De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe je lesmateriaal inzet op weg naar de pvb?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe je lesmateriaal inzet op weg naar de pvb?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe je lesmateriaal inzet op weg naar de pvb?
Optimaal voorbereid met leermiddelen van het OC!

2 Programma Fine tunen presentatie Zoeken / vinden
In vogelvlucht: leermiddelen OC Voorbeeldarrangementen Bent u bekend met het OC? Gebruikt u leermiddelen van het OC? Welke? Hoe zoekt / vindt u deze leermiddelen? Hoe bereidt u leerlingen voor op afleggen pvb? Hoe gaat dit? Welke pvb’s gebruikt u?

3 Zoeken / vinden Startscherm ECC gewijzigd Startpagina’s
Uitgebreid zoeken Arrangementen: Vakwerk (binnenkort) Groenbewust ((juni) Groen proeven vmbo)

4 Piramide Miller Weten: (vak)kennis opdoen
Doen: laten zien competent gedrag in complexe (beroeps)praktijk, stage, bpv Laten zien: laten zien competent gedrag in praktijksimulatie, project Toepassen: toepassen kennis in casus, werkstuk, praktijkles Weten: (vak)kennis opdoen Nb: lezen van beneden naar boven Vakkennis en algemene kennis opdoen leerling reproduceren kennis en vaardigheden tijdens kennistoets Docent: expert / coach: toetsen met gesloten / open vragen – sturende rol, vakinhoudelijk expert, ontwikkelen leerarrangementen Omgeving: klaslokaal Toepassen: van kennis in theoretisch probleem of praktische vaardigheid, casus, werkstuk Leerling: zie regel hierboven Praktijkbegeleider / coach: toetsen met casussen of vaardigheid/praktijktoetsen / stimuleren van toepassen van kennis en vaardigheden Omgeving: klaslokaal / praktijkruimte bedrijf / olc Laten zien: laten zien / oefenen van competent gedrag (integratie van kennis, vaardigheden, en houding) in een realistische maar voorspelbare situatie (routine, rollenspel, praktijksimulatie, projecten) Leerling: werken aan competenties en werkprocessen, leren van routines, eigen verantwoordelijkheid en initiatief tonen, reflecteren op eigen gedrag en proces, keuzes verantwoorden Praktijkbegeleider / coach: waarderen van adequaat gedrag / observeren van en reflecteren op gedrag, beoordelen van competenties en werkprocessen, coachen op groei, denken vanuit de praktijk Omgeving: realistische (gesimuleerde) praktijksituaties, voorgestructureerde authentieke opdracht Doen: laten zien van competent gedrag in de complexe (beroeps)praktijk, stage, bpv, externe opdracht Leerling: zie regel hierboven in een pvb, adequaat omgaan met dilemma’s en onverwachte situaties Assessor: toetsen van adequaat gedrag,inclusief reflectiegesprek Omgeving: complexe praktijksituatie

5 Leermiddelen in vogelvlucht 1
Methoden: Vakwerk Groenbewust Wps Functie (naar Miller): Theorie – weten Opdrachten – toepassen Projecten (Vakwerk – laten zien) Piramide Miller onderscheidt: Weten Toepassen ? Laten zien

6 Vogelvlucht 2 Limo -> M: weten -> f: oriëntatie op leerdoelen, activeren voorkennis Praktijkkaarten -> M: weten / toepassen -> f. verwerken / toepassen Instuctievideo -> M. weten / toepassen -> f. oriëntatie / verwerken info / integreren kennis Instructievideo functies: Oriëntatie: oriëntatie op de taak / leerdoelen, activeren voorkennis Uitvoering: verwerking info ter voorbereiding van toepassen in praktijk Uitvoering: integreren van kennis, bijv. door video te vergelijken met eigen ervaring

7 Voorbeeldarrangementen
Hulpmiddel: lln door leerproces leiden Toewerken naar ‘laten zien’ Miller Speelruimte voor scholen Gelegenheid om te oefenen en groeien Uitgewerkt per leerweg Juni klaar – 3 Najaar getest – scholen gezocht Voorjaar 2012 bredere uitrol ? Opbouw: Intro: praktijkgerichte opdracht breed gekozen Voorbereiding: oriëntatie op taken, leerdoelen, voorkennis en leerstrategie wat ga ik doen? Waar sta ik? – volgens V2 4cyourway De uitvoering: oefenen kennis, vaardigheden en houdingen + Laten zien: laten zien geleerde in een praktijksituatie + reflectie De opdracht De afronding Reflectiegesprek Waar sta ik nu? Het bewijs Uitgangspunten: Laten zien: o.i. moeten leerlingen de kans krijgen om voor de pvb te oefenen met het tonen dat zij werkprocessen en competenties beheersen in een realistische situatie en hierop kunnen reflecteren. Pvb is een beoordelingsmoment en geen feedbackmoment. Speelruimte: arrangement verheldert aan welke deeltaken (werkprocessen) en competenties wordt gewerkt. Docent en leerlingen leggen accent binnen arrangement en bepalen complexiteit. Oefenen en groeien: hiervoor is nodig dat leerlingen werkprocessen en competenties meermalen kunnen oefenen. Belangrijke werkprocessen en competenties komen daarom terug in verschillende voorbeeldarrangementen. Vraag: hoe groot / klein maken we een voorbeeldarrangement: zo groot dat deze diverse pvb’s omvat of kleiner. Voorbeeldarrangementen staan op zichzelf en kunnen in eigen volgorde worden ingezet.

8 Vragen? Vragen? Bij nabranders: Peter van Loon
(0318)

9 Vogelvlucht 3 Competenties in beeld -> M: weten / bewustwording -> f. oriëntatie op leerdoelen / uitvoering: begrijpen / verwerken van info Toetsen (toetsplaza.nl) -> M: weten - > f. oriëntatie: diagnostisch / uitvoering: begrijpen / checken

10 Vogelvlucht 4 Competentiegerichte opdrachten -> M. laten zien -> f. Praktijkopdracht -> M. laten zien -> uitvoering: begrijpen / toepassen / integreren

11 Links naar arrangementen
Voorbeeldarrangement: pt_leerarr__groen_proeven___presentatie _PvL#sub101940 Marja: #sub98012 Jeannet: 407


Download ppt "Hoe je lesmateriaal inzet op weg naar de pvb?"

Verwante presentaties


Ads door Google