De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007

2 2 Activiteiten SciCom in Adviezen 1. Gidsen (uitgebrachte adviezen – adviezen in voorbereiding) 2. Adviezen over ontwerp KB’s 3. Andere adviezen 2. Eigen initiatief dossiers: in voorbereiding 3. Workshop Europese activiteiten 5. Valorisatie

3 3 Aantal adviezen uitgebracht in 2007 (tussentijds bilan) Guides - Gidsen8 Projets d’AR Ontwerp KB 7 Autres - Andere10 Auto-saisines Eigen initiatief 4 TOTAUX - TOTAAL29

4 4 Avis sur les guides / Adviezen over gidsen  Compléments alimentaires Voedingssupplementen  Prod. primaire animale / Primaire dierlijke prod.  Collectivités et maisons de soins Grootkeukens en verzorgingsinstellingen  Fertilisants mineraux - Minerale meststoffen  Entrepreneurs agricoles et horticoles Aannemers land- en tuinbouwwerken  Produits de viande – plats préparés – Salades – Boyaux naturels / Vleesproducten – Bereide maaltijden – Salades – Natuurdarmen  Bonnes pratiques apicoles Goede bijenteeltpraktijken  Entreprises torréfaction - Koffiebranderijen

5 5 Avis en préparation (guides) Adviezen in voorbereiding (gidsen)  Alimentation animale - Dierenvoeders  Dierenvoeders: meetmethode versleping Aliments: métholodologie mesure de contamination croissée  Zuivelindustrie: rauwe melk Industrie laitière: lait cru  Transport routier et entreposage Wegtransport en opslag  Boulangerie – pâtisserie – chocolaterie – glacerie Brood- en banketbakkerij, chocolade-ijsbereiding  Engrais organiques - Organische meststoffen  Négoce de céréales et produits d’agrofourniture Handel in granen en agrotoelevering

6 6 Avis sur projets d’AR Adviezen over ontwerp KB  Erkenning inrichtingen diervoedersector – Agrèment établissements alimentation animaux  Nadere regels voor erkenningen, toelatingen, … Modalités des agréments, autorisations,…  Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid Autocontrôle, notification obligatoire, traçabilité  Gebruik meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten - Utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture  Bescherming landbouwhuisdieren tijdens vervoer Protection des animaux domestiques agricoles pendant le transport  Bestrijding BVD - Lutte BVD  Koopvernietigende gebreken: EIA, PTBC Vices rédhibitoires: EIA, PTBC

7 7 Andere adviezen uitgebracht: BIOLOGISCHE CONTAMINANTEN (1)  Algemeen: – Actielimieten voor microbiologische contaminanten – Medisch attest voor personeel betrokken bij de productie, … van levensmiddelen – Melding van voedselketeninformatie door de varkenshouder aan het slachthuis  Bluetongue: – Beoordeling van de mogelijkheid tot heropflakkering – Beoordeling van bestrijdingsmaatregelen

8 8 Andere uitgebrachte adviezen: BIOLOGISCHE CONTAMINANTEN (2)  BSE – Risico-evaluatie voor de voedselveiligheid van de besmetting van kopvlees door centraal zenuwstelselweefsel bij rundvee – Evaluatie van de risico’s verbonden aan verschillende modaliteiten tot versoepeling van het actieve bewakingsprogramma (eigen initiat.) – Evaluatie van de risico’s van herziening van het opruimingsbeleid bij BSE bij kleine herkauwers (eigen initiat.)

9 9 Andere uitgebrachte adviezen: CHEMISCHE CONTAMINANTEN (1)  Algemeen: – Inventaris van acties en actiegrenzen voor chemische contaminanten, residuen en additieven  Residuen: – Malachietgroen en leucomalachiet groen: aanwezigheid in gekweekte vis

10 10 Andere uitgebrachte adviezen: CHEMISCHE CONTAMINANTEN (2)  Dioxines / PCB (Incidenten): – Advies over de besmettingsbron van HCL – Mogelijke besmettingsbronnen van rundvee bedrijven te Stabroek en Hoevenen - Vermindering van de concentraties bij besmette runderen (geval Hennuyères)  Pesticiden: – Blootstellingsschatting van de Belgische bevolking aan pesticide residuen via consumptie van fruit en groenten

11 11 Eigen initiatief dossiers in studie  Opduikende chemische risico’s  Carcinogene en/of genotoxische risico’s in levensmiddelen  Risicofactoren voor het opduiken van infectieziekten bij dieren  Prioritisatie van voedselgebonden zoönosen  Risico van antibioticaresistentie overdracht via levensmiddelen

12 12 Eigen initiatief dossier: opduikende chemische risico’s (RCE)  Verduidelijken van het concept a.d.h.v. gevalsstudies  Rangschikken van de risico’s volgens verschillende criteria  Een methode van identificatie en prioritisatie voorstellen  Uitbrengen van aanbevelingen: – voor het controle programma – voor het wetenschappelijk onderzoek

13 13 Eigen initiatief dossier : Carcinogene en/of genotoxische risico’s in levensmiddelen  Inventarisatie van relevante carcinogene en/of genotoxische scheikundige stoffen in levensmiddelen  Studie van de aanwezigheid van deze stoffen in levensmiddelen van de belgische consument  Rangschikken van deze stoffen a.d.h.v. verschillende criteria  Beoordelen van de mogelijkheid om de aanwezigheid van deze stoffen te beperken in levensmiddelen  Beoordelen van eventuele synergieën tussen twee of meer stoffen (toxiciteit)

14 14 Eigen initiatief dossier: risicofactoren van opduikende infectieuze dierziekten  Identificeren van risicofactoren bij het opduiken van infectieuze dierziekten en verbonden met: - het infectieus agens, - de menselijke activiteit, - het dier, - veranderingen in de omgeving  Kwalificeren van het effect van risicofactoren op het risico op opduiken van dierziekten: experten opinie  Identificeren van de meest relevante risicofactoren per ziekte of per dierziekte groep: « early warning » FAVV

15 15 Eigen initiatief dossier: prioritisatie van voedselgebonden zoönosen  Ontwikkelen van een semi-kwantitatieve methodologie om 60 voedselgebonden zoönosen te prioritiseren op basis van 5 criteria: – Volksgezondheid (2) : ernst bij de mens + incidentie bij de mens in B. – Dierlijke sector (2): incidentie bij levende dieren + economische ernst en impact – Voeding (1): incidentie in levensmiddelen/slachthuizen in België  Expert opinie  Vergelijken van de score van iedere zoönose met: - controleprogramma FAVV en/of - aan-/afwezigheid wetgeving en/of - aan-/afwezigheid officieel controleprogramma ziektebestrijding of monitoring  Aanbevelingen FAVV

16 16 Eigen intiatief dossier: overdracht van antibioticumresistentie via levensmiddelen  Overdracht van antibioticumresistentie via met Salmonella gecontamineerde levensmiddelen naar de mens in België  Studie van de invloed van technologische voedingsprocessen op de overdracht van antibioticumresistentie

17 17 WORKSHOP Exploitation scientifique de banques de données pour l'évaluation des risques en sécurité alimentaire Wetenschappelijke exploitatie van databanken voor risico-evaluatie in het kader van de voedselveiligheid

18 18 SCICOM/SCISEC in Europese context  SAFEFOODERA project (Foodsafety research)  EMIDA project (in aanvraag) (Animal disease research)  Deelname aan EFSA-ESCO werkgroepen – “Fostering harmonisation of risk assessment approaches of memberstates” – “Emerging risks”

19 19 Valorisation - Valorisatie  Brochure “Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen” (Workshop 2006)  Publications: – Sanitary control in bovine embryo transfer – Intake of ochratoxin A and deoxynivalenol through beer consumption in Belgium – Contaminants in organically and conventionally produced winter wheat in Belgium – Cadmium in the food chain nearby non-ferrous metal production sites


Download ppt "1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google