De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAVV Gemeenschappelijke vergadering RC - Wetcom Brussel 23.01.2009 S. LAURYSSEN – R. REMY TEST-AANKOOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAVV Gemeenschappelijke vergadering RC - Wetcom Brussel 23.01.2009 S. LAURYSSEN – R. REMY TEST-AANKOOP."— Transcript van de presentatie:

1 FAVV Gemeenschappelijke vergadering RC - Wetcom Brussel 23.01.2009 S. LAURYSSEN – R. REMY TEST-AANKOOP

2 ANALYSE TEST-AANKOOP – WENSEN EN BEDENKINGEN  GEEN SWOT analyse « pure et dure »…  Noch een exhaustive lijst van onefficiënte kritieken…  Maar eerder wensen, verwachtingen en denkpistes voor de toekomst.  SINDS JAAR EN DAG HEEFT TEST-AANKOOP GEPLEIT VOOR EEN OVERKOEPELEND ORGAAN INZAKE VOEDSELKWALITEIT.  COMPLEMENTARITEIT VAN ACTOREN : sleutel van efficiëntie!

3 WENSEN EN BEDENKINGEN  VOEDSELKWALITEIT IS EEN GEHEEL VAN FACTOREN! Voedselveiligheid – voedingswaarde – informatie naar de consument toe… en smaak!  Ondanks het bestaan van het FAVV… verantwoordelijkheden nog steeds verdeeld (en niet altijd even transparant) : « Wie controleert wat?

4 WENSEN EN BEDENKINGEN  Moet de rol van het FAVV zich enkel beperken tot de (belangrijke) opdracht van CONTROLE?  Moet het ook geen COMPLEMENTAIRE rol spelen: op welk gebied is een wetgeving nodig? Is de wet in overeenstemming met de realiteit? Zijn de wettelijke normen realistisch?...  Heeft het ook een DIENSTVERLENENDE rol te spelen?

5 WENSEN EN BEDENKINGEN  EEN VOLWASSEN DIALOOG IS VEREIST:  Niet steeds tot elke prijs wensen gerust te stellen of te minimaliseren.  Zeer professioneel beheer in het geval van «Ierlands vlees»… hoewel in de eerste uren de indruk werd gegeven van: er is geen probleem… wij voeren geen levende varkens in uit Ierland!  De kaart van wetenschappelijke nederigheid kunnen spelen.  Versterken van de proactieve rol.

6 WENSEN EN BEDENKINGEN  COMPLEMENTARITEIT FAVV – TEST-AANKOOP:  Ieder zijn rol en onafhankelijkheid… wat geen complementariteit belet…  … eerder dan een « confrontatie » waarmee niemand gediend is!  Consumentenorganisaties beschouwen als volwaardige gesprekspartners… vandaar het belang van bilaterale vergaderingen zoals met de andere sectoren (onder dezelfde voorwaarden).  Waarom niet bepaalde gemeenschappelijke acties overwegen?

7 WENSEN EN BEDENKINGEN  INFORMATIE EN TRANSPARANTIE TEN AANZIEN VAN HET PUBLIEK:  Ondanks de vele inspanningen…de veelheid aan controles, de eventuele sancties,… nog miskend bij het grote publiek!  Meer zichtbaarheid in sommige van de ons omringende Europese landen: bv. Ierland en UK – Nederland.  Reden? Heeft te maken met meer (volledige) verantwoordelijkheden in handen van deze agentschappen?  Problematiek van een «formalisering» van terugroepingen blijft bestaan.

8 WENSEN EN BEDENKINGEN  RAADGEVEND COMITÉ:  Zonder twijfel een nuttig en efficiënt orgaan voor iedereen.  DRIE WENSEN : 1. Discussies aangaande financiële problemen, contributies… eerder in werkgroepen behandelen met een debriefing naar het raadgevend comité. 1. Discussies aangaande financiële problemen, contributies… eerder in werkgroepen behandelen met een debriefing naar het raadgevend comité. 2. Niet zelden wordt het agendapunt «VARIA» (noodzakelijkerwijze) te snel behandeld. 2. Niet zelden wordt het agendapunt «VARIA» (noodzakelijkerwijze) te snel behandeld.

9 WENSEN EN BEDENKINGEN 3. Meer symbiose en informatie-uitwisseling tussen RC en Wetcom: 3. Meer symbiose en informatie-uitwisseling tussen RC en Wetcom:  Op meer regelmatige basis een stand van zaken.  Welke adviezen werden gevraagd door het Management van het FAVV?  Welke antwoorden werden gegeven door het Wetcom?

10 WENSEN EN BEDENKINGEN  FINANCIERING VAN HET FAVV  Vanzelfsprekend omwille van financiële, menselijke,… middelen, in evenredigheid met de werklast.  De herziening van de verdeling van de publieke dotatie/contributie van de sectoren… door quasi de meerderheid toegejuicht…  … maar laten we ons niet vergissen : in werkelijkheid werd de contributie van de burger – consument verhoogd… reden temeer om de resultaten nog nauwlettender in de gaten te houden!

11 WENSEN EN BEDENKINGEN  AUTOCONTROLE- EN TRACEERBAARHEIDSSYSTEMEN:  TRAGE implementatie vooral in KMO.  Geen OVERDREVEN belang hechten aan autocontrole.  ! Mogelijke verwarring tussen «Toelating» et «Smiley» affiches.

12 CONCLUSIES  «Wenskaart» van TEST-AANKOOP.  Elkeen heeft zijn rol te vervullen in volledige onafhankelijkheid… voor eenzelfde klant: de burger - consument.  TEST-AANKOOP engageert zich de uitdaging aan te gaan in volledige objectiviteit en onafhankelijkheid!


Download ppt "FAVV Gemeenschappelijke vergadering RC - Wetcom Brussel 23.01.2009 S. LAURYSSEN – R. REMY TEST-AANKOOP."

Verwante presentaties


Ads door Google