De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR Judith.gulikers@wur.nl

2 Inhoud De monitoringsprocedure Wat cijfertjes Reflectie op intakes De ervaren kwaliteit Aandachtspunten voor vervolg van GP en monitoring

3 De monitoringsprocedure Intake Observatie van uitvoering Directe feedback op locatie Evaluatiegesprekken Verslagen  direct overleg projectleiding  acties

4 Wat cijfertjes 34 pilots 10 AOC’s (excl. Citaverde en Edudelta) en 1 SG 28 intakegesprekken; bij 20 leidinggevende aanwezig 453 evaluaties ingevuld door lln., 76 door examinator 4 plant, 6 dier, 6 groen, 9 bloem, 5 voeding, 4 groenbreed 10 ljr.4, 21 ljr. 3, 3 ljr.2 24 school, 10 bedrijf (ljr. 4) 35% opdrachtgever

5 In PTA? Aantal pilots Ja15 Nee, wel gewenst7 Nee, formatief5 Anders2 Onbekend5

6 Reflectie op intakes Enthousiasme! “Grote waardering voor intensieve begeleiding vanuit GP” (Helicon) 20x leidinggevende betrokken Verschil in mate van voorbereiding Kennis van PvB Intake vragenlijst bekeken / besproken

7 Reflecties op intake (2) leidinggevende Externen: 1.Docent van ander AOC 2.“van de universiteit...oeoe!”

8 Effectiviteit van intake Docenten voelen zich serieus genomen mn. aanwezigheid MT en externen Professionalising op eigen werkplek, in eigen context, samen met collega’s wat betekent GP? wat is competentiegericht beoordelen? Pro-actief werken aan kwaliteit Vergelijkbaarheid (tussen en binnen) Herhaalbaarheid  zelfde beeld docenten

9 Onderzoeksresultaten per doelgroep Ervaren kwaliteit: 12 kwaliteitscriteria Wat vinden de leerlingen….??

10 Bepaald door locatie, maar vooral opdrachtgever / op te leveren resultaat  “extra je best doen” (motivatie)  Leerlingen snappen de ‘ opdracht’ Authenticiteit “echtheid” Geen: minst authentiek, wel beste voorbereid Docent: authentiek, maar minder competentieontwikkeling Externe: authentiek, meer competentieontwikkeling, maar nieuw Opdrachtgever Jaar 4: meest authentiek, maar minst voorbereid  66% vs. 4.5% in bedrijf (ljr. 3) Verschillen leerjaren “ik mocht zelf keuzes maken” scoort hoogste “ik heb in les kunnen oefenen met taken die ik in de PvB moest doen” scoort laagste Niveau verschillen: GL-ers Theoretischer GL? Praktijk is nog nieuw? Remt de docent? Geen = net zoals normaal op school

11 Competenties Eerst frustratie  worstelen  trots Maar: ‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat zijn we helemaal niet gewend.’ (Pizzabakker) Zelf keuzes maken Samenwerken Omgaan met klanten / communiceren ed Plannen / taken verdelen Maar ook inhoud Niet ervoor maar ervan leren “ leerzaam” Veranderingen in onderwijs nodig!!

12 Docenten/examinatoren 76 docenten !! Positief over……….

13 Docenten/examinatoren 76 docenten !! Verrast over wat de leerlingen laten zien: Creativiteit, niveau Professioneel gedrag (ook probleem leerlingen) Motivatie Reflectie (stille wateren…!) Maar: wordt dit wel goed gestimuleerd?? Wat een NIVEAU!! HerhaalbaarheidWe zijn het met elkaar eens!! Reëel oordeel Maar: wat beoordelen we? “qua kennis is hij competent” (maar is dat genoeg??) Veel ruimte gekregen en goed begeleid Individuele RG-en is uitdaging…. Maar: Veel ondersteuning gehad  Hoe gaat dit in normale onderwijs?? Uitvoerbaarheid

14 Wat vraagt nog aandacht CSPE

15 Reflectiegesprekken: leerlingen “Ik vond het wel goed en ook wel leuk eigenlijk. Ik hoorde daar van alles waar ik van dacht: huh heb ik dat echt gedaan? …. Euh …. Waarom eigenlijk. Daar moest ik dan wel even over gaan nadenken” (Kweker) “Ik vond het goed dat je zelf kon uitleggen hoe je alles bedoelde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed kunt uitleggen waarom je iets doet” (zorg&welzijn dieren)

16 Reflectiegesprek: docenten Ook sceptici worden positief “Zelfs een leerlinge die autistisch is en in onze ogen ook niet competent was, kon zelf zeggen: “Nee, het ging eigenlijk niet goed. Ik deed steeds weer de hoeveelheid grond in potten verkeerd! Dat is echt iets wat ik nog moet leren”. Fantastisch als een kind dat zelf zegt.” (Kweker) “Ik dacht dat leerlingen echt niks zouden kunnen zeggen op de vraag: ‘waar ben je trots op’, maar dat vonden ze juist een prachtige vraag. Ik kreeg hier antwoorden als: ‘Dat ik toch naar die opdrachtgever heb gebeld dat er te weinig potten waren. Dat vond ik hartstikke eng, maar ik heb het toch gedaan” (kweker)

17 Maar……… “ op gesprek komen….ieieieie!” Wat wordt van mij verwacht in een RG?  oefenen Beoordelingsgesprek of feedbackgesprek? “Je kreeg ook te horen wat er goed was gegaan en wat minder” (Pizzabakker) RG is cruciaal onderdeel van de beoordeling  Hoe meewegen in beoordeling?

18 Beoordelings en / of leermoment?? “De PvB verliep meer als een ‘gewone’ praktijksituatie; de docent was erg behulpzaam, dat werd ook erg door de leerlingen gewaardeerd. Echter, de PvB als een toetsmoment zoals bedoeld is in GP kwam niet uit de verf” Heel veel leerlingen zeggen uit zichzelf dat ze de PvB leerzaam vinden In kader van doorlopende ll  JAA! In kader van: dit heb ik nog nooit eerder gedaan  NEEE!

19 Beoordeling en / of leermoment ie Is ‘t er een of is ‘t er geen een? Waar staat ie?? Competentie-werkproces matrix

20 Kritische Succes Factoren voor kwaliteit Echtheid: praktijksituatie en opdrachtgever Bewust worden van leerbehoeften Samen beeld creeren van: competenties en “hoe zie je ze in deze PvB, op onze school?” “Mmijn mond houden” WAT, HOE en WAAROP beoordelen Reflectiegesprek is beoordelingsgesprek en cruciaal onderdeel van beoordeling PvB plaatsen in doorlopende leerlijn (competentie-werkprocesmatrix) Serieus nemen van pilot en benodigde verandering. Keuzes maken Organisatie, facilitering, ondersteuning, motivatie Plek in het onderwijs Professionalisering docenten In het onderwijs leerlingen voorbereiden

21 Vervolg en acties Veranderingen in templates Meer gebruik website Monitoring van pilots, maar ook verdere implementatie Implementatie/organisatie strategieën Ondersteuning MT Effect op onderwijs Voelen docenten zich competent? Welke keuzen worden gemaakt voor verandering?

22 Vooral doorgaan…….. Niet DIPPEN, maar DIMMEN! Zie uitgebreid monitoringsrapport Groen Proeven geeft een zichtbare impuls aan competentiegericht vmbo groen!


Download ppt "Monitoring Groen Proeven 2009- 2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR"

Verwante presentaties


Ads door Google