De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 november 2008 Carola van Vilsteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 november 2008 Carola van Vilsteren"— Transcript van de presentatie:

1 6 november 2008 Carola van Vilsteren
BTW-actualiteiten 6 november 2008 Carola van Vilsteren

2 Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Vragen? 2

3 Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Vragen? 3

4 Onderwijsvrijstelling
Beroepsopleidingen “Echte beroepsopleidingen” => iedere vorm van onderwijs die specifiek opleidt voor: een specifiek beroep of vak; een specifiek betrekking; óf een bijzondere bekwaamheid om een beroep of vak uit te oefenen 2. “Niet-echte beroepsopleidingen” trainingen/cursussen gericht op functioneren van persoon binnen zijn werkkring, maar niet opleiden tot een vak of beroep => keuzerecht 4

5 Onderwijsvrijstelling
Keuzerecht staat ter discussie EU BTW-richtlijn: alle beroepsopleidingen dwingend vrijgesteld Keuzerecht in strijd met de BTW richtlijn Inbreukprocedure door de Europese Commissie tegen Nederland over het keuzerecht 5

6 Onderwijsvrijstelling
Hoe nu verder? Op dit moment is slechts duidelijk dat het keuzerecht in ieder geval niet op 1 januari a.s. vervalt. 6

7 Medische vrijstelling
Tot 31 december 2007: de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); de diensten door psychologen en tandtechnici 7

8 Medische vrijstelling
Wet BIG: arts, apotheker, apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, heilgymnastmasseur, huidtherapeut, logopedist, mondhygiënist oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, tandarts, tandprotheticus, verpleegkundige, verloskundige en verzorgende individuele gezondheidszorg.

9 Medische vrijstelling
Nationale vrijstelling te ruim ten opzichte van de Europese regelgeving => (eerste) aanpassing in Belastingplan 2008 Sinds 1 januari 2008 Medische vrijstelling beperkt tot de activiteiten bestaande in de gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen 9

10 Medische diensten Sinds 1 januari 2008:
NL-vrijstelling richtlijn conform 2 voorwaarden: Doel van de dienst gericht op bescherming gezondheid (inclusief instandhouding of herstel) Dit therapeutisch doel verwezelijken door een persoon met vereiste beroepskwalificaties (gerichte opleiding => eisen omschreven in bepaalde bij of krachtens BIG) 10

11 Medische diensten Echter:
De “BIG-beperking” werd uitgesteld als gevolg amendement Wel diende vanaf 1 januari 2008 de handeling gericht te zijn op de gezondheidkundige verzorging van de mens 11

12 Vrijstelling medische diensten
Gezondheidkundige verzorging: Bescherming In stand houding Herstel ,van de gezondheid van de mens  Preventie, diagnose, behandeling, genezing

13 Vrijstelling medische diensten
Niet BIG-gereguleerd: Osteopaten Pedagogen Chiropractors

14 Vrijstelling medische diensten
Maar, besluit staatssecretaris : Diensten door BIG’ers op grond van aanvullende – niet BIG-gereguleerde – opleiding vrijgesteld, mits: Enige relatie met gevolgde BIG-opleiding Vrijgesteld door beoefenaar met andere big opleiding; Gezondheidkundige verzorging

15 Vrijstelling medische diensten
Besluit staatssecretaris Ook vrijgesteld: Chiropractor Pedagoog, mits: Gezondheidkundige verzorging Niveau opleiding / beroepskwalificatie Osteopaat?

16 Vrijstelling medische diensten
Besluit staatssecretaris Niet vrijgesteld onder andere: Afgeven medische verklaring voor (oorlog)pensioen Medische onderzoeken met het oog op opstellen deskundigenrapport voor aansprakelijkheid en schaderaming Rijbewijskeuringen Vaststellen biologische verwantschap

17 Medische diensten Gevolgen:
Veel medici verrichten zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. Belast: Advies over organisatie bepaalde ziekenhuisafdeling Sommige keuringen Afgifte medische verklaringen Vaststellen biologische verwantschap Pret echo’s Let op! herziening 17

18 Belastingplan 2009 Verdere beperking vrijstelling medische diensten:
Waarborgen kwaliteitsniveau (Toch) aansluiting bij Wet BIG 18

19 Belastingplan 2009 Verdere beperking vrijstelling medische diensten:
Gevolgen: Osteopaten, pedagogen, chiropratoren, psychologen (m.u.v. gezondheidszorg psycholoog), verpleegkundigen als praktijkondersteuner  belast! BIG-er die niet BIG-gereguleerde handelingen verricht  belast! Dus: BIG-ers verrichten per 1 januari 2009 nog meer belaste prestaties 19

20 Belastingplan 2009 Verhoging drempelbedrag kwartaalaangifte
Was: € 7.000 1 januari 2009: € Administratieve lastenverlichting voor veel mkb-ers Liquiditeitsverbetering 20

21 Aangekondigde controles
Horecabranche Skyboxen, business seats e.d. Algemene controles Uitbreiding belastingcontroles van naar (vooral controles risicovolle branches waar veel contant geld in omgaat) 100 miljoen vrijgemaakt om achterstand belastingcontroles weg te werken

22 Risico’s Vergoeding om ‘niet’ Aantonen nultarief (afhaaltransacties)
Doorbelasten van kosten Tenaamstelling facturen 22

23 Tips! Auto i.p.v. forfait Gelegenheid geven tot sportbeoefening sportaccommodatie i.p.v. verhuur Verhuur vakantiewoning via tussenpersoon Pro rata op basis van werkelijk gebruik i.p.v. omzetverhouding Charles/Charles-Tijmens gebruik eigen woning voor zakelijke doeleinden (werkkamer) 23

24 Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Vragen? 24

25 Van Vilsteren BTW advies
Meander 701 6825 ME Arnhem


Download ppt "6 november 2008 Carola van Vilsteren"

Verwante presentaties


Ads door Google