De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 1 Officieel controleprogramma 2007 Ir.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 1 Officieel controleprogramma 2007 Ir."— Transcript van de presentatie:

1 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 1 Officieel controleprogramma 2007 Ir. Maudoux Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 2 Controles in de voedselketen Verordening (EG) nr. 178/2002 (art. 17) –Primaire verantwoordelijkheid van exploitanten Verordening 882/2004 (art. 3 en 41) –Officiële controles –Geïntegreerd meerjarig nationaal controleprogramma

3 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 3 Programmatie van officiële controles Organisatie Organisatie officiële controles –Regelmatig –Passende frequentie –Gebaseerd op risico’s Rekening houdend met : –Antecedenten –Betrouwbaarheid autocontrole

4 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 4 Programmatie van officiële controles Methodologie Methodologie – F@W projectenF@W Rol en verantwoordelijkheid van DGCB en SciCom Nadere omschrijving van criteria (minder subjectief) Aanpassing van berekeningen (gevaar+blootstelling) Prioriteitsbepaling controles –analyses (blootstelling, CVTI) –inspecties (gevoeligheidsniveau, profiel van operatoren) –Advies SciCom 2006/27 Cotatie van gevaren (advies 40-2005) Methodologie (advies 27-2006) –Publicatie in voorbreiding Veterinary Quarterly (december 2006)

5 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 5 Programma van analyses 2007: Analyses vastgelegd in wetgeving Frequentie of aantal analyses vastgelegd in Europese wetgeving –Doel : opsporen Zoönosen BSE (Feed) Residuen van geneesmiddelen (slachthuizen en uitsnijderijen) …

6 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 6 Programma van analyses 2007: Op risico’s gebaseerd (detectie) Aantal analyses vastgelegd aan de hand van statistische benadering –Doel : opsporen Chemische en microbiologische verontreinigingen, Residuen, Verboden stoffen, …

7 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 7 Programma van analyses 2007: Op risico’s gebaseerd (criteria) Op risico voor verontreiniging gesteunde statistische benadering –Risicogesteunde benadering : Gevaar –score « nadelige gevolgen » (1tot 4) Blootstelling –score « optreden » (1tot 4) –score « aandeel » (1tot 4) –Geharmoniseerde statistische benadering Te controleren prevalentieniveau (CPN) Te bereiken betrouwbaarheidsniveau (BN)

8 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 8 Prevalentie en betrouwbaarheidsniveau Nadelig gevolgTe controleren prevalentieniveau (CPN) Niet ernstig10 % Waarschijnlijk ernstig5 % Ernstig2,5 % Zeer ernstig1 % Nadelig gevolg + (Optreden x Aandeel) Betrouwbaarheids-niveau (BN) 2 tot 690 % 7 tot 1295 % 13 tot 2099 %

9 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 9 Evolutie van het aantal van analyses ifv prevalentie en betrouwbaarheidsniveau

10 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 10 Programma van analyses 2007: Op risico’s gebaseerd (samenvatting) Activiteiten Plaatsen BOOD Programma Berekening aantal monsters Te controleren prevalentieniveau (10% ; 5% ; 2,5% ; 1%) Betrouwbaarheidsniveau (90%, 95%, 99%) Populaties Gevaren Nadelige gevolgen (1 tot 4) Optreden (1 tot 4)Aandeel (1 tot 4) Risico Statistieken

11 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 11 Programma van analyses 2007: Op risico’s gebaseerd (schatting) Via statistische benadering vastgelegd aantal –Doel : prevalentie inschatten met welbepaald nauwkeurigheidsniveau Microbiologische verontreinigingen (slachthuizen) –Doel : bewaking Ralstonia en Clavibacter (aardappelen) In Europese wetgeving vastgelegd aantal –Doel : prevalentie inschatten Dioxinen en furanen

12 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 12 Programma van analyses 2007: Onder voorwaarde aantal analyses gerelateerd aan vervulling van een voorwaarde (invoer, aankoop, slacht, …) –Doel : opsporen TSE (runderen > 30 maand slachten) Chemische en microbiologische verontreinigingen, residuen, verboden stoffen, … (invoer van pimpernoten, tests op Brucella abortus bij aankoop van runderen, …) Nazicht bij symptomen (identificatie Phytophtora ramorum, Amerikaans vuilbroed bij bijen, …)

13 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 13 Programma van analyses 2007: Aanpassing Verhoging van het aantal analyses in een welbepaalde populatie : max + 20% –media ; –politiek ; –consumenten ; –economisch Op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek –Verhoging aantal analyses op hormonen bij runderen (656=>13570)

14 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 14 Bemonsteringsprogramma 2007 : Cijfers 2.712.559 analyses Analyses per productcategorie –Dierlijke producties : 2.659.383 –Plantaardige producties : 28.911 –Bereide producten : 17.310 –Drank : 2.234 –Water (transformatie) : 2.344 –Verpakkingen : 2.177 –Andere producten : 200

15 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 15 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Methodologie - aanpassing van de notering van de gevaren (advies 2005-24) bijv. (3-MCPD 4=>3 ; PCB type dioxine 3=>4) - notering van het geval en de bijdrage - berekening van het vertrouwensniveau Keuring - keuze van de parameters bijv. Enterobacteriaceae in plaats van E.coli (process criteria) - keuze van de matrixen

16 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 16 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Dierlijke productie - Vermindering van het aantal priontesten (415.600, 92 %) Aanpassing op basis van de gegevens van Sanitel - Behoud van het aantal onderzoeken naar hormonen Aanpassing op basis van de productiegegevens (gemiddelde op 3 jaren) - Versterking van de Salmonellatesten O p basis van het EG bewakingsprogramma - Mengvoeders voor pluimvee en varkens (420, 139 %) - Karkassen van pluimvee (2010, 460 %) - Vlees (1378, 129 %)

17 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 17 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Dierlijke productie - Biocide en aquacultuur (malachiet-groen) Vissen (120, +33 %) - Versterking van de controles op de waarborgen van dierenvoeders (770, 113 %) Aanpassing op basis van de vastgestelde NC

18 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 18 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Plantaardige productie - Residuen van pesticiden Op basis van de gegevens (2003-2005) Bessen, kleine vruchten (bv:druiven) (299,+250%) Groenten bv wortelen (154,+177%) … - Aanpassing van de cadmium testen In de groenten (212, 60%) Keuze van de matrixen (spinazie,latuw,…)

19 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 19 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Voedingswaren -Versterking van de microbiologische controles –Gebakken (514,126%) –Op de maaltijden in schoolkeukens (390) -Versterking salmonella en campylobacter testen (monitoring EG) –Bereidingen op basis van pluimveevlees (422) –Pluimveegehakt (890) –Kippen (258) -Uitbreiding van de controles op verboden kleurstoffen (794) –Op basis van de RASFF Annato,bixine,norbixine,(E160b);Orange II; Para-red; Rhodamine B; Rouge soudan I, II,III, IV

20 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 20 Bemonsteringsprogramma 2007 : Evolutie ten opzichte van 2006 Nieuwigheden -Riviervissen (monitoring) (100) Cd, Hg, Pb, HAP,dioxinen,PCB –Geprolybromeerde verbindingen: vlammenvertragender(119) Vetrijke levensmiddelen –Geperfluoreerde verbindingen: wateroplosbare surfactanten (45) Vissen, zuivelproducten –Dryocosmus kuriphilus (kastanjegalwesp) (10): stekjes van kastanjeboom (opduikende insecte in Frankrijk en Italië)

21 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 21 Inspecties Methodologie (activiteitsgebieden) Indeling van de voedselketen in activiteitsgebieden –“groep van operatoren die een gelijkwaardig risico vertonen vanwege de door hen uitgeoefende activiteiten” Voorbeelden : –Toeleveraars landbouw (voeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen) –Primaire productie (planten, dieren, vervoer van dieren,…) –Transformatie (Uitsnijderijen, vlees, melk, eieren,…) –Distributie (Groothandelaars, kleinhandelaars, horeca,…)

22 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 22 Inspecties Methodologie (gevoeligheidsniveau) Bepaling van het gevoeligheidsniveau in het activiteitsgebied : –Lage gevoeligheid (LS) Voeders (geregistreerd bedrijf) (1) Gewasbeschermingsmiddelen (0.33) Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (0.33) Opslag- en verzamelcentra (sperma) (1) Groothandelaars (0.33) Kleinhandelaars (andere dan slagers) (1) Opslag van levensmiddelen (0.33) Transport (levensmiddelen) (0.33) –Gemiddelde gevoeligheid (MS) –Hoge gevoeligheid (HS)

23 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 23 Inspecties Methodologie (gevoeligheidsniveau) Bepaling van het gevoeligheidsniveau in het activiteitsgebied : –Lage gevoeligheid (LS) –Gemiddelde gevoeligheid (MS) Voeders (toegelaten bedrijf) (0.5) Plantaardige primaire productie (0.25) Dierlijke primaire productie (0.25) Gemengde primaire productie(0.25) Verzamelcentra en halteplaatsen (levende dieren) (0.5) Vervoer en handelaars (levende dieren) (0.5) Transformatie (melkproducten) (0.5) Transformatie (eiproducten) (0.5) Transformatie (andere producten) (0.5) Opslag van vlees(0.5) Opslag van vis(0.5) Grootkeukens(0.5) Horeca(0.5) –Hoge gevoeligheid (HS)

24 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 24 Inspecties Methodologie (gevoeligheidsniveau) Bepaling van het gevoeligheidsniveau in het activiteitsgebied : –Lage gevoeligheid (LS) –Gemiddelde gevoeligheid (MS) –Hoge gevoeligheid (HS) Voeders (erkend bedrijf) (1) Voeders (toegelaten bedrijf, kritische stoffen) (1) Quarantainecentra (levende dieren) (1) Uitsnijderijgen met GRM (18) Uitsnijderijen zonder GRM (12) Vleesbereidingen, gehakt (12) Visbereidingen (12) Zuiverings- en verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren(0.5) Transformatie (vlees, vis, gelatine, …)(4) Transformatie (oliën en vetten) (1) Transformatie (bijzondere voeding : Novel food, dieetvoeding,...) (1) Slagers (1)

25 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 25 Inspecties Methodologie (frequentie) Vastlegging van frequenties in het activiteitsgebied : –Verlaagde frequentie (LF) –Basisfrequentie (BF) –Verhoogde frequentie (HF) Bijv. : Plantaardige primaire productie : –Verlaagde frequentie (LF) = 1 / 15 jaar –Basisfrequentie (BF) = 1 / 4 jaar –Verhoogde frequentie (HF) = 1 / 2 jaar

26 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 26 Inspecties Methodologie (criteria) Bepaling van de op basis van de risicocriteria toe te passen frequentie : – Gecertificeerd of door FAVV gevalideerd ACS –Resultaten vroegere inspecties (Referentieperiode) –In de voorbije 2 jaar opgelopen sancties

27 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 27 Inspecties Methodologie (criteria) SCORES : 0 max. 80 pt (risico ) ACS. : –NIET GEVALIDEERD OF ONTBREEKT : 0 –GEVALIDEERD :40 RESULTATEN INSPECTIES (REFERENTIEPERIODE) –KLASSE I = 20 –KLASSE II = 14 –KLASSE III = 8 –KLASSE IV = 0

28 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 28 Inspecties Methodologie (criteria) SANCTIES (VOORBIJE 2 JAAR) –geen SANCTIE=20 –n SANCTIES= 20 – ns n = aantal sancties s = 2 (waarschuwing) of 6 (PJ) of 10 (schorsing/intrekking erkenning)

29 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 29 Inspecties Methodologie (criteria) Gekozen inspectiefrequentie : PTS Frequentie 61-80 Verlaagd 39-60 Basis 0-38 Verhoogd

30 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 30 Programmatie inspecties samengevat Plan Berekening aantal inspecties Profiel operatoren sector Inspecties (0, 8, 14, 20) Sancties (0, 4, 8, 14, 20) Basis- frequentie Sectoren Activiteiten Plaatsen BOOD Gevoeligheids- niveau (HS, MS, LS) ACS (0 of 40) Categorie 1 (best), 2 (normal) 3 (worst)

31 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 31 Inspecties 2007 Op risicobeoordeling gebaseerde benadering Inspectieprogramma 2007 –Toepassing basisfrequentie –Aanduiding inspectiescopes –Gebruiksfrequentie scopes (checklists) Aanpassingen op grond van : –gevalideerd ACS –registratiegegevens van operatoren (BOOD) –duur inspecties


Download ppt "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – 25 octobre 2006 Comité consultatif du 25 octobre 2006 1 Officieel controleprogramma 2007 Ir."

Verwante presentaties


Ads door Google