De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thematische workshop Thematische workshop Inzetbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thematische workshop Thematische workshop Inzetbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Thematische workshop Thematische workshop Inzetbaarheid

2 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Doel workshop Inhoudelijk ingaan op de thema’s van de pijler inzetbaarheid Handreikingen geven waarop u zich met uw project kan richten Zoveel mogelijk wegnemen van onzekerheden die spelen met betrekking tot de inhoud van de thema’s Inhoudelijk ingaan op de thema’s van de pijler inzetbaarheid Handreikingen geven waarop u zich met uw project kan richten Zoveel mogelijk wegnemen van onzekerheden die spelen met betrekking tot de inhoud van de thema’s

3 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Aandachtspunten Toename werkloze beroepsbevolking Veel arbeidsgehandicapten en lage participatiegraad Toenemende jeugdwerkloosheid Lage participatiegraad ouderen (55 t/m 64) Procentuele werkloosheid etnische minderheden hoog Hoge werkloosheid (ex)gedetineerden Toename werkloze beroepsbevolking Veel arbeidsgehandicapten en lage participatiegraad Toenemende jeugdwerkloosheid Lage participatiegraad ouderen (55 t/m 64) Procentuele werkloosheid etnische minderheden hoog Hoge werkloosheid (ex)gedetineerden

4 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Inzetbaarheid 2 Thema’s Thema A: Verbetering van de intrede- en herintredemogelijkheden Thema B: Bestrijding racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt 2 Thema’s Thema A: Verbetering van de intrede- en herintredemogelijkheden Thema B: Bestrijding racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt

5 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Behoeften Thema A Gecombineerde trajecten Duale trajecten Verbetering samenwerking uitvoerende instanties (Re)integratie WAO’ers/arbeidsgehandicapten EVC als reïntegratie-instrument Toeleidingstrajecten (ex-)gedetineerden Gelijke behandeling/bestrijden discriminatie Gecombineerde trajecten Duale trajecten Verbetering samenwerking uitvoerende instanties (Re)integratie WAO’ers/arbeidsgehandicapten EVC als reïntegratie-instrument Toeleidingstrajecten (ex-)gedetineerden Gelijke behandeling/bestrijden discriminatie

6 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Gecombineerde trajecten Doel: maatschappelijke integratie en toeleiding arbeidsmarkt Wie: achterstandsgroepen Hoe: combinatie scholing, sociale activering en arbeidstoeleiding Doel: maatschappelijke integratie en toeleiding arbeidsmarkt Wie: achterstandsgroepen Hoe: combinatie scholing, sociale activering en arbeidstoeleiding

7 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Duale trajecten Doel: combinatie (betaalde) arbeid(stoeleiding) & scholing Wie: achterstandsgroepen Doel: combinatie (betaalde) arbeid(stoeleiding) & scholing Wie: achterstandsgroepen

8 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Verbetering samenwerking uitvoerende instanties: mogelijke projecten Intersectorale bemiddeling ontslagen medewerkers Profilering systeem voor werklozen Regionale samenwerking Servicecentra: jongeren & leer-werkbaan Intersectorale bemiddeling ontslagen medewerkers Profilering systeem voor werklozen Regionale samenwerking Servicecentra: jongeren & leer-werkbaan

9 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart (Re)integratie WAO’ers / arbeidsgehandicapten (1): mogelijke projecten Ontwikkelingspotentieel arbeidsgehandicapten bepalen Assesmentmethodieken Disability Management Reïntegratie chronische zieken Ontwikkelingspotentieel arbeidsgehandicapten bepalen Assesmentmethodieken Disability Management Reïntegratie chronische zieken

10 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart (Re)integratie WAO’ers / arbeidsgehandicapten (2): mogelijke projecten Ondersteuning WSW-ers Verbeteren regionale samenwerking Veranderen beeldvorming Wegnemen/ondervangen belemmeringen werkgevers Ondersteuning WSW-ers Verbeteren regionale samenwerking Veranderen beeldvorming Wegnemen/ondervangen belemmeringen werkgevers

11 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart EVC als reïntegratie-instrument: mogelijke projecten EVC & bemiddeling naar arbeid. Samenstel meten van EVC, POP’s, maatwerktrajecten en leeromgevingen EVC & bemiddeling naar arbeid. Samenstel meten van EVC, POP’s, maatwerktrajecten en leeromgevingen

12 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Toeleidingstrajecten voor (ex)gedetineerden: mogelijke projecten Risicotaxatie-instrumenten Meten competenties & vorderingen Certificering succesvolle programma’s Nazorg Risicotaxatie-instrumenten Meten competenties & vorderingen Certificering succesvolle programma’s Nazorg

13 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Gelijke behandeling / bestrijden van discriminatie (op grond van religie, geslacht, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid): mogelijke projecten Gedragscodes, klachtenregeling en ongewenst gedrag Diversiteitsbeleid Doelgroepen in specifieke functies Mentaliteitsomslag t.a.v. het ouderenbeleid Gedragscodes, klachtenregeling en ongewenst gedrag Diversiteitsbeleid Doelgroepen in specifieke functies Mentaliteitsomslag t.a.v. het ouderenbeleid

14 presentatie ESF t.b.v. SDO 28 maart Behoeften Thema B (op grond van ras of etnische afkomst): mogelijke projecten Gedragscodes, klachtenregeling & ongewenst gedrag Diversiteitsbeleid & intercultureel personeelsbeleid Selectiegedrag werkgevers & doorstroom etnische minderheden Gedragscodes, klachtenregeling & ongewenst gedrag Diversiteitsbeleid & intercultureel personeelsbeleid Selectiegedrag werkgevers & doorstroom etnische minderheden


Download ppt "Thematische workshop Thematische workshop Inzetbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google