De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 31 december Oudejaarsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 31 december Oudejaarsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 31 december Oudejaarsdienst

2 Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. K.T. de Jonge Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 397 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 397 Stil gebed, votum en groet Psalm 90: 1 en 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 103 Tekst: Psalm 103: 2 Psalm 103: 1 en 9 Preek

4 Evangelische liedbundel 26 Gedachtenis gestorvenen
Orde van de dienst - 2 Evangelische liedbundel 26 Gedachtenis gestorvenen Gezang 459: 1, 2 en 5 Gebeden Oudejaarscollecte voor de kerk Evangelische liedbundel 172 Zegen

5 Morgen, Nieuwjaarsdag, is er hier geen dienst
Morgen, Nieuwjaarsdag, is er hier geen dienst. De eerstvolgende dienst is op zondag a.s., 5 januari, om 10 uur. Dan kunnen we elkaar een gelukkig en gezegend jaar wensen.

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 1. O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!

8 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 2. De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

9 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!

10 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 4. En duizend jaar gaan als de dag van gistren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

11 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 5. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.

12 Gezang 397: 1. 2, 3, 4, 5 en 6 6. O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

13 Stil gebed Votum en groet

14 Psalm 90: 1 en 8 1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

15 Psalm 90: 1 en 8 8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

16 Gebed

17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Schriftlezing door Marleen Marsman: Psalm 103 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

18 1 Van David. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,

19 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

20 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

21 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

22 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld

23 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen

24 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft
18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. 19 De Heer – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles. 20 Prijs de Heer, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

25 21 Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt
21 Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. 22 Prijs de Heer, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.

26 vergeet niet één van zijn weldaden.
Tekst Psalm 103: 2 Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

27 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103: 1 en 9 1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

28 Psalm 103: 1 en 9 9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

29 Preek

30 allen: Gij dienaars van Hem (EL 26) t. Ch. Wesley; m. H.J. Gauntlett; v. H. Hasper

31 Gij dienaars van Hem (EL 26). t. Ch. Wesley; m. H. J. Gauntlett; v. H
Gij dienaars van Hem (EL 26) t. Ch. Wesley; m. H.J. Gauntlett; v. H. Hasper

32 Gij dienaars van Hem (EL 26). t. Ch. Wesley; m. H. J. Gauntlett; v. H
Gij dienaars van Hem (EL 26) t. Ch. Wesley; m. H.J. Gauntlett; v. H. Hasper

33 Gedachtenis gestorvenen.
“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ Openbaring 14: 13

34 Bep Lakerveld jaar Janny van der Leij jaar Trix Schipper jaar Elly Boshuis jaar Hanneke Borman jaar Ellen Spaans jaar Riet Harms jaar

35 Gezang 459: 1, 2 en 5 1. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.

36 Gezang 459: 1, 2 en 5 2. Lied'ren zingend vol vertrouwen tot in het voltooide licht broeder broeder zal aanschouwen staande voor Gods aangezicht.

37 Gezang 459: 1, 2 en 5 5. Met een lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door een Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht.

38 Gebeden

39 Collecte Er is één collecte, de oudejaarscollecte voor de kerk.

40

41

42

43 © Boekencentrum (met toestemming van CCLicentie)

44 Zegen te beantwoorden met

45 Er is morgen, nieuwjaarsdag, geen dienst
Er is morgen, nieuwjaarsdag, geen dienst. De eerstvolgende dienst is op 5 januari om 10 uur.


Download ppt "Zondag 31 december Oudejaarsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google