De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RibFVB01 les 6 dia 1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Bouwputten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RibFVB01 les 6 dia 1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Bouwputten."— Transcript van de presentatie:

1 ribFVB01 les 6 dia 1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Bouwputten

2 ribFVB01 les 6 dia 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Verder verloop lessen: 4 julilaatste les, dus: vragen stellen behandeling oefentoets inleveren laatste opdracht toets:7 juli

3 ribFVB01 les 6 dia 3 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput kademuur Betonnen koker Betonnen palen Definitieve Hoofdwand Tijdelijke Hulpdamwand ca 7m

4 ribFVB01 les 6 dia 4 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput kademuur ca 22m

5 ribFVB01 les 6 dia 5 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling

6 ribFVB01 les 6 dia 6 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput met minder omgevingsinvloed kerende damwand taluds met waterkerende schermen

7 ribFVB01 les 6 dia 7 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Indien geen waterafsluitende laag aanwezig Injectielaag aanbrengen om geen grote bemaling nodig te hebben

8 ribFVB01 les 6 dia 8 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Ondiepe bouwput in ondoorlatende grond gws vv zand leem klei/veen v’v’ Stempel ww

9 ribFVB01 les 6 dia 9 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput met opbarstgevaar gws vv zand leem klei/veen v’v’ Stempel ww

10 ribFVB01 les 6 dia 10 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput met opbarstgevaar Spanningen in de put gws vv zand leem klei/veen  v ’ negatief kan niet, dus: Opbarsten! ww

11 ribFVB01 les 6 dia 11 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput met onderwaterbetonvloer gws vv klei/veen leem klei/veen Stempel onderwaterbeton ww

12 ribFVB01 les 6 dia 12 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bouwput met opbarstgevaar Spanningen in de put gws P v’v’ zand leem klei/veen

13 ribFVB01 les 6 dia 13 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Stempel Uitvoering bouwput met onderwaterbetonvloer ontgraven tot net onder stempelniveau aanbrengen stempel

14 ribFVB01 les 6 dia 14 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Uitvoering bouwput met onderwaterbetonvloer opzetten waterstand binnen de put

15 ribFVB01 les 6 dia 15 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Uitvoering bouwput met onderwaterbetonvloer nat ontgraven tot onderkant onderwaterbetonvloer

16 ribFVB01 les 6 dia 16 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Uitvoering bouwput met onderwaterbetonvloer aanbrengen onderwaterbetonvloer leegpompen bouwput

17 ribFVB01 les 6 dia 17 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Onderwaterbetonvloer, verankerd met trekpalen of ankers inbrengen palen voor ontgraven, of vanaf drijvend ponton net voor storten onderwaterbetonvloer

18 ribFVB01 les 6 dia 18 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Onderwaterbetonvloer, verankerd met trekpalen of ankers inbrengen palen voor ontgraven, of vanaf drijvend ponton net voor storten onderwaterbetonvloer

19 ribFVB01 les 6 dia 19 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Bemaling diepe zand gws vv zand leem klei/veen v’v’ Stempel wateronttrekking ww

20 ribFVB01 les 6 dia 20 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS gws vv zand leem klei/veen  v ’ niet negatief wateronttrekking Bemaling diepe zand ww

21 ribFVB01 les 6 dia 21 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Diepe bouwput met diepe wanden en meer stempellagen Wanden tot in diepe afsluitende laag

22 ribFVB01 les 6 dia 22 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Indien op een afsluitende laag vertrouwd wordt is het belangrijk voldoende grondonderzoek uit te voeren.

23 ribFVB01 les 6 dia 23 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Indien diepe afsluitende laag ontbreekt Toepassing van vooraf aangebrachte diepe waterremmende injectielaag injectielaag

24 ribFVB01 les 6 dia 24 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Het maken van een injectielaag

25 ribFVB01 les 6 dia 25 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Jetgroutkolommen

26 ribFVB01 les 6 dia 26 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Jetgroutkolom

27 ribFVB01 les 6 dia 27 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS gws = stijghoogte diepe zand = NAP zand  n = 20 klei  n = 16 NAP - 10 m NAP - 12 m Berekeningsvoorbeeld Gevraagd: Hoe dik moet de ow-betonvloer zijn? beton  = 24 kN/m 3 ?

28 ribFVB01 les 6 dia 28 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS gws = stijghoogte diepe zand = NAP zand  n = 20 klei  n = 16 NAP - 10 m NAP - 12 m Berekeningsvoorbeeld Op het grensvlak klei en zand geldt:  water = 120 kPa  water < gewicht grond + gewicht beton 120 d > 3,7 m echter nog geen veiligheid! beton  = 24 kN/m 3 NAP - 6,3 m

29 ribFVB01 les 6 dia 29 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS gws vv 89 kPa 120,8 kPa 120 kPa Spanningenverloop voorbeeld ww

30 ribFVB01 les 6 dia 30 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekeningsvoorbeeld Gebruikelijk is een overall-veiligheid 1,1 tegen opbarsten: Op het grensvlak klei en zand geldt:  water = 120 kPa 1,1*  water = gewicht grond + gewicht beton 1,1* 120 =  n,klei *2 +  beton * d => d = 4,2 m inclusief veiligheid!

31 ribFVB01 les 6 dia 31 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes zand klei open water

32 ribFVB01 les 6 dia 32 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes Polder is vaak kwelgebied Diepe kwel betekent dat er water vanuit de diepe zandlaag omhoog stroomt peilbuis in de diepe zandlaag

33 ribFVB01 les 6 dia 33 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes waterspanning  w

34 ribFVB01 les 6 dia 34 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Verschillende grondwaterregimes waterspanning  w  w = 10*(z – z 0 )  w = 10*(z – z 1 ) Overgangsgebied waarbinnen geen hydro- statische waterdruk door opwaartse stroming diepte z z1z1 z0z0

35 ribFVB01 les 6 dia 35 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Speciale uitvoeringsmethoden Wanden-dak methode Caisson methode

36 ribFVB01 les 6 dia 36 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanden-dak methode Aanbrengen wanden vanaf maaiveld

37 ribFVB01 les 6 dia 37 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanden-dak methode Aanbrengen dak

38 ribFVB01 les 6 dia 38 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanden-dak methode ontgraven en aanbrengen stempellaag

39 ribFVB01 les 6 dia 39 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanden-dak methode verder ontgraven en afbouwen

40 ribFVB01 les 6 dia 40 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Caisson-methode

41 ribFVB01 les 6 dia 41 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Veelgebruikte kerende wanden Geringe kerende hoogte (max enkele meters) –houten damwand –Berliner wand Overig –Stalen damwand –prefab betonnen wand Grote kerende hoogtes (ca.10m en meer) –Stalen combi-wand –Boorpalenwanden –Diepwanden

42 ribFVB01 les 6 dia 42 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berliner wanden Worden toegepast indien droog kan worden ontgraven (geen water keren) Bij beperkte ontgravingen Bestaan uit geheide stalen H-profielen, waartussen tijdens het ontgraven houten planken worden geschoven.

43 ribFVB01 les 6 dia 43 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berliner wanden Boven- aanzicht Voor- aanzicht Houten plank Stalen H-profiel

44 ribFVB01 les 6 dia 44 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Houten wand Houten plank Houten gording Stalen bouten

45 ribFVB01 les 6 dia 45 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Combiwand Stalen damwandprofielen, elke 2 tot 4 profielen afgewisseld met een staalprofiel met grotere stijfheid. Bijvoorbeeld: –Buispalen met ronde doorsnede –H-profielen

46 ribFVB01 les 6 dia 46 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Boorpaal

47 ribFVB01 les 6 dia 47 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Boorpalenwand

48 ribFVB01 les 6 dia 48 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Diepwand

49 ribFVB01 les 6 dia 49 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Betonnen damwand

50 ribFVB01 les 6 dia 50 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanneer pas je wat toe? Berliner wand: Beperkte ontgravingen, in droge omstandigheden. Stalen damwand: In veel gevallen, relatief economisch indien wanden terug te winnen. Combiwand: Idem stalen damwand, bij grotere momenten.

51 ribFVB01 les 6 dia 51 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Wanneer pas je wat toe? Boorpalenwand / Diepwand: Grote stijfheid vereist. Damwanden kunnen niet meer teruggewonnen. Afwerking tot definitieve wand is gewenst. Groot vertikaal draagvermogen t.o.v. stalen damwand. Voorgespannen betonnen damwand: Afwerking tot esthetisch aantrekkelijke definitieve constructie gemakkelijk mogelijk. Indien relatief veel vertikaal draagvermogen nodig is. Indien niet te zwaar heiwerk verwacht.

52 ribFVB01 les 6 dia 52 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekening kerende wand Vuistregel: d is tenminste ongeveer 0,5*h d h

53 ribFVB01 les 6 dia 53 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS reactiekracht tegen de grond Blok beweegt naar links, => grond volgt het blok, => reactiekracht neemt af Blok beweegt naar rechts, => grond biedt weerstand, => reactiekracht neemt toe neutrale gronddruk actieve gronddruk passieve gronddruk

54 ribFVB01 les 6 dia 54 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekening kerende wand

55 ribFVB01 les 6 dia 55 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Horizontale gronddrukken volgens Coulomb: Neutraal=>natuurlijke situatie zonder voorbelastingen:  h ’ = K n *  v ’ Actief =>horizontale ontspanning  h ’ = K a *  v ’ Passief=>grond maximaal aangedrukt  h ’ = K p *  v ’ K a < K n < K p

56 ribFVB01 les 6 dia 56 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekeningsmethode minimum inheidiepte gws P v’v’ k’k’ P v’v’ zand k’k’ klei zand

57 ribFVB01 les 6 dia 57 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Ka*k’Ka*k’ Kp*k’Kp*k’ Bepaling minimale inheidiepte inheiniveau ter voorkoming van grondbreuk dieper geeft gunstiger momentenlijn horizontaal krachten- evenwicht

58 ribFVB01 les 6 dia 58 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Globale grootte gronddrukcoëfficienten: Hangt af van  ’: betere grond => hogere  ’ => verschil K a en K p groter K n circa 0,4 tot 0,8 K a circa 0,2 tot 0,6 K p circa 1,6 tot >10 Vergelijk met water: Geen sterkte en K a = K n = K p =.....

59 ribFVB01 les 6 dia 59 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Berekeningsmethoden kerende wanden Methode “vrij opgelegd” hiermee kan de benodigde minimum inbrengdiepte worden bepaald. Methode “Blum” Grafische methode waarmee inbrengniveau en de momentenlijn van de wand kunnen worden bepaald. Methode “Ligger op verende bedding” wordt het meest toegepast b.v. MSHEET. Eindige elementenmethode, indien deformaties in de omgeving van belang zijn, b.v. PLAXIS

60 ribFVB01 les 6 dia 60 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeld berekening met “Ligger op verende bedding” Enkelvoudig gestempelde kerende wand in homogene droge grond met uitstekende sterkte-eigenschappen (hoge hoek van interne wrijving  ’ en cohesie c’) Minimale inheidiepte, passieve gronddruk juist voldoende om bezwijken van de wand te vermijden

61 ribFVB01 les 6 dia 61 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Minimale inheidiepte, passieve weerstand juist voldoende

62 ribFVB01 les 6 dia 62 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Minimale inheidiepte, passieve weerstand juist voldoende

63 ribFVB01 les 6 dia 63 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Voorbeeld berekening met “Ligger op verende bedding” Enkelvoudig gestempelde kerende wand in homogene droge grond Inheidiepte zo gekozen dat momentenlijn zo optimaal mogelijk is.

64 ribFVB01 les 6 dia 64 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Inheiniveau dieper

65 ribFVB01 les 6 dia 65 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Inheiniveau dieper levert gunstiger momentenlijn op

66 ribFVB01 les 6 dia 66 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS Vereenvoudigingen berekening kerende wand in de oefening: Ga uit van een homogene grondopbouw (dus 1 grondlaag) Neem de grondwaterstand gelijk aan maaiveldniveau Neem: –K a = 0,2 + 0,1*a –K p = 3 + 2*b –waarin a is het laatste cijfer van het hoogste studienummer uit de groep –b is het laatste cijfer van het laagste studienummer uit de groep Bereken: –het benodigde inheiniveau, –de anker- of stempelkracht


Download ppt "RibFVB01 les 6 dia 1 HOGESCHOOL ROTTERDAM - RIBACS ribFVB01 Bouwputten."

Verwante presentaties


Ads door Google