De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een gezonde pensioensector Dirk Witteveen Directeur 12 september 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een gezonde pensioensector Dirk Witteveen Directeur 12 september 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een gezonde pensioensector Dirk Witteveen Directeur 12 september 2005

2 Kernboodschappen Pensioenfondsbestuurders: FTK draagt bij aan goed risicobeheer Richt beleid op meer dan minimumeisen FTK Vertegenwoordigers maatschappelijk belang: Pas op dat korte termijn belang niet structureel gewenste kaders ondermijnt

3 Historisch perspectief Huidige situatie heeft een achtergrond: Politieke druk: vermogensafroming Convenant Star-Kabinet: gericht op premielasten, los van kostenontwikkeling Premiekortingen

4 Welke bijdrage levert FTK? Risico zichtbaar en marktconform beprijsd Realistisch beeld kostendekkende premie Duidelijkheid over premiekortingsgrens

5 Kijk vooruit Inzet bestuurders en sociale partners voor herstel financiële positie fondsen Premieverhogingen, bijstortingen sponsor, indexatiekorting Aanpassing pensioenregelingen, loonmatiging Rentegevoeligheid afhankelijk van gemaakte keuzen CA geeft beter inzicht in gevoeligheden

6 Toekomstgericht: stuurvermogen FTK niet uithollen 1-jaarshersteltermijn heeft belangrijke functie Opzoeken van onderdekking is geen beleidsoptie In verleden te veel accent op positieve scenario´s Impact negatieve scenario´s kan substantieel zijn Toekomstgericht = CA + KDP + PKG Accent op sturingsvermogen Consequentie negatief scenario voor fonds? Hoe omgaan met dit risico?

7 Indexatie Toezichthouder: blij met indexatiematrix aansluiting bij wensen en risicoprofiel Centraal bankier: vertrouwen, lage inflatie koopkrachtbehoud hoort daarbij

8 Samenvattend Inspanningen bestuurders biedt grondslag voor vertrouwen Risicobeheer van groot belang Toezichtkader voor goede én slechte tijden


Download ppt "Op weg naar een gezonde pensioensector Dirk Witteveen Directeur 12 september 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google