De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW-actualiteiten 6 november 2008 Carola van Vilsteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW-actualiteiten 6 november 2008 Carola van Vilsteren."— Transcript van de presentatie:

1 BTW-actualiteiten 6 november 2008 Carola van Vilsteren

2 2 Programma −Welkom en doelstellingen −BTW-actualiteiten −Vragen?

3 3 Programma −Welkom en doelstellingen −BTW-actualiteiten −Vragen?

4 4 Onderwijsvrijstelling Beroepsopleidingen 1.“Echte beroepsopleidingen” => iedere vorm van onderwijs die specifiek opleidt voor: −een specifiek beroep of vak; −een specifiek betrekking; óf −een bijzondere bekwaamheid om een beroep of vak uit te oefenen 2. “Niet-echte beroepsopleidingen” trainingen/cursussen gericht op functioneren van persoon binnen zijn werkkring, maar niet opleiden tot een vak of beroep => keuzerecht

5 5 Onderwijsvrijstelling Keuzerecht staat ter discussie EU BTW-richtlijn: alle beroepsopleidingen dwingend vrijgesteld Keuzerecht in strijd met de BTW richtlijn Inbreukprocedure door de Europese Commissie tegen Nederland over het keuzerecht

6 6 Onderwijsvrijstelling Hoe nu verder? Op dit moment is slechts duidelijk dat het keuzerecht in ieder geval niet op 1 januari a.s. vervalt.

7 7 Medische vrijstelling Tot 31 december 2007: de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); de diensten door psychologen en tandtechnici

8 Medische vrijstelling Wet BIG: arts, apotheker, apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, heilgymnastmasseur, huidtherapeut, logopedist, mondhygiënist oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, tandarts, tandprotheticus, verpleegkundige, verloskundige en verzorgende individuele gezondheidszorg.

9 9 Medische vrijstelling Nationale vrijstelling te ruim ten opzichte van de Europese regelgeving => (eerste) aanpassing in Belastingplan 2008 Sinds 1 januari 2008 Medische vrijstelling beperkt tot de activiteiten bestaande in de gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen

10 10 Medische diensten Sinds 1 januari 2008: NL-vrijstelling richtlijn conform 2 voorwaarden: − Doel van de dienst gericht op bescherming gezondheid (inclusief instandhouding of herstel) − Dit therapeutisch doel verwezelijken door een persoon met vereiste beroepskwalificaties (gerichte opleiding => eisen omschreven in bepaalde bij of krachtens BIG)

11 11 Medische diensten Echter: De “BIG-beperking” werd uitgesteld als gevolg amendement Wel diende vanaf 1 januari 2008 de handeling gericht te zijn op de gezondheidkundige verzorging van de mens

12 Vrijstelling medische diensten Gezondheidkundige verzorging: − Bescherming − In stand houding − Herstel,van de gezondheid van de mens  Preventie, diagnose, behandeling, genezing

13 Vrijstelling medische diensten Niet BIG-gereguleerd: − Osteopaten − Pedagogen − Chiropractors

14 Vrijstelling medische diensten Maar, besluit staatssecretaris 28-2-2008: Diensten door BIG’ers op grond van aanvullende – niet BIG-gereguleerde – opleiding vrijgesteld, mits: − Enige relatie met gevolgde BIG-opleiding − Vrijgesteld door beoefenaar met andere big opleiding; − Gezondheidkundige verzorging

15 Vrijstelling medische diensten Besluit staatssecretaris 28-2-2008 Ook vrijgesteld: - Chiropractor - Pedagoog, mits: - Gezondheidkundige verzorging - Niveau opleiding / beroepskwalificatie Osteopaat?

16 Vrijstelling medische diensten Besluit staatssecretaris 28-2-2008 Niet vrijgesteld onder andere: − Afgeven medische verklaring voor (oorlog)pensioen − Medische onderzoeken met het oog op opstellen deskundigenrapport voor aansprakelijkheid en schaderaming − Rijbewijskeuringen − Vaststellen biologische verwantschap

17 17 Medische diensten Gevolgen: Veel medici verrichten zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. Belast: −Advies over organisatie bepaalde ziekenhuisafdeling −Sommige keuringen −Afgifte medische verklaringen −Vaststellen biologische verwantschap −Pret echo’s Let op! herziening

18 18 Belastingplan 2009 Verdere beperking vrijstelling medische diensten: −Waarborgen kwaliteitsniveau −(Toch) aansluiting bij Wet BIG

19 19 Belastingplan 2009 Verdere beperking vrijstelling medische diensten: Gevolgen: −Osteopaten, pedagogen, chiropratoren, psychologen (m.u.v. gezondheidszorg psycholoog), verpleegkundigen als praktijkondersteuner  belast! −BIG-er die niet BIG-gereguleerde handelingen verricht  belast! Dus: BIG-ers verrichten per 1 januari 2009 nog meer belaste prestaties

20 20 Belastingplan 2009 Verhoging drempelbedrag kwartaalaangifte −Was: € 7.000 −1 januari 2009: € 15.000  Administratieve lastenverlichting voor veel mkb- ers  Liquiditeitsverbetering

21 Aangekondigde controles −Horecabranche −Skyboxen, business seats e.d. −Algemene controles Uitbreiding belastingcontroles van 37.000 naar 50.000 (vooral controles risicovolle branches waar veel contant geld in omgaat) 100 miljoen vrijgemaakt om achterstand belastingcontroles weg te werken

22 22 Risico’s −Vergoeding om ‘niet’ −Aantonen nultarief (afhaaltransacties) −Doorbelasten van kosten −Tenaamstelling facturen

23 23 Tips! −Auto i.p.v. forfait −Gelegenheid geven tot sportbeoefening sportaccommodatie i.p.v. verhuur −Verhuur vakantiewoning via tussenpersoon −Pro rata op basis van werkelijk gebruik i.p.v. omzetverhouding −Charles/Charles-Tijmens gebruik eigen woning voor zakelijke doeleinden (werkkamer)

24 24 Programma −Welkom en doelstellingen −BTW-actualiteiten −Vragen?

25 Van Vilsteren BTW advies Meander 701 6825 ME Arnhem 026-3698349 info@btwadvies.com


Download ppt "BTW-actualiteiten 6 november 2008 Carola van Vilsteren."

Verwante presentaties


Ads door Google