De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen Gerda Jehoel-Gijsbers Cok Vrooman www.scp.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen Gerda Jehoel-Gijsbers Cok Vrooman www.scp.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen Gerda Jehoel-Gijsbers Cok Vrooman www.scp.nl

2 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008 Opzet inleiding SCP-onderzoek Armoede en Sociale uitsluiting  enkele bevindingen uit recent onderzoek  meetmodel voor sociale uitsluiting Onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK):  4 projecten, 2008-2011 Toelichting 1e en 2e project:  Monitoring van maatschappelijke deelname kinderen 5-18 jaar Gedachtenuitwisseling

3 Aantal arme kinderen (x 1.000) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008 SCP/CBS, Armoedemonitor 2007

4 (Zeer) moeilijk kunnen rondkomen (in %) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008 SCP/CBS, Armoedemonitor 2007

5 Meetmodel Sociale Uitsluiting SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

6 Sociale uitsluiting (in %) Huishoudens met kinderen <18 jaar <130% sociaal minimum >130% sociaal minimum Sociale uitsluiting529 1. Materiële deprivatie6712 2a. Toegang tot instanties256 2b. Veiligheid/woonomgeving3716 3. Sociale participatie527 SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008 SCP/CBS Armoedemonitor 2007

7 Vier onderzoeksprojecten Doel en inhoud van ASOUK-projecten  1e meting maatschappelijke deelname kinderen (2008)  2 e meting maatschappelijke deelname kinderen (2010)  Achtergronden en oorzaken van armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (2009)  Lange termijn–effecten van armoede tijdens jeugd (2010) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

8 Onderzoeksvragen voor 1 e en 2 e meting Wat is het aandeel kinderen (5-18 jaar) dat niet maatschappelijk participeert? Om financiële redenen? In hh. ≤120% en >120% van sociaal minimum? Verschil tussen 2008 en 2010? SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

9 Maatschappelijke deelname Maatschappelijke deelname in ASOUK:  dimensie sociale participatie  materiële deprivatie Criteria voor maatschappelijke deelname: Activiteiten die een sociaal-integratieve of ontplooiingsfunctie hebben Gangbare activiteiten buiten schooltijd: - lid van sport, hobbyclub, muziekschool, etc. - incidentele act.: excursie, schoolreisje, buurthuisact., etc. Financiële lasten aan verbonden (al dan niet zelf betaald) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

10 Vragenlijst 1 e en 2 e meting Mondelinge enquête thuis In twee delen: kind en ouder Bij kinderen <12 jaar: ouder mag helpen bij invullen Landelijke steekproef van kinderen uit arme en niet- arme huishoudens Netto respons: in 2008: 1.000 arme en 700 niet-arme kinderen in 2010: 1.000 arme kinderen SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

11 Enquêtedeel kind  Feitelijke deelname aan activiteiten Sport Vereniging, club (muziek, koor, knutsel e.d.) Culturele activiteiten (theater, bioscoop, museum) Onderwijsgerelateerde activiteiten (brede school, schoolreisje e.d.) Computer, internet Incidentele activiteiten buitenshuis (dierentuin, pretpark e.d.)  Materiële voorwaarden voor deelname - Contributie, benodigde kleding en materialen, vervoer  Wens tot deelname  Waarom geen deelname Kosten, activiteiten niet beschikbaar/bereikbaar, andere redenen (geen vriendjes die deelnemen, kan niet vanwege…, mag niet vanwege …..) SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

12 Enquêtedeel ouder Achtergrondkenmerken leeftijd, etniciteit, huishoudsamenstelling, opleiding, inkomen(sverandering), werk/uitkering, maatschappelijke deelname Capaciteiten en vaardigheden ouders Opvoedingsstijl, opvoedingsstress, zelfredzaamheid, gezondheid, Capaciteiten en vaardigheden van het kind schoolprestaties, sociale vaardigheden kind, problematisch gedrag, gezondheid Opvattingen over belang maatschappelijke deelname kind Waarom geen deelname van kind Kosten, act. niet beschikbaar/bereikbaar, geen vriendjes die deelnemen, kan niet vanwege…, mag niet vanwege ….. SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008

13 Discussie Vragen? Commentaar en suggesties t.a.v.: Opzet onderzoek Ouder - kind benadering Definiëring maatschappelijke deelname Aanvullingen op activiteiten Aanvullingen op redenen voor wel/niet deelname Suggesties voor afstemming van activiteiten op lokale praktijk SZW Conferentie Kinderen doen mee! 30 juni 2008


Download ppt "Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen Gerda Jehoel-Gijsbers Cok Vrooman www.scp.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google