De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen
Gerda Jehoel-Gijsbers Cok Vrooman

2 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008
Opzet inleiding SCP-onderzoek Armoede en Sociale uitsluiting enkele bevindingen uit recent onderzoek meetmodel voor sociale uitsluiting Onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK): 4 projecten, Toelichting 1e en 2e project: Monitoring van maatschappelijke deelname kinderen 5-18 jaar Gedachtenuitwisseling SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

3 Aantal arme kinderen (x 1.000)
SCP/CBS , Armoedemonitor 2007 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

4 (Zeer) moeilijk kunnen rondkomen (in %)
SCP/CBS , Armoedemonitor 2007 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

5 Meetmodel Sociale Uitsluiting
SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

6 Sociale uitsluiting (in %)
Huishoudens met kinderen <18 jaar <130% sociaal minimum >130% Sociale uitsluiting 52 9 1. Materiële deprivatie 67 12 2a. Toegang tot instanties 25 6 2b. Veiligheid/woonomgeving 37 16 3. Sociale participatie 7 SCP/CBS Armoedemonitor 2007 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

7 Vier onderzoeksprojecten
Doel en inhoud van ASOUK-projecten 1e meting maatschappelijke deelname kinderen (2008) 2e meting maatschappelijke deelname kinderen (2010) Achtergronden en oorzaken van armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (2009) Lange termijn–effecten van armoede tijdens jeugd (2010) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

8 Onderzoeksvragen voor 1e en 2e meting
Wat is het aandeel kinderen (5-18 jaar) dat niet maatschappelijk participeert? Om financiële redenen? In hh. ≤120% en >120% van sociaal minimum? Verschil tussen 2008 en 2010? SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

9 Maatschappelijke deelname
Maatschappelijke deelname in ASOUK:  dimensie sociale participatie  materiële deprivatie Criteria voor maatschappelijke deelname: Activiteiten die een sociaal-integratieve of ontplooiingsfunctie hebben Gangbare activiteiten buiten schooltijd: - lid van sport, hobbyclub, muziekschool, etc. - incidentele act.: excursie, schoolreisje, buurthuisact., etc. Financiële lasten aan verbonden (al dan niet zelf betaald) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

10 Vragenlijst 1e en 2e meting
Mondelinge enquête thuis In twee delen: kind en ouder Bij kinderen <12 jaar: ouder mag helpen bij invullen Landelijke steekproef van kinderen uit arme en niet-arme huishoudens Netto respons: in 2008: arme en 700 niet-arme kinderen in 2010: arme kinderen SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

11 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008
Enquêtedeel kind Feitelijke deelname aan activiteiten Sport Vereniging, club (muziek, koor, knutsel e.d.) Culturele activiteiten (theater, bioscoop, museum) Onderwijsgerelateerde activiteiten (brede school, schoolreisje e.d.) Computer, internet Incidentele activiteiten buitenshuis (dierentuin, pretpark e.d.) Materiële voorwaarden voor deelname - Contributie, benodigde kleding en materialen, vervoer Wens tot deelname Waarom geen deelname Kosten, activiteiten niet beschikbaar/bereikbaar, andere redenen (geen vriendjes die deelnemen, kan niet vanwege… , mag niet vanwege …..) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

12 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008
Enquêtedeel ouder Achtergrondkenmerken leeftijd, etniciteit, huishoudsamenstelling, opleiding, inkomen(sverandering), werk/uitkering, maatschappelijke deelname Capaciteiten en vaardigheden ouders Opvoedingsstijl, opvoedingsstress, zelfredzaamheid, gezondheid, Capaciteiten en vaardigheden van het kind schoolprestaties, sociale vaardigheden kind, problematisch gedrag, gezondheid Opvattingen over belang maatschappelijke deelname kind Waarom geen deelname van kind Kosten, act. niet beschikbaar/bereikbaar, geen vriendjes die deelnemen, kan niet vanwege… , mag niet vanwege ….. SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

13 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008
Discussie Vragen? Commentaar en suggesties t.a.v.: Opzet onderzoek Ouder - kind benadering Definiëring maatschappelijke deelname Aanvullingen op activiteiten Aanvullingen op redenen voor wel/niet deelname Suggesties voor afstemming van activiteiten op lokale praktijk SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008


Download ppt "Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google