De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CE-markering en proeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "CE-markering en proeven"— Transcript van de presentatie:

1 CE-markering en proeven
Opdrachtgever (er is) niks aan de hand? Ir. Sjoerd Mangnus Sinds 1 maart 2008 zijn we al bezig met de Europese regelgeving, dit moet toch gesneden koek zijn voor u, voor mij? Hierbij mijn mededeling voor deze lezing: Opdrachtgever niks aan de hand? Of Opdrachtgever er is niks aan de hand! Ik ga u proberen te laten zien dat er meer aan de hand is dan er op het eerste oog valt te ontdekken, zonder in veel details te kunnen.

2 RAW CE markering Als jullie deze sheet bekijken ziet u geen overeenkomsten tussen de oude raw, een vooronderzoek en de nieuwe raw en de CE-markering. Er is sinds 1 maart 2008 veel veranderd, met de woorden er is niks aan de hand wordt de impact van CE-markering te niet gedaan. Aannemers zijn druk hun producten aan het onderzoeken, classificeren, toetsen aan de eisen en aan het verder ontwerpen. Opdrachtgevers en aannemers komen met oude RAW bestekken en nieuwe RAW bestekken aan, kan dit klopt dit, wat staat er? Waar moeten we aan voldoen, is dit correct, allemaal vragen die bij u en mij voorbij komen. Kan dit, Mag dit, Klopt dit Al met al CE-markering is meer dan proeven doen, Ce-markering is wetgeving, taalwijziging andere eigenschappen, overgangsregeling, databases en nog veel meer. In de komende 10 minuten krijgt u een opsomming aan veranderingen/nieuwe zaken waar u iets moet mee doen, enerzijds vertalen in bestekken anderzijds goed mee omgaan want wij zijn er nog niet helemaal klaar voor.

3 Nieuwe eigenschappen Richtlijn bouwproducten
Technische specificaties basis CE-markering Gebruiksveiligheid Geluidshinder Energiebesparing en warmtebehoud Brandveiligheid Hygiëne, gezondheid en milieu Mechanische sterkte en stabiliteit Holle ruimte Watergevoeligheid Stijfheid Vermoeiing Weerstand tegen permanente vervorming Hier ziet u de eigenschappen die onderzocht moeten worden, geen marshall eigenschappen meer, maar Watergevoeligheid, stijfheid, vermoeiing, permanente vervorming. Deze resultaten zijn de functionele eigenschappen van het product.

4 Nieuwe onderzoeksmethoden
Watergevoeligheid Vervormingweerstand vijzel proefstuk Stijfheid en Vermoeiing Schematische weergave van de proeven, van eenvoudige proeven met veel empirie zijn we gegaan naar complexe proeven waar we moeten vaststellen wat de resultaten zijn per product, hier komen goede resultaten uit maar ook verrassingen. Mengsels die zich in de praktijk goed gedragen doen dat ook in de proeven, echter sommige producten die al vele jaren met goed gevolg worden vervaardigd gedragen zich niet volgens de verwachting. We doen functioneel onderzoek met als doel uit eindelijk de producten te kunnen ontwikkelen en toepassen in onze ontwerpsystematiek. Hiervoor moeten wij nog veel data verzamelen (empirie), het vullen van de database is hiervoor een middel. Deze proeven kosten veel tijd, hierdoor zijn aannemers genoodzaakt om in de veelheid van producten die u de opdrachtgever voorschrijft keuzes te maken. Mogelijk resulteert dit in een reductie van het aantal mengsels per asfaltcentrale, tijd zal het ons vertellen, u kunt daarbij een bijdrage leveren door gebruik te maken van de mengsels conform de standaard RAW 2005 en aanvulling en hierbij geen aanvullende eisen te stellen in uw contract. Met betrekking tot de gehanteerde eis stelling in de RAW 2005 en aanvulling : Dit is een best guess, een inschatting. Dit is geen harde wetenschap, wij de aannemers, VBW-asfalt en CROW zijn samen aan het kijken of deze eisen gerealiseerd kunnen worden. Frame Proefstuk Vijzel Voetplaat Verplaatsings - opnemer

5 Nieuwe taal Deklaag Relatie van de functie van de weg tot de
mengseleigenschappen van de deklaag D1-A D1-B D2 D3 D4 D5 Toepassingsgebied Stroomweg wegtype-indeling volgens Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u handboek wegontwerp Gebiedsontsluitingsweg 70 km/u Gebiedsontsluitingsweg 50 km/u Erftoegangsweg 60 km/u Erftoegangsweg 30 km/u Auto(snel)weg Provinciale weg publicatie 147 "wegbeheer" Wijkontsluitingsweg Buurtontsluitingsweg Wijkstraat Winkelerf Fietspad Vrachtautointensiteit (VA) > 2500 per richting per werkdag 1000 < VA ? 2500 250 < VA 1000 50 < VA 250 5 < VA 50 5 Voor wegen met meer dan 2500 vrachtwagens per etmaal per richting zal voor de categorie D1-A nog een nadere eisstelling worden ontwikkeld De Ce-markering brengt een nieuwe taal met zich mee, een van Asfaltconcrete, Surf, Bind, Base, nieuwe verkeersklassen, en andere eigenschappen. Gelukkig zijn er middelen en hebben vele bedrijven die ter beschikking gesteld om te gebruiken. Echter deze middelen zijn niet exact en zeggen vaak niet wat er in een bestek aan regelgeving is gewijzigd. Aan het oppervlak lijkt het beperkt en overzichtelijk, echter verder kijkend is Leer de taal spreken en ken de inhoud hier mee wordt voorkomen dat er onvolkomenheden staan in een bestek en er discussie na aanbesteding over ontstaat.

6 Veel verschillende data en afspraken
Vanaf 1 maart 2008 (RAW aanvulling) Overgangsregeling 1 maart 2008 t/m 1 september 2008 1 september 2008 t/m 1 maart 2009 RAW-mengsels: Beproeving volgens Type Testing Aanbesteding na 1 november 2008 Aanvulling is automatisch van toepassing op de standaard RAW 2005!!! Vanaf 1 maart 2009 Alle asfaltmengsels conform Type Testing Sinds 1 maart 2008 is de Europese regelgeving ingevoerd en verplicht, nu is er een overgangsperiode van toepassing en vanaf 1 maart 2009 moeten alle mengsels worden voorzien van een complete Type Testing. 1 nov 2008 is de wijziging RAW 2005 van toepassing op alle aanbestedingen na 1 nov 2008 waar de RAW 2005 van toepassing is. U ziet dat er een vele data zijn waar u rekening mee moet houden of waar u al rekening mee heeft gehouden. Maak uw bestek conform de nieuwe RAW, let daarbij op dat producten voorschrijven altijd is op basis van gelijkwaardigheid.

7 Voorkomen is beter dan genezen
Er is iets aan de hand! 15 minuten zijn voorbij gegaan in een zucht echter let op: Er is iets aan de hand, het is meer dan proeven doen en een CE-markering afgeven. Zorg dat u goed en compleet bent geïnformeerd, want wij willen brokken voorkomen. Het gezegde geldt nog steeds Voorkomen is beter dan genezen. Bedankt voor uw aandacht Voorkomen is beter dan genezen


Download ppt "CE-markering en proeven"

Verwante presentaties


Ads door Google