De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTK Naar een moderner en versterkt toezicht Dr. Aerdt Houben Divisie Toezichtbeleid Afdelingshoofd Toezichtstrategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTK Naar een moderner en versterkt toezicht Dr. Aerdt Houben Divisie Toezichtbeleid Afdelingshoofd Toezichtstrategie."— Transcript van de presentatie:

1 FTK Naar een moderner en versterkt toezicht Dr. Aerdt Houben Divisie Toezichtbeleid Afdelingshoofd Toezichtstrategie

2 Agenda Waarom FTK? Algemeen raamwerk FTK Afsluiting

3 Waarom FTK? Toezicht: bescherming deelnemer Toezichthouder: tijdig interventiëren Voorwaarden: transparant en realistisch beeld tijdig en helder inzicht in risico´s Huidige beschikbare informatie sluit niet meer aan bij informatiebehoefte vanuit toezicht

4 Algemeen raamwerk FTK Uitgangspunt: transparant en realistisch beeld -> Actuele waarde, op kwartaalbasis De twee te beantwoorden vragen: 1.Is de financiële positie van een instelling adequaat? -> Solvabiliteitstoets 2.Bevinden de financiële risico´s op lange termijn voor een instelling zich binnen aanvaardbare grenzen? -> Continuïteitsanalyse

5 Actuele waarde Consistentie in waardering activa en passiva

6 Solvabiliteitstoets Solvabiliteitstoets past bij risicogeoriënteerd toezicht: Pensioenfonds vrij in keuze risicoprofiel Solvabiliteitseis gerelateerd aan risicoprofiel Solvabiliteitstoets, voorwaarden: 1.Zijn onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen gedekt? 2.Is eigen vermogen toereikend met zekerheid van 97,5% om na 1 jaar nog aan de eerste voorwaarde te voldoen, gegeven de risico´s?

7 Solvabiliteitstoets: risicofactoren Marktrisico: Renterisico Aandelenrisico Vastgoedrisico Grondstoffenrisico Valutarisico Kredietrisico Verzekeringsrisico: Langlevenrisico Kortlevenrisico Scenario benadering: “what if” analyse Factor based benadering: tabellenboek

8 Continuïteitsanalyse Langetermijn perspectief: impact risico´s beheersinstrumenten en –mogelijkheden Indexatiematrix: consistentie ambitie, financiering en verwachte realisatie

9 Afsluiting Proces: consultatie en uitwerking FTK: Moderner en versterkt toezicht Inzicht in feitelijke situatie… …en risico(beheersing)… …vergt andere informatie Welke informatie nodig?


Download ppt "FTK Naar een moderner en versterkt toezicht Dr. Aerdt Houben Divisie Toezichtbeleid Afdelingshoofd Toezichtstrategie."

Verwante presentaties


Ads door Google