De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTK Naar een moderner en versterkt toezicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTK Naar een moderner en versterkt toezicht"— Transcript van de presentatie:

1 FTK Naar een moderner en versterkt toezicht
Dr. Aerdt Houben Divisie Toezichtbeleid Afdelingshoofd Toezichtstrategie

2 Agenda Waarom FTK? Algemeen raamwerk FTK Afsluiting

3 Waarom FTK? Toezicht: bescherming deelnemer
Toezichthouder: tijdig interventiëren Voorwaarden: transparant en realistisch beeld tijdig en helder inzicht in risico´s Huidige beschikbare informatie sluit niet meer aan bij informatiebehoefte vanuit toezicht

4 Algemeen raamwerk FTK Uitgangspunt: transparant en realistisch beeld
-> Actuele waarde, op kwartaalbasis De twee te beantwoorden vragen: Is de financiële positie van een instelling adequaat? -> Solvabiliteitstoets Bevinden de financiële risico´s op lange termijn voor een instelling zich binnen aanvaardbare grenzen? -> Continuïteitsanalyse

5 Actuele waarde Consistentie in waardering activa en passiva

6 Solvabiliteitstoets Solvabiliteitstoets past bij risicogeoriënteerd toezicht: Pensioenfonds vrij in keuze risicoprofiel Solvabiliteitseis gerelateerd aan risicoprofiel Solvabiliteitstoets, voorwaarden: Zijn onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen gedekt? Is eigen vermogen toereikend met zekerheid van 97,5% om na 1 jaar nog aan de eerste voorwaarde te voldoen, gegeven de risico´s?

7 Solvabiliteitstoets: risicofactoren
Marktrisico: Renterisico Aandelenrisico Vastgoedrisico Grondstoffenrisico Valutarisico Kredietrisico Verzekeringsrisico: Langlevenrisico Kortlevenrisico Scenario benadering: “what if” analyse Factor based benadering: tabellenboek

8 Continuïteitsanalyse
Langetermijn perspectief: impact risico´s beheersinstrumenten en –mogelijkheden Indexatiematrix: consistentie ambitie, financiering en verwachte realisatie

9 Afsluiting Proces: consultatie en uitwerking FTK:
Moderner en versterkt toezicht Inzicht in feitelijke situatie… …en risico(beheersing)… …vergt andere informatie Welke informatie nodig?


Download ppt "FTK Naar een moderner en versterkt toezicht"

Verwante presentaties


Ads door Google