De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TARGET2 MIGRATIE. NL 08/10/07 - 07/12/07SSP registratieformulieren PROD vrijgegeven 09/11/07juridische documenten gereed en verzonden 05/11/07 - 07/12/07e-ordering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TARGET2 MIGRATIE. NL 08/10/07 - 07/12/07SSP registratieformulieren PROD vrijgegeven 09/11/07juridische documenten gereed en verzonden 05/11/07 - 07/12/07e-ordering."— Transcript van de presentatie:

1 TARGET2 MIGRATIE

2 NL 08/10/07 - 07/12/07SSP registratieformulieren PROD vrijgegeven 09/11/07juridische documenten gereed en verzonden 05/11/07 - 07/12/07e-ordering SWIFT voor TARGET2 vrijgegeven 19/06/07 - 01/02/08testen 19/11/07groep 1 gemigreerd 31/12/07> 90% van alle documentatie correct retour Wat tot nog toe gerealiseerd

3 NL Slechts enkele onvolkomenheden SSP in hoge mate stabiel Klanttevredenheid is hoog Volume gemiddeld > 200.000 per dag en waarden 1,3 biljoen gemiddeld per dag Test in productie van groep 1 viel tegen (slechts 60% had de testen “aanloggen op ICM” en “ 1 euro-betalingen” uitgevoerd) Prioriteiten aan betalingen Routering transacties Ervaringen migratie groep1

4 NL Migratie: 18/01/08 - 01/02/08BKE uitwisseling met SSP, activation date 04/02/08 07/02/08GO / NO-GO 11/02/08 – 15/02/08Testen in PROD, download T2-directory, invoeren standing orders limieten 15/02/0818:00 TOP dagsluiting, geen night-settlement 16/02/08migratie van dynamic data 18/02/0807:00 opening TARGET2 Groep 2 Migratie Overzicht

5 NL 18/01/08 - 01/02/08BKE uitwisseling met SSP, activation date 04/02/08 Verplicht ongeacht de status van implementatie van SWIFTNet fase II voor iedereen met een live BIC Alleen noodzakelijk voor de volgende SSP BICs: TRGTXEPM TRGTXEHM TRGTXECB Niet noodzakelijk voor alle overige deelnemers dankzij het pre-agreed MAC principe Onafhankelijk van de activering van e-ordering Groep 2 Migratie Overzicht

6 NL Pre-agreement voorwaarden: Groep 2 Migratie Overzicht More information UDFS Book 1, version 2.3 Chapter 9.1.1.2 UDFS Book 2, version 2.3 Chapter 14.1.1.2

7 NL Procedure: Deelnemer voert Pre-agreement in Deelnemer zendt een verzoek tot uitwisseling via MT999 naar het SSP (inclusief naam, telefoonnummer, emailadres, KMA + user) Het SSP controleert het verzoek en voeren ook de pre- agreement in Het SSP verzendt een MT960 Deelnemer verstuurt ook een MT960 Groep 2 Migratie Overzicht

8 NL 07/02/2008GO / NO GO 4 Feb komt de Bank Coördinatie Groep bij elkaar De GO / NO GO beslissing is na 7 februari onomkeerbaar!!! Eventuele contingencymaatregelen (faxprocedure) Groep 2 Migratie Overzicht

9 Activiteiten Migratie (1) 04-02-08 / 15-02-08: Aanloggen op ICM en controle van eigen Static Data –https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com voor ICM 08-02-08: Interim versie van de T2 directory is beschikbaar; hierin zijn de wijzigingen mbt de migratie nog niet verwerkt (bedoeld om te zien of de DIR opgehaald kan worden) NL

10 Activiteiten Migratie (2) 11-02-08 / 15-02-08: Deelnemers zenden een live betaling naar henzelf om de verbinding te testen (wordt geweigerd omdat de rekening nog niet actief is we weten wel of e-ordering correct is uitgevoerd en BKE correct is) Invoeren standing order limieten Invoeren standing order highly urgent/urgent reservations NL

11 Activiteiten Migratie (3) DNB zal: -Controleren of deelnemers hebben aangelogd op ICM -Testbetalingen van de deelnemers monitoren NL

12 Activiteiten Migratie (4) 13-02-08: DNB krijgt voorlopige versie van de T2 directory (voor controles kan deze op verzoek aan instellingen ter beschikking worden gesteld) Deadline voor correcties in de T2 directory NL

13 Activiteiten Migratie (5) 15-02-08: Definitieve versie van de T2 directory beschikbaar met daarin wijzigingen n.a.v. de migratie Downloaden via de pull-mode (push-mode pas week later beschikbaar) Standing order liquiditeitsboekingen tussen RTGS en sub/mirror rekening (indien van toepassing) NL

14 Activiteiten Migratie (6) 16-02-08: Migratie van TOP naar TARGET2 Overbrengen kredietfaciliteit naar PM Converteren saldi vanuit TOP naar PM en HAM Overbrengen kasreserveverplichting plus realisatiecijfers naar RM (pas dinsdag daarna beschikbaar) Aanmaken rekeningoverzichten in TOP Doorgeven aan deelnemers dat faciliteiten zijn gemigreerd NL

15 Activiteiten Migratie (7) LET OP: De saldi die u ziet in de PM of HAM wijken licht af van de laatste stand van de rekening(en) in TOP Hier zijn de laatste kosten (transactie-, opvraag- en abonnements-) vanuit TOP reeds verrekenend en al ingehouden NL

16 Activiteiten Migratie (8) 17-02-08: Reservedag 18-02-08: Van 05.00 – 06.00 uur uitwisseling van Euro betalingen tussen Direct Participants (codewoord LIVEPAY in veld 72) Vóór 06.15 uur informeren Direct Participants DNB over de resultaten van de Euro betalingen 07:00 TARGET2 (migratie groep 2) gaat live NL

17 Communicatieplan DNB inventariseert de mijlpalen van de deelnemers en combineert deze tot één schema voor de migratie (indien nog niet doorgegeven gelieve dit z.s.m. te doen) DNB stemt vooraf met de deelnemers af hoe te werk te gaan tijdens het migratieweekend (eerdere sessie en opmerkingen n.a.v. deze presentatie) Deelnemers leveren een primair contactpersoon en een back- up, incl. telefoonnummer en emailadres bestemd voor 16 februari 2008 NL

18 Communicatieplan Communicatie vanuit DNB naar de deelnemers per e-mail Feedback van controles van de gemigreerde dynamic data door de deelnemers per telefoon DNB richt hiervoor belteams in Mijlpalen worden gemonitord Aan het einde van de migratie ontvangt DNB een e-mail van elke deelnemer om te bevestigen dat de migratie geslaagd is NL

19 Kosten Op 14 februari zullen de handmatige kosten (01/01/2008-13/02/2008) worden verrekend Op 16 februari (overbrengen saldi naar SSP) zullen de transactiekosten tot dan toe worden verrekend Vanaf 18 februari tot 19 mei zullen de TOP- tarieven blijven gehandhaafd Deze kosten zullen in één keer medio mei worden afgerekend Na 19 mei zullen de transactiekosten maandelijks worden verrekend Van elke kostenboeking ontvangen deelnemers een bericht NL

20 Nieuwe tarieven Afhankelijk van de keuze voor optie A of B A: € 100 per rekening plus een vast bedrag per transactie (debitering) van € 0,80 B: € 1.250,- per rekening plus een bedrag per transactie (debitering) afhankelijk van aantal: 1- 10.000€ 0,60 10.001- 25.000€ 0,50 25.001- 50.000€ 0,40 50.001-100.000€ 0,20 > 100.000€ 0,125 NL

21 VRAGEN?


Download ppt "TARGET2 MIGRATIE. NL 08/10/07 - 07/12/07SSP registratieformulieren PROD vrijgegeven 09/11/07juridische documenten gereed en verzonden 05/11/07 - 07/12/07e-ordering."

Verwante presentaties


Ads door Google