De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007

2 2 Activiteiten SciCom in 2007 1. Adviezen 1. Gidsen (uitgebrachte adviezen – adviezen in voorbereiding) 2. Adviezen over ontwerp KB’s 3. Andere adviezen 2. Eigen initiatief dossiers: in voorbereiding 3. Workshop 2007 4. Europese activiteiten 5. Valorisatie

3 3 Aantal adviezen uitgebracht in 2007 (tussentijds bilan) Guides - Gidsen8 Projets d’AR Ontwerp KB 7 Autres - Andere10 Auto-saisines Eigen initiatief 4 TOTAUX - TOTAAL29

4 4 Avis sur les guides / Adviezen over gidsen  Compléments alimentaires Voedingssupplementen  Prod. primaire animale / Primaire dierlijke prod.  Collectivités et maisons de soins Grootkeukens en verzorgingsinstellingen  Fertilisants mineraux - Minerale meststoffen  Entrepreneurs agricoles et horticoles Aannemers land- en tuinbouwwerken  Produits de viande – plats préparés – Salades – Boyaux naturels / Vleesproducten – Bereide maaltijden – Salades – Natuurdarmen  Bonnes pratiques apicoles Goede bijenteeltpraktijken  Entreprises torréfaction - Koffiebranderijen

5 5 Avis en préparation (guides) Adviezen in voorbereiding (gidsen)  Alimentation animale - Dierenvoeders  Dierenvoeders: meetmethode versleping Aliments: métholodologie mesure de contamination croissée  Zuivelindustrie: rauwe melk Industrie laitière: lait cru  Transport routier et entreposage Wegtransport en opslag  Boulangerie – pâtisserie – chocolaterie – glacerie Brood- en banketbakkerij, chocolade-ijsbereiding  Engrais organiques - Organische meststoffen  Négoce de céréales et produits d’agrofourniture Handel in granen en agrotoelevering

6 6 Avis sur projets d’AR Adviezen over ontwerp KB  Erkenning inrichtingen diervoedersector – Agrèment établissements alimentation animaux  Nadere regels voor erkenningen, toelatingen, … Modalités des agréments, autorisations,…  Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid Autocontrôle, notification obligatoire, traçabilité  Gebruik meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten - Utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture  Bescherming landbouwhuisdieren tijdens vervoer Protection des animaux domestiques agricoles pendant le transport  Bestrijding BVD - Lutte BVD  Koopvernietigende gebreken: EIA, PTBC Vices rédhibitoires: EIA, PTBC

7 7 Andere adviezen uitgebracht: BIOLOGISCHE CONTAMINANTEN (1)  Algemeen: – Actielimieten voor microbiologische contaminanten – Medisch attest voor personeel betrokken bij de productie, … van levensmiddelen – Melding van voedselketeninformatie door de varkenshouder aan het slachthuis  Bluetongue: – Beoordeling van de mogelijkheid tot heropflakkering – Beoordeling van bestrijdingsmaatregelen

8 8 Andere uitgebrachte adviezen: BIOLOGISCHE CONTAMINANTEN (2)  BSE – Risico-evaluatie voor de voedselveiligheid van de besmetting van kopvlees door centraal zenuwstelselweefsel bij rundvee – Evaluatie van de risico’s verbonden aan verschillende modaliteiten tot versoepeling van het actieve bewakingsprogramma (eigen initiat.) – Evaluatie van de risico’s van herziening van het opruimingsbeleid bij BSE bij kleine herkauwers (eigen initiat.)

9 9 Andere uitgebrachte adviezen: CHEMISCHE CONTAMINANTEN (1)  Algemeen: – Inventaris van acties en actiegrenzen voor chemische contaminanten, residuen en additieven  Residuen: – Malachietgroen en leucomalachiet groen: aanwezigheid in gekweekte vis

10 10 Andere uitgebrachte adviezen: CHEMISCHE CONTAMINANTEN (2)  Dioxines / PCB (Incidenten): – Advies over de besmettingsbron van HCL – Mogelijke besmettingsbronnen van rundvee bedrijven te Stabroek en Hoevenen - Vermindering van de concentraties bij besmette runderen (geval Hennuyères)  Pesticiden: – Blootstellingsschatting van de Belgische bevolking aan pesticide residuen via consumptie van fruit en groenten

11 11 Eigen initiatief dossiers in studie  Opduikende chemische risico’s  Carcinogene en/of genotoxische risico’s in levensmiddelen ---------  Risicofactoren voor het opduiken van infectieziekten bij dieren  Prioritisatie van voedselgebonden zoönosen  Risico van antibioticaresistentie overdracht via levensmiddelen

12 12 Eigen initiatief dossier: opduikende chemische risico’s (RCE)  Verduidelijken van het concept a.d.h.v. gevalsstudies  Rangschikken van de risico’s volgens verschillende criteria  Een methode van identificatie en prioritisatie voorstellen  Uitbrengen van aanbevelingen: – voor het controle programma – voor het wetenschappelijk onderzoek

13 13 Eigen initiatief dossier : Carcinogene en/of genotoxische risico’s in levensmiddelen  Inventarisatie van relevante carcinogene en/of genotoxische scheikundige stoffen in levensmiddelen  Studie van de aanwezigheid van deze stoffen in levensmiddelen van de belgische consument  Rangschikken van deze stoffen a.d.h.v. verschillende criteria  Beoordelen van de mogelijkheid om de aanwezigheid van deze stoffen te beperken in levensmiddelen  Beoordelen van eventuele synergieën tussen twee of meer stoffen (toxiciteit)

14 14 Eigen initiatief dossier: risicofactoren van opduikende infectieuze dierziekten  Identificeren van risicofactoren bij het opduiken van infectieuze dierziekten en verbonden met: - het infectieus agens, - de menselijke activiteit, - het dier, - veranderingen in de omgeving  Kwalificeren van het effect van risicofactoren op het risico op opduiken van dierziekten: experten opinie  Identificeren van de meest relevante risicofactoren per ziekte of per dierziekte groep: « early warning » FAVV

15 15 Eigen initiatief dossier: prioritisatie van voedselgebonden zoönosen  Ontwikkelen van een semi-kwantitatieve methodologie om 60 voedselgebonden zoönosen te prioritiseren op basis van 5 criteria: – Volksgezondheid (2) : ernst bij de mens + incidentie bij de mens in B. – Dierlijke sector (2): incidentie bij levende dieren + economische ernst en impact – Voeding (1): incidentie in levensmiddelen/slachthuizen in België  Expert opinie  Vergelijken van de score van iedere zoönose met: - controleprogramma FAVV en/of - aan-/afwezigheid wetgeving en/of - aan-/afwezigheid officieel controleprogramma ziektebestrijding of monitoring  Aanbevelingen FAVV

16 16 Eigen intiatief dossier: overdracht van antibioticumresistentie via levensmiddelen  Overdracht van antibioticumresistentie via met Salmonella gecontamineerde levensmiddelen naar de mens in België  Studie van de invloed van technologische voedingsprocessen op de overdracht van antibioticumresistentie

17 17 WORKSHOP 23-11-2007 Exploitation scientifique de banques de données pour l'évaluation des risques en sécurité alimentaire Wetenschappelijke exploitatie van databanken voor risico-evaluatie in het kader van de voedselveiligheid

18 18 SCICOM/SCISEC in Europese context  SAFEFOODERA project (Foodsafety research)  EMIDA project (in aanvraag) (Animal disease research)  Deelname aan EFSA-ESCO werkgroepen – “Fostering harmonisation of risk assessment approaches of memberstates” – “Emerging risks”

19 19 Valorisation - Valorisatie  Brochure “Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen” (Workshop 2006)  Publications: – Sanitary control in bovine embryo transfer – Intake of ochratoxin A and deoxynivalenol through beer consumption in Belgium – Contaminants in organically and conventionally produced winter wheat in Belgium – Cadmium in the food chain nearby non-ferrous metal production sites


Download ppt "1 Activiteiten van het Wetenschappelijk Comité in 2007 (tussentijds bilan) Vergadering van het Raadgevend Comité 24 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google