De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd."— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 COLLEGEBIJEENKOMSTEN theorie – matrix – beton – staal – hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal – berekenen – tekenen buiten-opdracht

3 Elke dinsdag: week 1 t/m week 8: collegebijeenkomst Om de week donderdag week 2 t/m week 9: bespreking op afspraak week 10 tentamen

4 BEREKENINGEN – COMPUTERBEREKENING – VERDIEPINGSVLOER – 1 BALK ONDER DE VLOER – DAKCONSTRUCTIE – BETONKOLOM TEKENINGEN – VERDIEPINGSVLOER – BETONBALK – DAKCONSTRUCTIE – BETONKOLOM MODULEWIJZER op Ribacs-site WERKEN MET TWEETALLEN

5 BETON – balken en vloeren op meerdere steunpunten – momentcoëfficentmethode – T-balken – drukwapening – 2- en 4-zijdig opgelegde vloeren – kolommen BOEK – CB 2 Construeren in beton – DICTAAT B 1.32 – Tabellenboek

6 STAAL – KIPCONTROLE – VERGELIJKSPANNINGEN – KOLOMMEN  KNIK BOEK: – BASISBOEK (over) spannend staal – DICTAAT B 1.32 – Tabellenboek

7 HOUT – KOLOMMEN  KNIK geen BOEK: – DICTAAT B 1.32 – Op ribacs-site

8 Eindcijfer TENTAMEN - OPDRACHT eindcijfer: – tentamencijfer : 60 % – opdrachtcijfer: 40 % geen opdrachtcijfer of geen tentamencijfer deelcijfers: minimaal 4,5 deelcijfer < 4,5 ?  eindcijfer = 1  eindcijfer ≤ 4

9 Herkansing TENTAMEN : bij cijfer ≤ 5,5: opnieuw maken (binnen 1 jaar afronden, daarna alles opnieuw doen) Herkansing OPDRACHT: – bij cijfer > 4,0: aanvulling mogelijk – bij cijfer < 4,0: geen herkansing Inleveren uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden van het eindcijfer Herkansing alleen indien eindcijfer < 6

10 TOETSING VAN EEN CONSTRUCTIE Schematiseer de constructie → rekenschema Bepaal de belastingen op de constructie Bepaal de weerstand (sterkte, stijfheid) van de constructie Controleer de constructie: unity check (u.c.)

11 Permanente belastingen (plaatsgebonden belast.): Eigen gewicht dragende- en niet-dragende delen, Gronddruk, Waterdruk, Opgelegde vervormingen Veranderlijke belastingen (vrije belast.): Belasting door personen, inrichting van ruimten, Sneeuw, Verkeer, Wind Bijzondere belastingen: Brand, Explosie, Aardbeving e.d. Laststelsel: Belastingen door voertuigen

12 BELASTINGEN Permanente belasting Permanente belasting -karakteristiek-: Aanwezig gedurende de gehele referentieperiode Kan variaties in waarde doormaken De juiste waarde is redelijk goed vast te stellen Altijd ‘lange-duur’ belastingen Altijd ‘statisch’ Altijd plaatsgebonden

13 BELASTINGEN Veranderlijke belasting Veranderlijke belastingen hebben als kenmerk: niet altijd aanwezig tijdens de referentieperiode variëren vaak sterk in grootte tijdens referentie periode vaak puntlast of laststelsel vaststellen representatieve waarde is lastig grootte is afhankelijk van belastingduur plaatsgebonden óf vrij plaatsbaar statisch óf dynamisch

14 BELASTINGEN overige Veranderlijke belasting – Sneeuwbelasting – Verkeersbelasting – Windbelasting Bijzondere belasting

15 BELASTINGEN Veranderlijke (extreme) belasting De grootte van een veranderlijke belasting is afhankelijk van: type gebouw gebruiksfunctie van het gebouw type berekening dat uitgevoerd moet worden

16 BELASTINGEN - notaties G = permanente belasting b.v. p eg = eigen gewicht p rb = rustende belasting p g = p eg + p rb = totale permanente belasting Q = veranderlijke belasting Q e = extreme waarde van de veranderlijke belasting (kans gedurende levensduur wordt overschreven is klein) = representatieve waarde Q m = γ Q e = momentane waarde van de veranderlijke belasting (op een willekeurig tijdstip waarschijnlijk aanwezig.)

17 vlaklast – gelijkmatig / niet- gelijkmatig lijnlast – gelijkmatig / niet- gelijkmatig puntlast laststelsel p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m 2 ) q = gelijkmatige verdeelde belasting per lengte (kN/m 1 ) F = puntlast (kN) BELASTINGEN ALGEMEEN

18

19 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties Uiterste grenstoestand - UGT – fundamentele belastingscombinatie 1,2 G + 1,5 Q (1 veld extreem - rest moment. p e <4 kN/m 2 ) 1,35 G Bruikbaarheidsgrenstoestand - BGT – incidentele belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q (1veld extreem - rest moment. p e <4 kN/m 2 ) – momentane belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q m

20

21 P rep <  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

22 P rep  kN/m 2 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

23

24 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand P rep  kN/m 2

25 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand P rep <  kN/m 2

26 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

27 MOMENTEN q d = coëfficiënt. 0,001. q d. l 2 42 125 85 2811528 100 855085 100 28100 28 85 60 55 855560 85 100 85 2810085 28 M veld = 1 / 8. q d. l 2 M steunpunt = 1 / 3. M veld = 1/3 *125 / 1000 = 42 / 1000. M veld = 125 / 1000. q d. l 2

28 DWARSKRACHTEN V d = coëfficiënt. q d. L 0,5 0,60,5 0,60,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,60,5 0,60,5 0,60,5 0,5. q d. l

29 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd."

Verwante presentaties


Ads door Google