De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst
Voorganger: Ds. H. de Bruijne

2 Zondagmorgen 16 december 2012
Gezang 127 : 1, 7 Opwekking voor kinderen 241 Psalm 130 : 2, 3 Psalm 42 : 3 Opwekking voor kinderen 150 Stapellied: “Een lichtje aan de horizon” Opwekking voor kinderen 148 Ruth 3 (NBV)

3 Spreuk van de week “De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen houdt stand.” Spreuken 12: 7

4 Agenda Vanmiddag uur dienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice uit Vleuten - De Meern.

5 Zondag 23 december: 10.00 en 17.00 uur
Agenda Vrijdag 21 december: uur advent- en kerstbijeenkomst voor iedereen Zondag 23 december: en uur Maandag 24 december: uur kerstfeest met de kinderen. Dinsdag 25 december: uur kerstdienst Zondagochtend 30 december: uur dienst

6 Maandagavond 31 december: 19.00 uur oudejaarsdienst
Agenda Zondagmiddag 30 december: uur in de Rehobothkerk een gezamenlijke dienst met Utrechtse Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Maandagavond 31 december: uur oudejaarsdienst Dinsdagochtend 1 januari: uur nieuwjaarsdienst

7 Welkom en mededelingen

8 Steven Meijer

9 Adventsgedicht (Steven Meijer)
Het is twee weken hopen Dat het donker verdwijnt, Dat de hemel zich opent En de Koning verschijnt.

10 Welkom en mededelingen

11 Gezang 127 : 1, 7 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

12 Gezang 127 : 1, 7 Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt. Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen, U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn.

13 Stil gebed, votum, groet

14 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
A van almachtig B van Bevrijder C is van Christus, Gezalfde van God D is van Dienaar, E is van eeuwig F van Formeerder, Hij schiep het heelal

15 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
G van gekruisigd, H is van Hoeksteen, I van Immanuël, God is met ons. J is van Jezus K is van Koning L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont

16 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa, Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw heerschappij U bent het einde voor mij.

17 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
M van Messias N is van ned’rig O is van Opstanding, P van Profeet Q is van IQ onze God is de slimste R is van Rots en S is van Schild

18 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa, Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw heerschappij U bent het einde voor mij.

19 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
T is van Toevlucht, een veilige haven U van uniek, Verlosser is V W is de Weg, X voor extra bijzonder Y voor ijzersterk Z van Zoon van God

20 Opwekking voor kinderen 241, “Van A tot Z”
refrein (2x): Van A tot Z bent U de hoogste Heer Alfa, Omega en zoveel meer Oneindig groot is ook uw heerschappij U bent het einde voor mij.

21 Lezing van de wet (Thomas Meijer)

22 De HERE gaf de mensen zijn wet: tien goede regels – die helpen om gelukkig te zijn. “Eén, ” zei de HERE. “Vergeet nooit dat ik God ben. Ik heb jullie gered en Ik houd van jullie.” “Twee: laat nooit iets of iemand voor Mij in de plaats komen

23 “Drie: Bedenk goed wie Ik ben als je over Mij praat
“Drie: Bedenk goed wie Ik ben als je over Mij praat.” “Vier: Er zijn zes dagen om te werken en er is één dag om te rusten – dat is mijn bijzondere dag.” “Vijf: Luister altijd naar je vader en je moeder; doe ze nooit verdriet.”

24 “Zes: Je mag van niemand het leven afnemen, want het leven is heel kostbaar.” “Zeven: Als je man en vrouw bent, moet je alleen van elkáár houden op die speciale manier.” “Acht: Steel niet wat van een ander is.”

25 “Negen: Vertel geen leugens
“Negen: Vertel geen leugens.” “Tien: Je moet niet willen hebben – hebben – hebben wat andere mensen hebben.”

26 Psalm 130 : 2, 3 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

27 Psalm 130 : 2, 3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den HEER die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

28 Gebed

29 Lisanne van Veen leest uit de NBV: Ruth 3

30 Ruth 3 1 Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken.

31 4 Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’ 5 Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ 6 Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen.

32 7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9 ‘Wie is daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze. ‘Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.’

33 10 ‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij
10 ‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11 Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. 12 Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik.

34 13 Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14 En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest.

35 15 Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open
15 Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. 16 Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. 17 ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”’

36 18 Daarop zei Noömi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’

37 Psalm 42 : 3 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

38 Ruth, Naomi en Boaz gespeeld door Liesbeth, Peter en Els

39 Verkondiging

40 Opwekking voor kinderen 150, “Vertrouw maar op God”
refrein (2x): Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen wat Hij zeg dat doet Hij echt.

41 Opwekking voor kinderen 150, “Vertrouw maar op God”
In de bijbel daar zegt Jezus: "Ik ben bij je elke dag" Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag!

42 Opwekking voor kinderen 150, “Vertrouw maar op God”
refrein: Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen wat Hij zeg dat doet Hij echt.

43 Opwekking voor kinderen 150, “Vertrouw maar op God”
In de bijbel daar zegt Jezus dat Hij t'rug komt op een wolk En dan gaan we naar de hemel, met z'n allen als Gods volk!

44 Opwekking voor kinderen 150, “Vertrouw maar op God”
refrein (2x): Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen wat Hij zeg dat doet Hij echt.

45 Gebeden

46 Startdia Klik om naar de volgende dia te gaan.

47 Projectplaat met link naar het verhaal
Klik om naar de volgende dia te gaan.

48 Projectplaat met verhaalbeeld
Klik om naar de volgende dia te gaan.

49 Projectplaten verschijnen op korenaar
Klik om af te sluiten

50 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

51 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

52 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

53 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

54 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

55 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

56 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

57 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

58 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

59 Collecten De collecten zijn vandaag voor: 1 Theologische universiteit Apeldoorn 2 Emeritikas

60 Kinderopwekking 185

61

62 Kinderopwekking 185

63

64 Zegen te beantwoorden met

65 Vanmiddag om 17.00 uur dienst
met ds. H. de Bruijne mmv Gospelkoor Rejoice uit Vleuten - De Meern.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst"

Verwante presentaties


Ads door Google