Managers (4) Leadership, Sustainability & Governance (5) Corporate Finance (5) Business Project (5) Trimester 7 september - december Trimester 8 januari - maart Trimester 9 april - juni RSM Minor (15) of Interim Project (5) Human Resource Management (5)Innovatie Management (4) Stage (15) of Informatie Management (5)Intermediate Accounting (5) EUR Minor (15)Ondernemingsrecht (4)Supply Chain Management (5) International Exchange (20)Leeronderzoek & Bachelor Thesis (12) Trimester 1 september - december Trimester 2 December - maart Trimester 3 maart - juni Inleiding in de bedrijfskunde (5)Statistiek (4)Marktcontext (5) Competenties – Mondelinge Vaardigheden (3) Competenties – Academische Vaardigheden (2) Macro-economische & Institutionele context (5) Methodologie (3)Primaire Processen (6) Wiskunde 4)Beslissingsondersteuning (5)Financiële processen (6) Organisatiegedrag (6)Ondernemingsplan (6) de belangrijkste veranderingen zijn:

7 Hoe dien je jouw Bachelor programma af te ronden? Overgangsregeling: de herziening wordt in 1x geïmplementeerd. Het curriculum van jouw instroomjaar (cohort) is leidend voor de afronding van jouw programma. Behaalde vakken en behaalde ECTS blijven bewaard Nog niet afgeronde vakken worden vervangen door nieuwe vakken (gebruik de equivalentietabel en het stappenplan) Maak tijdig een goede planning (evt. met studieadviseur)

8 Curriculum specifieke adviezen: B3 Momenteel studeer je in Bachelor 3. Je werkt ernaar toe om per 2008-2009 aan de Master te kunnen beginnen. Wellicht heb je nog Bachelor 2 vakken openstaan. Voor de Mastertoelating vanaf september 2008 geldt dat je maximaal 1 B2 of 1 B3 vak open mag hebben staan (dit mag niet het BKBLO/BKBBT traject zijn). Werk hiernaar toe in jouw planning!

9 1. Vakken krijgen meer/minder ECTS punten 2. Sommige vakken vervallen en nieuwe vakken komen daarvoor in de plaats 3.Sommige vakken worden samengevoegd tot 1 nieuw vak 4.Sommige vakken veranderen van trimester en/of van jaar Wat houdt de herziening in?

10 Ad 1) Vakken krijgen meer of minder ECTS punten Dit jaar begin je aan de vakken uit Bachelor 3. Stelregel: als je een vak haalt in 2007-2008, maar in 2008-2009 verandert het aantal ECTS, dan blijft jouw cijfer behouden. Voor de Master- toelating geldt gewoon “behaald is behaald”, ook al wijzigt komend jaar het aantal ECTS. (op enkele vakken verlies je ECTS, op andere vakken krijg je weer extra ECTS; per saldo blijft Bachelor 3 bestaan uit 60 ECTS totaal)

11 Ad 1) Vakken krijgen meer of minder ECTS punten Welk vak verandert in ECTS maar blijft verder onveranderd in plek curriculum? - Ondernemingsrecht (6 wordt 4)

12 Ad 2) vakken verdwijnen en nieuwe vakken komen ervoor in de plaats (soms ook andere plek in curriculum!) - Leeronderzoek/Bachelor Thesis wordt kort traject van 12 ECTS, start in januari - Financial Accounting gaat “Intermediate Accounting” heten - BSM wordt “Leadership,Sustainability & Governance” - Bachelor Elective wordt nu “Minor”

13 Ad 3) sommige vakken worden samen- gevoegd tot 1 nieuw vak Het vak Strategisch Omgevingsmanagement & International Business wordt samengevoegd met het vak Strategie Ontwikkeling en Implementatie. Het nieuwe vak begint in 2008-2009 en heet: Strategisch Management (BKB1025, 6 ECTS)

14 Ad 3) wanneer moet ik dit nieuwe vak volgen en wanneer niet? Nieuwe vak NIET volgen: als je in 2007-2008 zowel het vak SO&IB (BKB0025) haalt, alsook het vak SOI (BKB0026). Nieuwe vak WEL volgen: - als je BKB0025 en BKB0026 beide niet haalt in 2007-2008 - als je slechts één van de twee vakken in 2007-2008 haalt

15 Ad 3) sommige vakken worden samen- gevoegd tot 1 nieuw vak Het vak Organisational Dynamics wordt samengevoegd met het vak Organisatie Gedrag & Organisatie Theorie. Het nieuwe vak begint in 2008-2009 en heet: Organisatie Theorie & Ontwikkeling (OTO) (BKB1014, 6 ECTS)

16 Ad 3) wanneer moet ik dit nieuwe vak volgen en wanneer niet? Nieuwe vak NIET volgen: als je in 2007-2008 zowel OD haalt (BKB0027) haalt, alsook OGOT behaald hebt (BKB0014). Nieuwe vak WEL volgen: - als je BKB0014 en BKB0027 beide niet gehaald hebt voor 1 september 2008. - als je slechts één van de twee vakken voor 1 september 2008 haalt.

17 Ad 4) vakken veranderen van trimester en/of jaar - Strategie vakken: wordt 1 nieuw vak in B2 - OD: wordt nieuw vak in B2 (OTO) - Innovatiemanagement (trim 7 wordt trim 9) - BSM: wordt nieuw vak LS&G in B2 - Fin.Accounting: wordt nieuw vak IA in trim 9 - Leeronderzoek/Thesis traject nu kort van januari t/m juli. - Bach. Elective wordt Minor in trim 7

18 Ad 4) vakken veranderen van trimester en/of jaar Wat betekent dit voor jouw studieplanning? In 2008-2009 studeer jij in Bachelor 3, dus mocht je dit jaar bepaalde vakken niet halen, dan kun je ze komend jaar in een ander trimester verwachten. Zeker als jouw mastertoelating per september 2008 van de openstaande vakken afhankelijk is, is een planning noodzakelijk! Gebruik dus goed het stappenplan achterin de brochure.

19 Visualisatie van Bachelor 3 vakken In de komende slides laten we zien welke vakken in Bachelor 3 zitten en in welk trimester. Zowel een plaatje van 2007-2008 als 2008-2009

20 Vakken Bachelor 3 in 2007-2008 Trimester 7 september - december Trimester 8 januari - maart Trimester 9 maart - juni Strat. Omgevingsmgt en Int Business (4) Business Society Management (6) Bachelor Elective (10) Strategie Ontwikkeling & Implementatie (5) Ondernemingsrecht (6) Organizational Dynamics (4) Financial Accounting (5) Innovatiemanagement (4) Leeronderzoek (6 ECTS) en Bachelor Thesis traject (10) 20 ECTS

21 Trimester 4 september - december Trimester 5 januari - maart Trimester 6 maart - juni WetenschapsleerAccountingMarketing Management Operations Research & ModelbouwStatistische Methoden & TechniekenMarktonderzoek Organisatietheorie en -ontwikkelingStrategisch Management (6)Technologie voor Managers Leadership, Sustainability & Governance Corporate Finance Business Project Trimester 7 september - december Trimester 8 januari - maart Trimester 9 april - juni RSM Minor (15) of Human Resource ManagementInnovatie Management Stage (15) of Informatie Management (5)Intermediate Accounting EUR Minor (15)OndernemingsrechtSupply Chain Management of International Exchange (20)Leeronderzoek & Bachelor Thesis (12) de belangrijkste veranderingen zijn:

22 Stappenplan studieplanning 1) Ga naar de equivalentietabel in de brochure 2) Streep aan de linkerkant van de tabel alle behaalde vakken weg 3) Kijk bij de overblijvende vakken door welke vakken nieuwe stijl ze vervangen worden (rechterkant van de equivalentietabel) 4) Markeer deze vakken nieuwe stijl die nog behaald moeten worden 5) Zoek de nog te behalen vakken nieuwe stijl op, in het curriculumoverzicht, en kijk in welk jaar en trimester de vakken ingepland staan. Plan zo jouw studie in. Zorg tevens dat je op de channels van deze vakken op SIN-Online geabonneerd bent zodat je weet wat elk vak inhoudt. Als je vragen hebt over het maken van een studieplanning, graag contact opnemen met de studieadviseurs en niet met medestudenten. De situatie van iedere student is namelijk uniek.

23 Stappenplan studieplanning BACHELOR2BACHELOR2 BKB0013Operations research en modelbouw (6)BKB0013Operations research en modelbouw (6) BKB0014Organisatietheorie en -gedrag (5)BKB1014Organisatietheorie & ontwikkeling (6) BKB0015Supply chain management (6)BKB1015Supply chain management (5) BKB0016Wetenschapsleer (3)BKB0016Wetenschapsleer (3) BKB0017Informatie management (5)BKB0017Informatie management (5) BKB0018Management accounting (6)BKB0018Accounting (6) BKB0019TStat. meth. & techn. – tentamen (3)BKB0019TStat. meth. & techn. – tentamen (3) BKB0019CStat. meth. & techn. – case (3)BKB0019CStat. meth. & techn. – case (3) BKB0020Management vaardigheden (3)BKB1020Business project (5) BKB0021Marketing management (6)BKB1021Marketing management (5) BKB0022Human resource management (6)BKB1022Human resource management (5) BKB0023Corporate finance (5)BKB0023Corporate finance (5) BKB0024Marktonderzoek (3)BKB0024Marktonderzoek (3) BACHELOR3BACHELOR3 BKB0025Strat. omgevingsmngt. & intern. bus. (4)BKB1025Strategisch management (6) BKB0026Strat. ontwikk. & –implementatie (5)BKB1025Strategisch management (6) BKB0027Organisational dynamics (4)BKB1014Organisatietheorie & ontwikkeling (6) BKB0028Innovatie management (4)BKB0028Innovatie management (4) BKB0029Business society management (6)BKB1029Leadership, Sustainability & Governance (5) BKB0030Ondernemingsrecht (6)BKB1030Ondernemingsrecht (4) BKB0031Financial accounting (5)BKB0031Intermediate accounting (5) BKBLO/ BKBBT Leeronderzoek (6) & bachelor thesis (10)BKBBTHShort track LO + Bachelor thesis (12) BKBBE--- / BKBBEICP Bachelor elective (10) of Bachelor elective praktijkopdracht/stage (10) BKBMIN---/ BKBICP Minor (15) of Stage (15)

24 Master toelating De regel voor toelating tot de masterprogramma’s per september 2008 wordt: een student mag maximaal 1 vak open hebben uit bachelor 2 of 3 (uitgezonderd het Leeronderzoek/Bachelor Thesis traject). Let op: de Examencommissie zal voor toelating per september 2008 het nieuwe curriculum toepassen met behulp van de equivalentietabel en kijken welk(e) vak(ken) uit het nieuwe curriculum een student nog niet behaald heeft.

25 Hoe dien je jouw Bachelor programma af te ronden? Overgangsregeling: de herziening wordt in 1x geïmplementeerd. Het curriculum van jouw instroomjaar (cohort) is leidend voor de afronding van jouw programma. Behaalde vakken en behaalde ECTS blijven bewaard Nog niet afgeronde vakken worden vervangen door nieuwe vakken (gebruik de equivalentietabel en het stappenplan) Maak tijdig een goede planning (evt. met studieadviseur)


Download ppt "Informatiesessie Curriculum herziening 2008-2009 Studenten die nu in Bachelor 3 studeren woensdag 26 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google