De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale procesvoering Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale procesvoering Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale procesvoering Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger

2 Fiscale procesvoering de vaardigheid van het ‘goed’ procederen

3 Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger Advocaat-belastingkundige te Amsterdam 15 jaar werkzaam in fraude praktijk momenteel 6 advocaten in de ‘niche’

4 De feiten “Doet u mij maar de feiten, dan geef ik u wel het recht” artikel 8:69 Awb –ambtshalve aanvulling gronden –(eventueel) aanvulling feiten

5 De taak van de rechter bindende beslissing (devolutieve werking) de grondslag van het beroep onderzoek naar de feiten de vaststelling van het recht ambtshalve aanvulling / openbare orde

6 Proces attitude de ideale proceshouding: vriendelijk zijn als het kan,... onderscheid maken plan trekken kritisch zijn eigen lijn trekken

7 Proces attitude “Als de feiten je niet aan staan, heb het dan over het recht, als ook het recht je niet aanstaat, roep dan heel hard: schande!”

8 Voor de fiscus geldt de wet

9 Fiscus blundert

10 Gestolen data

11 Klagen zinloos

12 Formele gronden aanslag te laat ontbreken nieuw feit vertrouwensbeginsel vormverzuimen omkering bewijslast onvoldoende stelplicht onvoldoende motivering controleerbare onderbouwing redelijkheid schatting

13 Omkering een probleem?

14 Controle Afdeling 2 AWR, artt. 47 t/m 56: Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing van belang voor de heffing alles ter keuze van de inspecteur zorgvuldigheid behoorlijkheid sanctie: omkering van de bewijslast

15 Meewerken? JB versus Zwitserland: 68. “The Court notes that…it referred to various obligations in criminal law obliging a person to act in a particular way in order to be able to obtain his conviction, for instance by means of a tachograph installed in lorries, or by being obliged to submit to a blood or a urine test. In the Court’s opinion, however, the present case differs from such material which, as the Court found in the Saunders case, had an existence independent of the person concerned and was not, therefore, obtained by means of coercion and in defiance of the will of that person…” Conclusie Wattel d.d. 1 juni 2007 (nr. 43.050, LJN: BA8179)

16 Fiscale procesvoering De vaardigheid van ‘goed’ procederen: een goede procedure is een gewonnen procedure met alle middelen rechtens

17 Geheimhoudingsplicht Paragraaf 68 Richtlijn 240: De beroepsplicht van de accountant om gegevens van de opdrachtgever geheim te houden belet hem in het algemeen om fraude en onjuistheden te melden aan een derde buiten de huishouding van de opdrachtgever. De wettelijke verantwoordelijkheden van de accountant verschillen echter per land en onder bepaalde omstandigheden kan de geheimhoudingsplicht ondergeschikt zijn aan verordeningen, de wet of gerechtelijke uitspraken. Zo heeft in bepaalde landen de accountant van financiële instellingen een wettelijke plicht om het bestaan van fraude en onjuistheden aan toezichthoudende autoriteiten te melden. De accountant overweegt onder deze omstandigheden het inwinnen van juridisch advies. Paragraaf 38 Richtlijn 250: een ongeveer gelijkluidende tekst als hierboven, met de expliciete toevoeging: “waarbij de verantwoordelijkheid van de accountant tegenover het maatschappelijk verkeer een zwaarwegende overweging vormt”

18 Reikwijdte van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) De instelling die als RA, AA of belastingadviseur zijn beroepsactiviteiten verricht als advocaat, notaris of kandidaat aangewezen diensten verricht vergelijkbare activiteiten of gelijksoortige diensten verricht

19 Uitgesloten diensten De wet is niet van toepassing op: de bepaling van de rechtspositie de vertegenwoordiging en verdediging in rechte het geven van advies voor, tijdens of na een rechtsgeding het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding


Download ppt "Fiscale procesvoering Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger."

Verwante presentaties


Ads door Google