De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET BTV8 Raadgevend comité 23 april 2008 Federaal Agentschap voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET BTV8 Raadgevend comité 23 april 2008 Federaal Agentschap voor."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET BTV8 Raadgevend comité 23 april 2008 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Actuele situatie Europa: –6 serotypes actief –17 Europese landen zijn betrokken –> 50.000 besmette veehouderijen in 2007-2008 –serotypes 1 en 8 nog volop in uitbreiding België –in 2007 bijna 7.000 besmette veehouderijen geregistreerd voor serotype 8 –> 90% seroprevalentie in januari 2008 (monitoring) –hoge morbiditeit en mortaliteit bij schapen

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

4 Gemiddeld aantal besmette bedrijven in België in 2006 en 2007 (uitgevlakt per week)

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vaccinatieprogramma’s in de EU 11 lidstaten hebben goedgekeurde programma’s die door de EU financieel ondersteund worden doelstellingen : –verminderen van klinische problematiek en het aantal uitbraken –verspreiding van BTV indijken –handel in levende dieren vergemakkelijken –op langere termijn: eradicatie resultaten: –sinds 2001 goede resultaten voor serotypes 1, 2, 4, 9 in FR, IT, SP en PT (levend en geïnactiveerde vaccins)

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Doelstellingen in BE verplichte vaccinatie van –alle schapen –alle runderen, uitgezonderd vleeskalveren al deze dieren geboren voor 1 sep 2008 moeten gevaccineerd zijn ten laatste op 31 dec 2008 vrijwillige vaccinatie van –geiten –herten –vleeskalveren –andere gevoelige dieren

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vaccins algemeen : –geïnactiveerd vaccin tegen BTV8 –6.000.000 doses besteld via algemene offerteaanvraag –toegekend aan Mérial SAS (M) Fort-Dodge Animal Health (FD) vaccins zijn niet geregistreerd, maar hebben enkel een tijdelijke gebruiksvergunning –M: schapen en runderen BTVPUR ® AlSap 8 –FD: runderen Zulvac ® 8 bovis

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Leverschema

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Prioriteiten Gezien de levering in schijven is prioritiseren nodig om vaccin zo efficiënt mogelijk te gebruiken : 1.schapen 2.runderen < 2 j (uitz. vleeskalveren) fokstieren 3.runderen > 2 j 4.vrijwillige vaccinatie: vleeskalveren, geiten, herten, andere gevoelige dieren

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Organisatie van de campagne draaiboek vaccinatie: –deel groothandelaar-verdelers –deel dierenartsen –deel veehouders verspreiding: –mailadressen dierenartsen –website –informatieavonden: dierenartsen via de PCE (10 avonden tussen 21 en 29 april) veehouders in Vlaanderen via Vlaamse gewest (5 avonden tussen 13 en 29 mei)

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

12 Bestellen van vaccin kan enkel bij één van de 9 deelnemende groothandelaar-verdelers voorbestelling tussen 21 en 28 april: betreft enkel vaccins nodig in de komende maanden voor –schapen –runderen < 2 j FAVV kan bestelling goedkeuren, partieel goedkeuren of afkeuren

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vaccineren mag enkel door dierenarts –op geregistreerde beslagen (Sanitel) –bij correct geïdentificeerde dieren –FAVV biedt hobbyhouders de mogelijkheid om zich te regulariseren zonder sanctie (zie website FAVV of DGZ) goede planning door dierenarts is essentieel om vaccin rechtvaardig te verdelen en daar te vaccineren waar de nood het hoogst is

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Registreren van de vaccinaties gebeurt door de DA op 2 niveau’s: –op de veehouderij d.m.v. een vaccinatielijst –aan het FAVV d.m.v. een webapplicatie of een papieren vaccinatierapport daarnaast kan een individuele attestering van de vaccinatie van bepaalde dieren aan de dierenarts gevraagd worden door de veehouder

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Registratie op de veehouderij noodzakelijk –als bewijs van vaccinatie –om vaccinatiestatus van dieren te kunnen attesteren (bijv. bij verkoop, export) is individueel, dus per gevaccineerd dier informatie omtrent de vaccinatie noteren in een vaccinatielijst –identificatie van het dier –datum 1ste vaccinatie –datum 2de vaccinatie (rund) –naam vaccin

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Rapporteren aan het FAVV noodzakelijk –als bewijs van goed gebruik van vaccin –om vergoeding aan veehouder te kunnen betalen (€ 4 per rund; € 1,5 per schaap, geit, hert) is niet individueel, maar is een rapportering op beslagniveau binnen 7 dagen na vaccinatie

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen te vermelden gegevens –beslagnummer –vaccinatiedatum –per vaccinatiedatum, diersoort en aard van vaccinatie: diersoort (rund, vleeskalveren, schaap, geit, hert) gebruikte vaccin (Mérial, Fort-Dodge) aantal gevaccineerde dieren aantal gebruikte doses (incl. “verloren” doses) aard vaccinatie –primovaccinatie 1ste injectie –primovaccinatie 2de injectie –opvolgingsvaccinatie (enkel vanaf 2009)

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kan op 2 manieren –via webapplicatie te bereiken via DGZ en ARSIA met gepersonaliseerde login/paswoord –dierenarts, die reeds toegang heeft tot DGZ online of CERISE (ARSIA), heeft automatisch toegang met dezelfde gegevens –andere dierenarts: aanvragen bij DGZ en ARSIA mogelijkheid om zelf rapporten af te drukken kosteloos –via DGZ en ARSIA papieren vaccinatierapport over te maken aan DGZ en ARSIA registratie door DGZ en ARSIA te betalen aan DGZ en ARSIA

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Administratieve verplichtingen verplicht voor alle actoren om goede gebruik van vaccin te bewijzen: –bestelbon –bewijs van levering –toedienings- en verschaffingsdocument van het vaccin –bewijs van de facturatie van de kosten aan de veehouder –bewijs van betaling door veehouder moeten kunnen voorgelegd worden aan –FAVV en FAGG –EU in het kader van de audit omtrent de cofinanciering

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Financiële aspecten vaccin –wordt kosteloos ter beschikking gesteld –FAVV draagt kosten van de distributie door groothandel vaccinatie –FAVV en Fonds betalen enkel een vergoeding aan de veehouder (op voorwaarde dat de dierenarts de vaccinaties correct heeft geregistreerd) –dierenarts moet zich voor alle activiteiten door de veehouder laten betalen (vaccineren, attesteren, registreren) –DGZ en ARSIA rekenen kosten aan voor registreren van vaccinatierapporten en afleveren van inventarissen

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Begeleidingscomités worden in elke PCE opgericht om klachten omtrent de campagne en de verdeling van de vaccins te behandelen samengesteld uit –PCE –vertegenwoordigers van dierenartsen –vertegenwoordigers van de veehouders te bereiken op de normale coördinaten van de PCE vanaf mei


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET BTV8 Raadgevend comité 23 april 2008 Federaal Agentschap voor."

Verwante presentaties


Ads door Google