De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 COLLEGEBIJEENKOMSTEN
theorie matrix beton staal hout BESPREKINGEN matrixopdracht opdracht beton-staal berekenen tekenen buiten-opdracht

3 Elke dinsdag: week 1 t/m week 8: collegebijeenkomst Om de week donderdag week 2 t/m week 9: bespreking op afspraak week 10 tentamen

4 MODULEWIJZER op Ribacs-site
WERKEN MET TWEETALLEN TEKENINGEN VERDIEPINGSVLOER BETONBALK DAKCONSTRUCTIE BETONKOLOM BEREKENINGEN COMPUTERBEREKENING VERDIEPINGSVLOER 1 BALK ONDER DE VLOER DAKCONSTRUCTIE BETONKOLOM

5 BETON BOEK balken en vloeren op meerdere steunpunten
momentcoëfficentmethode T-balken drukwapening 2- en 4-zijdig opgelegde vloeren kolommen BOEK CB 2 Construeren in beton DICTAAT B 1.32 Tabellenboek

6 STAAL BOEK: KIPCONTROLE VERGELIJKSPANNINGEN KOLOMMEN  KNIK
BASISBOEK (over) spannend staal DICTAAT B 1.32 Tabellenboek

7 HOUT KOLOMMEN  KNIK geen BOEK: DICTAAT B 1.32 Op ribacs-site

8 Eindcijfer TENTAMEN - OPDRACHT eindcijfer: geen opdrachtcijfer
tentamencijfer : 60 % opdrachtcijfer: 40 % geen opdrachtcijfer of geen tentamencijfer deelcijfers: minimaal 4,5 deelcijfer < 4,5 ?  eindcijfer = 1  eindcijfer ≤ 4

9 Herkansing alleen indien eindcijfer < 6
Herkansing TENTAMEN: bij cijfer ≤ 5,5: opnieuw maken (binnen 1 jaar afronden, daarna alles opnieuw doen) Herkansing OPDRACHT: bij cijfer > 4,0: aanvulling mogelijk bij cijfer < 4,0: geen herkansing Inleveren uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden van het eindcijfer

10 TOETSING VAN EEN CONSTRUCTIE
Schematiseer de constructie → rekenschema Bepaal de belastingen op de constructie Bepaal de weerstand (sterkte, stijfheid) van de constructie Controleer de constructie: unity check (u.c.)

11 Permanente belastingen (plaatsgebonden belast.):
Eigen gewicht dragende- en niet-dragende delen, Gronddruk, Waterdruk, Opgelegde vervormingen Veranderlijke belastingen (vrije belast.): Belasting door personen, inrichting van ruimten, Sneeuw, Verkeer, Wind Bijzondere belastingen: Brand, Explosie, Aardbeving e.d. Laststelsel: Belastingen door voertuigen

12 BELASTINGEN Permanente belasting
Permanente belasting -karakteristiek-: Aanwezig gedurende de gehele referentieperiode Kan variaties in waarde doormaken De juiste waarde is redelijk goed vast te stellen Altijd ‘lange-duur’ belastingen Altijd ‘statisch’ Altijd plaatsgebonden

13 BELASTINGEN Veranderlijke belasting
Veranderlijke belastingen hebben als kenmerk: niet altijd aanwezig tijdens de referentieperiode variëren vaak sterk in grootte tijdens referentie periode vaak puntlast of laststelsel vaststellen representatieve waarde is lastig grootte is afhankelijk van belastingduur plaatsgebonden óf vrij plaatsbaar statisch óf dynamisch

14 BELASTINGEN overige Veranderlijke belasting Sneeuwbelasting
Verkeersbelasting Windbelasting Bijzondere belasting

15 BELASTINGEN Veranderlijke (extreme) belasting
De grootte van een veranderlijke belasting is afhankelijk van: type gebouw gebruiksfunctie van het gebouw type berekening dat uitgevoerd moet worden

16 BELASTINGEN - notaties
G = permanente belasting b.v. peg = eigen gewicht prb = rustende belasting pg = peg + prb = totale permanente belasting Q = veranderlijke belasting Qe = extreme waarde van de veranderlijke belasting (kans gedurende levensduur wordt overschreven is klein) = representatieve waarde Qm = γ Qe = momentane waarde van de veranderlijke belasting (op een willekeurig tijdstip waarschijnlijk aanwezig.)

17 p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m2)
BELASTINGEN ALGEMEEN vlaklast gelijkmatig / niet-gelijkmatig lijnlast puntlast laststelsel p = gelijkmatige verdeelde belasting per oppervlak (kN/m2) q = gelijkmatige verdeelde belasting per lengte (kN/m1) F = puntlast (kN)

18

19 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID Belastingsfactoren/-combinaties
Uiterste grenstoestand - UGT fundamentele belastingscombinatie 1,2 G + 1,5 Q (1 veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) 1,35 G Bruikbaarheidsgrenstoestand - BGT incidentele belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Q (1veld extreem - rest moment. pe<4 kN/m2) momentane belastingscombinatie 1,0 G + 1,0 Qm

20

21 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand
Prep < 4 kN/m2

22 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand
Prep ³ 4 kN/m2

23 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

24 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand
Prep ³ 4 kN/m2

25 BELASTINGSCOMBINATIES Incidenteel, liggers, bruikbeidstoestand
Prep < 4 kN/m2

26 BELASTINGSCOMBINATIES Fundamenteel, liggers, uiterste grenstoestand

27 MOMENTEN qd = coëfficiënt . 0,001 . qd . l2
Mveld = 1/8 . qd . l2 Msteunpunt = 1/3 . M veld = 1/3 *125/1000 = 42/ M veld = 125/ qd . l2 MOMENTEN qd = coëfficiënt . 0,001 . qd . l2 42 125 85 28 115 100 50 60 55

28 DWARSKRACHTEN Vd = coëfficiënt . qd . L
0,5 0,6 0,5

29 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 01"

Verwante presentaties


Ads door Google