De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe komt het geld bij het wegonderhoud?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe komt het geld bij het wegonderhoud?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe komt het geld bij het wegonderhoud?
Ilja de Wolf Gemeente Apeldoorn / Vereniging Stadswerk Nederland & Martin Noorlander Gemeente Apeldoorn

2 Inhoud Apeldoorn en verhardingen Arena’s
7 succesfactoren uit de praktijk Afsluiting

3 Apeldoorn en verhardingen
400 ha asfalt en 360 ha elementen Budget (in 2005) : € 1,8 mln (CROW: ruim 7 mln) inwoners 1.500 ambtenaren 5 diensten, dienst openbare ruimte Apeldoorn is de 12e of 13 e gemeente van Nederland en de grootste gemeente van Gelderland. Cijfers uit 2005, meer om een beeld te schetsen.

4 Apeldoorn en verhardingen
Apeldoorn is de 12e of 13 e gemeente van Nederland en de grootste gemeente van Gelderland. Cijfers uit 2005, meer om een beeld te schetsen.

5 Arena’s Gemeenteraad College Concernmanagement Eigen dienst Werkvloer
Om het verhaal goed te snappen, moet je je realiseren dat je een aantal “arena’s”doormoet, voordat je daadwerkelijk geld kan krijgen. TBV nieuw budgetclaims dienen alle afdelingen wat in en dan wordt binnen eigen dienst geprioriteerd wat wel en niet aan concernmanagement wordt aangeboden. Concernmanagement weegt weer af wat zij aan willen bieden irt finaciele ruimte aan het college en college gaat zelfs ook nog trechteren en uiteindelijk kand e raad alles zomaar weer wegamenderen.

6 Arena’s Gemeenteraad College Concernmanagement Eigen dienst Werkvloer
Andersom geldt dit ook, bijvoorbeeld duurzaamheid, dat wil de politiek, maar er is geen geld voor, dan strandt dat vaak toch ergens onderweg naar de werkvloer of in afgezwakte vorm. Teerhoudend asfalt komt bij ons niet in college of raad, maar de brief of besluit wordt doorgezet naar afdelingsleiding en die kiest dan om dat wel of niet te doen. Ander mooi voorbeeld is FSC hout, raad wil het wel, maar werkvloer moet het ook echt belangrijk vinden!

7 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na 6-8 jaar lang wethouder gehad, die het niet wilde horen en zijn eigen keuzes maakte, waardoor de afdeling niet eens meer durfde te vertellen. Wethouder wilde wel aan openbare ruimte doen, maar met sociale insteek, dus als burgers zelf kiezen gaat het aantal klachten omlaag, maar die willen liever een mooi stukje groen een speeltoestel of geen hondenpoep en bekommeren zich minder om de staat van asfaltwegen, zeker als je roept dat hen “hun geld”is end at zij mogen beslissen over de besteding. Welke burger gaat dat dan uitgeven aan een nieuwe asfaltlaag op de rondweg! Daardoor geen degelijk/grondig aanpak openbare ruimte Afdeling durfde eigenlijk niet meer te beginnen over wat ze echt belangrijk vonden: onderhoud van wegen ook op lange termijn. Dus toen we in 2004 een nieuwe wethouder kregen zijn we direct maar wel; heel voorzichtig (wetouder was van zelfde partij als vorige wethouder) begonnen over de openbare ruimte (durf het te vertellen)

8 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na Uiteindelijk begin 2005 wilde de wethouder wel eens mee naar buiten Goed bedacht wat de afdeling hem wilde laten zien (gebruik momentum) Het onderwerp van de excursie werd slechte verhardingen

9 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na Hele middag in een busje rondgereden en staat van verhardingen laten zien Wethouder komt thuis en spreekt zijn vrouw en die vraagt zich af waarom hij daar een middagje voor in een busje had moeten zitten, dat had ze hem ook wel kunnen vertellen (“geluk”)

10 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na Van wethouder opdracht om staat van verhardingen in beeld te brengen: gestart met inspecties. Moest wel klaar voor oktober 2005, want er kwamen verkiezingen aan (gebruik momentum) 1e arena binnen de dienst, totale openbare ruimte in quick scan, alleen lichtmasten en verhardingen leven over, want dat verhaal was hard en niet door te prikken (sessie met management van de dienst) (goed verhaal cijfers moeten kloppen) 25 november 2005 toen was Apeldoorn het middelpunt van de zwaarste sneeuwval van de laatste decennia, weer momentum, oei oei oei wat is zo’n winter slecht voor het asfalt!! Asfaltschade viel nu bijna onder overmacht, want na zo’n winter is veel asfaltschade natuurlijk niet te voorkomen, zelfs niet als goed besturend wethouder.

11 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na We zitten inmiddels in 2006 Onderzoek Reesink affaire (45-70 mln), college treedt af Verkiezingen, Claim bedrijf Reesink (45-70 mln), dus financien goed op orde, Wethouder verhardingen werd beoogd wethouder financien, Grote claim voor verhardingen, dus overdrachtsdossier voor collegeakkoord Wethouder belt op, 7 mln wat kan je dan? Bel je zo terug, rennen naar martin, wat kunnen we voor 7mln, verder je mond houden, technisch draaien en keren, nou je eh etc, we halen bijna veiligheid, maar niet alles prima doen we wveiligheid, nee dat stel je te simplistisch voor….toch teruggebeld, we kunnen veiligheid oplossen: veiligheid, sluit politiek mooi aan! (gebruik momentum) Opgenomen in collegeakkoord dat er een plan van aanpak moest komen, mei 2006 tevens was al bepaald dat we moesten uitvoeren in 2007 en 2008, dus we waren zeker niet klaar na het plan van aanpak. Afspraak van de wethouder moet je als dienst goed nakomen. Wethouder moet vertrouwen hebben dat hij ervoor kan gaan en zich er geen buil aan kan vallen (kom politiek afspraken na)

12 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na Plan van aanpak geschreven, maar veel te technisch, je moet aansluiten bij de belevingswereld van de beslissers (aansluiten bij beslissers) Wie kent namen van de wethouders, welke partij is het grootst, hoe kijken die ernaar, welke directeur heeft ook ene grote claim, etc etc. Het verhaal moet inhoudelijk niet doorgeprikt kunnen worden, maar ze moeten zich er ook iets bij voor kunnen stellen. Duurzaamheid van een verharding wordt door velen uitgelegd als een verharding die de bronnen van de wereld op lange termijn niet schaadt, werden zelf vragen gesteld irt energieopwekking, duurzaamheid werd technische staat Waarom kost zo’n klein scheurtje? Nou zoveel geld? Dat werd het dakpaneffect. Nu weet u beter dan ik dat asfalt is opgebouw in laagjes, etc (afstemming techniek en bestuur) Tevens een excursie gedaan met raadsleden echt kijken in het veld, meeste indruk een boorkern, waarbij een kleinsheurtje te zoen was, maar toen we de kern draaide ze konden zien dat de scheur door drie lagen heen was….en daarom is zo’n klein scheurtje zo duur Plan van aanpak gereed en vastgesteld in november 2006, al 2,5 jaar na eerste gesprek met wethouder!

13 7 succesfactoren uit de praktijk
Goed verhaal, cijfers moeten kloppen Durf het te vertellen Aansluiten bij beslissers “Geluk” Gebruik momentum Goed (doorzicht) vervolg Kom (politieke) afspraken na In plan van aanpak doorzicht naar vervolg, scenario’s wat gebeurt er bij welke keuze (goed doorzicht op vervolg). Uitvoering duurde 2 jaar (2007 en 2008) wisten dat we een tekort hebben, dus wilde raad aangehaakt houden. Daarom na vaststelling voor elementen in elke wijk een opening, met de wijk of dorpsraad, de raadsleden uit de buurt, vlak voor de politiek markt, elke donderdag, daarvoor eten alle raadsleden met zijn allen, dus cadeuatje met een stentikhamer met inspectie of een stevige moker, waar ze tijdens het eten, maar ook tijdens de vergadering mee moeten slepen, raadsleden rakend daardoor met elkaar in gesprek over die verhardingen. Tevens werd de raad elk kwartaal speciaal geïnformeerd over de voortgang. Na uitvoering van de werkzaamheden wederom inspectie en de technische inschatting van de scenario’s bleek te kloppen! Dus nieuwe aanvraag voor financiering was eigenlijk al aangekondigd

14 Afsluiting Vervolg extra financiering Structureel politiek item
Structureel geld openbare ruimte Raad heeft de signalen opgepikt, maar is zo geschrokken van de bedragen uit het asfalt dat we een rekenkameronderzoek aan de broek kregen of we alles nu wel zo efficïent en effectief besteedden. Price waterhouse coopers bevestigde het, gemeente doet het goed, meet zeer schaarse middelen over gehele breedte voor openbare ruimte Afgelopen maand heeft de gemeenteraad vanaf 2010 structureel meer geld beschikbaar gesteld voor openbare ruimte, iets dat 5,5 jaar geleden dus begon met een gesprekje met de wethouder


Download ppt "Hoe komt het geld bij het wegonderhoud?"

Verwante presentaties


Ads door Google